Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymiary miejsca postojowego w świetle prawa

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 29.10.2014

Czy miejsce postojowe w garażu jednoprzestrzennym o następujących parametrach: miejsce parkingowe usytuowane prostopadle do drogi manewrowej; miejsce na wjeździe ograniczone dwoma słupami konstrukcji budowlanej, odległość między słupami 2,5 m; szerokość drogi dojazdowej (manewrowej) 5 m, spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w szczególności, czy powinna zostać zachowana odległość 0,5 m do słupa po obu stronach samochodu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymiary miejsca postojowego w świetle prawa

Miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo

Biorąc pod uwagę regulacje, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), parametry zaprojektowanego nadziemnego miejsca parkingowego są prawidłowe, jeśli nie jest to stanowisko postojowe przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej. Szerokość drogi manewrowej również jest zgodna z wymogami powołanego wyżej Rozporządzenia. Potwierdzić należy także, iż minimalna odległość pomiędzy bokiem samochodu a ścianą lub słupem wynosi 0,5 m.

 

Problematykę miejsc postojowych dla samochodów osobowych regulują § 18 – § 21 oraz § 102 – § 108 powołanego wyżej Rozporządzenia. W myśl § 18, zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Odległość wydzielonych miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi

Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż:

1) 7 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie,

2) 10 m – w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie,

3) 20 m – w przypadku większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem § 276 ust. 1 (§ 19 ust. 1 Rozporządzenia).

 

Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej

Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

1) 3 m - w przypadku do 4 stanowisk włącznie,

2) 6 m – w przypadku 5-60 stanowisk włącznie,

3) 16 m – w przypadku większej liczby stanowisk (§ 19 ust. 2 Rozporządzenia).

 

Odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży (§ 19 ust. 3 Rozporządzenia). Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę (§ 19 ust. 4 Rozporządzenia). Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania (§ 20 Rozporządzenia).

Wymiary stanowiska postojowego dla samochodów osobowych

Kluczowy dla dokonania oceny prawnej przedstawionego przez Pana problemu jest przepis § 21 Rozporządzenia. W świetle ust. 1 tego paragrafu, stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m (w analizowanym stanie faktycznym – 2,5 m – przyp. aut.) i długość 5 m (w analizowanym stanie faktycznym – 5 m – przyp. aut.), przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni – długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów osobowych powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody (§ 21 ust. 2 Rozporządzenia).

Szerokość dojazdu do stanowisk postojowych w garażu jednoprzestrzennym

Zgodnie z treścią § 104 ust. 1 Rozporządzenia, dojazd (droga manewrowa) do stanowisk postojowych w garażu jednoprzestrzennym (bez ścian wewnętrznych) powinien mieć szerokość dostosowaną do warunków ruchu takich samochodów, jakie mają być przechowywane, oraz do sposobu ich usytuowania w stosunku do osi drogi, ale co najmniej:

1) przy usytuowaniu prostopadłym – 5,7 m,

2) przy usytuowaniu pod kątem 60 st. – 4 m,

3) przy usytuowaniu pod kątem 45 st. – 3,5 m,

4) przy usytuowaniu równoległym – 3 m.

 

Dopuszcza się zmniejszenie wymiaru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do 5 m, jeżeli stanowiska postojowe mają szerokość co najmniej 2,5 m (§ 104 ust. 2 Rozporządzenia). Jak wynika z przedstawionych przez Pana parametrów, ponieważ szerokość stanowiska postojowego, z zastrzeżeniem, że nie będzie ono przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, wynosi minimalne 2,5 m, droga manewrowa o szerokości 5 m jest prawidłowa.

 

Stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m, z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem – co najmniej 0,5 m (§ 104 ust. 3 Rozporządzenia). Stanowiska postojowe w garażu, przeznaczone dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, powinny mieć zapewniony dojazd na wózku inwalidzkim z drogi manewrowej do drzwi samochodu co najmniej z jednej strony, o szerokości nie mniejszej niż 1,2 m (§ 104 ust. 4 Rozporządzenia).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 5 =

»Podobne materiały

Wypłata pieniędzy z konta po śmierci właściciela

Zostałem wezwany na policję w sprawie o włamanie się na konto mojego nieżyjącego ojca i wypłatę środków z konta. Tę sprawę zlecił bank, bo po śmierci taty wypłaciłem z bankomatu pieniądze. Okazuje się, że przywłaszczyłem jego emeryturę, której już ZUS nie powinien przelewać. Teraz bank chyba chce od

 

Brak jednomyślności co do podziału spadku

Rok temu zmarł brat mojego ojca. Był właścicielem 12-hektarowego gospodarstwa rolnego wraz z budynkami, maszynami rolniczymi itp. Dziedziczyło po nim rodzeństwo, 2 żyjących braci, siostra oraz dzieci trzeciego nieżyjącego brata (ja i moje 3 siostry). Każdemu z rodzeństwa przypadło po 1/4 spadku, nam

 

Budynek gospodarczy 1,5 metra od granicy

Chcę postawić budynek gospodarczy na swojej działce, w zabudowie jednorodzinnej – budynek do 35 m2 i nie większy niż 6,5 m/3 m w odległości 1,5 m od granicy działki, ściana do granicy działki bez okien i drzwi, na zgłoszenie, bez pozwolenia na budowę. Miejscowy plan i warunki zabudowy pozwalaj

 

Budynek gospodarczy bez pozwolenia na budowę

Mieszkam na działce zagrodowej. Jakiś czas temu postawiłem blaszany garaż w niewielkiej odległości od granicy z sąsiadem. Ktoś złośliwy złożył donos do nadzoru budowlanego. We wspomnianym garażu przechowuję tylko narzędzia ogrodowe, nie trzymam tam samochodu. Jak należy kwalifikować postawiony

 

Utwardzenie drogi

Jestem współwłaścicielem drogi dojazdowej. Granica między działką moją i sąsiada biegnie pośrodku drogi. Sąsiad sprzedał część swojej nieruchomości i na rzecz nowego właściciela ustanowiliśmy odpłatną służebność gruntową (wydzieloną w księdze wieczystej). Chce on doprowadzić do utwardzenia drogi. Cz

 

Odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych

Czy w budynku zamieszkania zbiorowego (czyli budynku przeznaczonym do okresowego pobytu ludzi – hotelu, motelu, pensjonacie itp.) wymagane jest spełnienie warunków techniczno-budowlanych dotyczących czasu nasłonecznienia? Czy jest możliwe jakieś odstępstwo od tych warunków?

 

Niezgłoszenie remontu ogrodzenia

30 lat temu ogrodziłem swoją działkę, cofając się sporo od drogi. Kilka lat temu zrobiłem remont ogrodzenia, którego jednak nigdzie nie zgłaszałem. Sąsiad doniósł na mnie do inspektoratu budowlanego, że mój płot jest niezgodny z przepisami. Czego mam obawiać się w trakcie kontroli? W 1996 r. dokupił

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »