Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysłanie listu służbowego pod zły adres a RODO

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 14.06.2019

Wysłałam służbowy list, w którym było napisane, ze wychowanek XY zachował się nagannie i dostał naganę dyrektora. Zaadresowałam kopertę na imię mamy i taty ucznia, ale wpisałam inny adres z rejestru (pomyliłam linijki). List doszedł do mamy innej wychowanki, która go przeczytała, pomimo że nazwisko na kopercie nie było jej, i zadzwoniła do nas. Czy to jest moje wielkie przestępstwo dotyczące RODO? Jakie grożą mi konsekwencje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Wysłanie listu służbowego pod zły adres a RODO

Każdemu zdarza się popełnić błąd, choć czasem potrafią one mieć dość poważne konsekwencje. Wydaje się jednak, że nie w tym przypadku.

 

Najpierw warto zajrzeć do ustawy o ochronie danych osobowych (zwana dalej ustawą). Zgodnie z art. 1 ustawę tę stosuje do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W Pani pracy niewątpliwie Pani ma do czynienia z danymi osobowymi i je Pani przetwarza.

 

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zmieniły się w tym roku znacząco, jednakże wbrew pozorom wcale nie są trudniejsze ani nie nakładają tak wielkich kar, przynajmniej na osoby fizyczne. Katalog czynów zabronionych dotyczących danych osobowych został znacznie ograniczony. Przepis karny dotyczy przetwarzania danych osobowych przez osobę nieuprawnioną albo w przypadku gdy ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne Zgodnie z art. 107 ustawy grozi za to grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2, a jeśli dotyczy danych związanych np. z pochodzeniem rasowym, etnicznym, przekonaniami religijnymi, światopoglądowymi, dotyczącymi zdrowia, orientacji seksualnej, wówczas grozi za to kara do lat 3.

 

Jest Pani osobą uprawnioną do przetwarzania tych danych osobowych, choć tutaj można uznać, ze doszło do nieprawidłowego przetwarzania danych, gdyż ostatecznie dane te dotarły do osoby nieuprawnionej, która nie powinna ich znać. W tej sytuacji miałaby Pani dużo czynników przemawiających na Pani korzyść. Przede wszystkim jak podkreślają w komentarzach, czyn ten można popełnić z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym. U Pani nie ma tego znamienia, gdyż był to po prostu błąd, co się może zdarzyć. Ponadto jak widać zagrożenie karą nie jest wysokie, szansa na orzeczenie kary pozbawienia wolności bez zawieszenia jest naprawdę nikła. Gdyby nawet doszło do postępowania, możliwe, że orzeczono by grzywnę, a ponadto istnieje duża szansa na warunkowe umorzenie postępowania.

 

Otóż zgodnie z art. 66 Kodeksu karnego sąd może warunkowo umorzyć postępowanie, jeśli wina społeczna szkodliwość nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste przemawiają za tym, że sprawca nie popełni przestępstwa. Można to uczynić wobec przestępstw zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności. Ma to tę korzyść, że jest się nadal osobą niekaraną.

 

W mojej ocenie szansa na to, ze postępowanie zostałoby wszczęte, a Pani została ukarana, nie jest wysoka, gdyż widać, że sprawa nie jest zbyt poważna, nie było to działanie celowe, a jedynie błąd. W dodatku można również podkreślić, ze tamta Pani nie musiała się zapoznawać z tym pismem, gdyż było adresowane do innej osoby.

 

Proszę się więc nie martwić, gdyż ewentualne konsekwencje nie są zbyt poważne, a choć nigdy nie można mieć pewności, to wydaje się, że szansa na to, że będzie się toczyć postępowanie i wykażą Pani winę, nie jest aż tak wysoka, zwłaszcza że nie wiem, nie mam informacji, czy ktoś jest zainteresowany wszczęciem takiego postępowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus 6 =

»Podobne materiały

Czy szkoła ma prawo żądać nr PESEL od wolontariusza?

Czy szkoła ma prawo żądać nr PESEL ode mnie dla czynności pełnionych w ramach wolontariatu (1,5 godz. ćwiczeń)? Pomagam koleżance, która ma dziecko w tej szkole. Wiem, że podstawą do tego żądania jest sprawdzenie, czy jest się odnotowanym w Rejestrze Danych Przestępców Seksualnych. Zdaję sobie spraw

Upublicznienie danych zgłaszającego zakłócanie ciszy nocnej

Na forum lokatorskim zostało upublicznione moje dane, imię i nazwisko wraz z informacją, że zgłosiłem na policję zakłócanie ciszy nocnej. Czy takie działania policji i umieszczenie moich danych jest zgodne z prawem? Czy zgłoszenie zakłócenia ciszy nocnej może być anonimowe?

Rozpowszechnianie informacji o chorobach i operacjach a RODO

Toczy się sprawa w sądzie o zwrot zaległych alimentów. Czy były małżonek i postawienie przez niego świadkowie mogą mówić w sądzie o moich przebytych chorobach lub zabiegach operacyjnych? Czy RODO obejmuje tylko instytucje, a osoby prywatne mogą swobodnie takie informacje rozpowszechniać?

Przetwarzanie danych kontaktowych (telefon, email) w sprawach urzędowych - RODO

Proszę o wskazanie właściwej podstawy prawnej przetwarzania danych kontaktowych (telefon, email) przekazywanych przez wnioskującego w sprawach urzędowych. W poradniku Ministerstwa Cyfryzacji przyjęto zgodę jako podstawę prawną: „Innym przykładem przetwarzania danych na podstawie zgody przez or

Montaż kamer na budynku należącym do wspólnoty a RODO

Jestem zarządcą wspólnoty mieszkaniowej i mam pytanie dotyczące montażu kamer na budynku należącym do wspólnoty w związku z RODO. Mam problem z jednym ze współwłaścicieli, który zamontował na framudze swojego okna kamery obejmujące zasięgiem chodnik wraz z wejściem do klatek schodowych budynku wspól

Robienie żartów przez telefon a odpowiedzialność prawna

Jestem youtuberem. Jak się ma nasze prawo do robienia żartów przez telefon? Mam na myśli dzwonienie np. do hotelu ze śmiesznym pytaniem lub do osób oferujących przedmioty na olx. Nikomu przy tym nie ubliżam, nie grożę itd. Na koniec rozmowy, jeśli zdążę, mówię „zostałeś wkręcony”. Czy kt
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »