Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Podział domu męża po jego śmierci

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 03.04.2017

Jeśli małżonek przed ślubem posiadał dom, to jak będzie wyglądał podział po jego śmierci? Czy dom jest dzielony po równo pomiędzy małżonka i dzieci?

Iryna Kowalczuk

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

W pierwszej kolejności muszę wskazać, że dla potrzeb tej opinii przyjmuję, że w trakcie trwania małżeństwa, jak też przed jego zawarciem nie była zawierana żadna umowa majątkowa małżeńska.

 

Stosownie więc do treści art. 31 § 1 K.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Drugim krokiem jest sprawdzenie treści księgi wieczystej. Zakładam, że dla nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta, a to z kolei powoduje, że w Dziale II jest wpisany właściciel nieruchomości. Jeżeli właścicielem jest Pani mąż, to po jego śmierci nieruchomość będzie podlegała dziedziczeniu. Dziedziczenie ustawowe, w sytuacji niesporządzenia testamentu i dziedziczenie testamentowe, w przypadku jego sporządzenia.

 

Zakładając, że mąż testamentu nie sporządzi, wówczas Pani i dzieci będziecie dziedziczyli w pierwszej kolejności. Zgodnie z art. 931 § 1 K.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Innymi słowy, Pani udział będzie zależny od liczby dzieci. W sprawie o dział spadku będzie Pani mogła również wnioskować o zniesienie współwłasności pomiędzy Panią a mężem z tytułu nakładów, które czyniła Pani w trakcie trwania małżeństwa. To, że dom jest męża, nie zmienia faktu, że, jak sądzę, nakłady na dom są dokonywane z majątku wspólnego, a to już rodzi po Pani stronie, po śmierci męża, prawo do ustalenia, o ile wzrosła wartość domu na skutek nakładów czynionych z majątku wspólnego.

 

Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

 

Reasumując, Pani udział będzie nie mniejszy aniżeli ¼, jednakże w sprawie o dział spadku może Pani dochodzić wyrównania z tytułu nakładów na dom męża.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus VI =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Ustalenie spadkobierców w sprawie spadkowej

Staram się o odzyskanie nieruchomości po pradziadku. Muszę więc podać dane wszystkich spadkobierców, ale nie do końca są mi znane (dotyczy to trzech osób). Nie wiem, czy te osoby żyją i ewentualnie gdzie mieszkają. Jak postąpić w takiej sytuacji?

Prawo dziedziczenia – jak zrzec się spadku?

Brat mojego ojca, człowiek samotny i chory, postanowił zapisać mi swój dom, w zamian oczekuje ode mnie opieki. Z różnych przyczyn ani ja, ani moi rodzice nie jesteśmy w stanie się tego podjąć. Chciałbym, aby dom odziedziczyła osoba, która już teraz mogłaby zaopiekować się wujem. Wuj jednak obstaje przy swoim, czy mogę więc już teraz zrzec się ewentualnego spadku?

Przyznanie rzeczy jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty pozostałych

Dziedziczymy z siostrą mieszkanie z garażem po zmarłym tacie. Nie było testamentu, tata był wdowcem, jesteśmy jedynymi spadkobiercami. Obecnie wystąpiłem do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Siostra nie jest zainteresowana mieszkaniem pod kątem ewentualnego zamieszkania w nim, chce je sprzedać i podzielić przychód ze sprzedaży. Ja natomiast chciałbym w nim zamieszkać, ale już widzę, że będzie problem z ustaleniem ceny mieszkania, ponieważ siostra spodziewa się uzyskania za nie ceny dużo wyższej, niż jest ono warte. W jaki sposób przejmę to mieszkanie w najtańszy sposób w sytuacji, kiedy dojdziemy z siostrą do zgody w sprawie ceny mieszkania? W jaki sposób postąpić, gdy nie dogadamy się w sprawie ceny? Czy mogę wystąpić do sądu o podział spadku nie tylko w sprawie ułamkowego dziedziczenia, ale też o ustalenie wartości rynkowej mieszkania i kwoty, którą musiałbym spłacić siostrze?

wizytówka Szukamy prawników »