Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana imienia w dokumentach

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 13.11.2017

Na co dzień posługuję się jednym imieniem, a w dokumentach mam drugie. Rodzice używają tylko tego pierwszego imienia, całe otoczenie też. Czy możliwa jest zmiana imienia w dokumentach? Jak się za to zabrać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana imienia w dokumentach

Fot. Fotolia

Rzeczywiście niekiedy (wcale nie aż tak bardzo rzadko) zdarza się sytuacja, iż jakaś osoba posługuje się innym imieniem, niż ma zapisane w dokumentach. Nieraz dlatego, że imię się nie podoba, a czasem po prostu to jakieś przyzwyczajenie rodzinne. Kwestia ta była na tyle istotna, że poświęcono temu ustawę o zmianie imienia i nazwiska (zwanej dalej ustawą). W ustawie tej zawarto zasady dotyczące trybu, właściwości organów oraz dopuszczalnych przypadków zmiany imienia lub nazwiska. Zgodnie z art. 3 ustawy zmiana imienia polega na zastąpieniu imienia wybranym imieniem, dodanie drugiego, zmianę pisowni lub zmianę kolejności imion (np. z Jan Piotr na Piotr Jan).

 

W art. 4 ustawy zaś opisano dopuszczalne przypadki zmiany imienia. Jest to możliwe z ważnych powodów, zwłaszcza gdy dotyczą zmiany :

 

 1. imienia lub nazwiska ośmieszającego,
 2. na imię lub nazwisko używane,
 3. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
 4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 

Jak widać, Pana sytuacja również jest objęta zakresem tego przepisu. Czasem zdarza się, że ktoś używa innego imienia, niż zostało mu nadane. Sam Pan tego zresztą doświadczył. Tak więc powołując się na wspomniany wyżej art. 4 ust. 1 pkt 2, który dotyczy zmiany na imię używane. Ma więc Pan możliwość złożenia wniosku z powołaniem się na te przepisy. Zmiana taka może nastąpić na Pana wniosek. Zgodnie z art. 10 wniosek ten należy złożyć do kierownika wybranego urzędu stanu cywilnego. Wniosek tek powinien zawierać :

 

 • dane osoby, której zmiana dotyczy:imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe;
 • wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu;
 • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej „numerem PESEL”;
 • imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
 • wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;
 • adres do korespondencji wnioskodawcy;
 • uzasadnienie;
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

 

Jeśli brał Pan ślub i ma Pan dzieci, wówczas konieczne będzie podanie właśnie miejsca sporządzenia aktów urodzenia małoletnich dzieci i miejsca sporządzenia aktu małżeństwa, gdyż również je będzie musiała objąć zmiana, jako że Pana imię i nazwisko widnieje na wszystkich tych dokumentach.

 

Niewątpliwie najważniejsze będzie w tym wniosku uzasadnienie, gdyż to w dużej mierze od niego zależy, czy kierownik USC uwzględni wniosek, czy też nie. Przepisy ustawy nie regulują tego, czy kierownik ma obowiązek i w jakich sytuacjach uwzględnić dany wniosek. Nawet jeśli Pan używa imienia innego niż oficjalnie nadane, nie oznacza to, iż wniosek będzie musiał zostać uwzględniony. Decyzja ta w dużym stopniu uzależniona jest od uznania urzędnika. Musi więc Pan przekonać, że naprawdę zachodzi taka potrzeba w Pana przypadku. Można wspomnieć o tym, iż jest Pan tak do tego przyzwyczajony, że niejednokrotnie utrudnia to Panu życie, a dodatkowo rodzina też jest już do tego przyzwyczajona i nie zwracają się Pana właściwym imieniem. Nie ma oczywiście pewności, czy się uda, jednakże przepisy prawa dopuszczają taką zmianę i może Pan jak najbardziej złożyć taki wniosek, a zawsze istnieje szansa, że zostanie on pozytywnie rozpatrzony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • cztery - 9 =

»Podobne materiały

Zmiana nazwiska dwuczłonowego na jednoczłonowe

Pół roku temu wyszłam za mąż, wybrałam nazwisko dwuczłonowe. Obecnie mam jednak z tym sporo problemów, bo moje panieńskie nazwisko ma trudną pisownię i brzmi obco. W połączeniu z nazwiskiem męża daje jednak dość komiczny efekt, o czym wcześniej nie pomyślałam. Czy są to argumenty za zmianą nazwiska

 

Wniosek o sprostowanie aktu urodzenia

Rodzice chcą przekazać mi nieruchomość w akcie darowizny, ale jest jeden problem. W moim akcie urodzenia zostało błędnie wpisane imię ojca: zamiast poprawnego – Janusz jest Jan. Te błędne dane następnie zostały wpisane do innych dokumentów (dowodu osobistego, paszportu itd.). Czy mogę złożyć w

 

Rezygnacja z nazwiska dwuczłonowego

Jestem mężatką i używam nazwiska dwuczłonowego: po pierwszym mężu, z którym się rozwiodłam, ale którego dziecko wychowuję, oraz nazwiska drugiego męża. Dziecko z pierwszego małżeństwa osiągnęło wiek pełnoletności i dlatego chciałabym zrezygnować z pierwszego nazwiska, zostawić jednoczłonowe. Czy jes

 

Odmowa przyjęcia karty mobilizacyjnej

Dostałem wezwanie z wojskowej komendy uzupełnień do osobistego stawienia się w celu przydzielenia karty mobilizacyjnej. Zgłoszę się w wyznaczonym terminie, ponieważ mam taki obowiązek, ale czy mam prawo odmówić przyjęcia karty?

 

Odmowa udzielenia ślubu przez USC w dzień roboczy

Mam problem z wyrażeniem przez USC zgody na zawarcie małżeństwa w urzędzie w wybranym przez siebie terminie, zaznaczam, że chodzi mi o dzień roboczy – piątek. Czy USC może upierać się, twierdząc, że śluby udzielane są tylko w wyznaczone dni, np. soboty, pomimo że piątek jest dniem pracy urzędu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »