Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysłanie listu służbowego pod zły adres a RODO

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 14.06.2019

Wysłałam służbowy list, w którym było napisane, ze wychowanek XY zachował się nagannie i dostał naganę dyrektora. Zaadresowałam kopertę na imię mamy i taty ucznia, ale wpisałam inny adres z rejestru (pomyliłam linijki). List doszedł do mamy innej wychowanki, która go przeczytała, pomimo że nazwisko na kopercie nie było jej, i zadzwoniła do nas. Czy to jest moje wielkie przestępstwo dotyczące RODO? Jakie grożą mi konsekwencje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wysłanie listu służbowego pod zły adres a RODO

Fot. Fotolia

Każdemu zdarza się popełnić błąd, choć czasem potrafią one mieć dość poważne konsekwencje. Wydaje się jednak, że nie w tym przypadku.

 

Najpierw warto zajrzeć do ustawy o ochronie danych osobowych (zwana dalej ustawą). Zgodnie z art. 1 ustawę tę stosuje do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W Pani pracy niewątpliwie Pani ma do czynienia z danymi osobowymi i je Pani przetwarza.

 

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zmieniły się w tym roku znacząco, jednakże wbrew pozorom wcale nie są trudniejsze ani nie nakładają tak wielkich kar, przynajmniej na osoby fizyczne. Katalog czynów zabronionych dotyczących danych osobowych został znacznie ograniczony. Przepis karny dotyczy przetwarzania danych osobowych przez osobę nieuprawnioną albo w przypadku gdy ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne Zgodnie z art. 107 ustawy grozi za to grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2, a jeśli dotyczy danych związanych np. z pochodzeniem rasowym, etnicznym, przekonaniami religijnymi, światopoglądowymi, dotyczącymi zdrowia, orientacji seksualnej, wówczas grozi za to kara do lat 3.

 

Jest Pani osobą uprawnioną do przetwarzania tych danych osobowych, choć tutaj można uznać, ze doszło do nieprawidłowego przetwarzania danych, gdyż ostatecznie dane te dotarły do osoby nieuprawnionej, która nie powinna ich znać. W tej sytuacji miałaby Pani dużo czynników przemawiających na Pani korzyść. Przede wszystkim jak podkreślają w komentarzach, czyn ten można popełnić z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym. U Pani nie ma tego znamienia, gdyż był to po prostu błąd, co się może zdarzyć. Ponadto jak widać zagrożenie karą nie jest wysokie, szansa na orzeczenie kary pozbawienia wolności bez zawieszenia jest naprawdę nikła. Gdyby nawet doszło do postępowania, możliwe, że orzeczono by grzywnę, a ponadto istnieje duża szansa na warunkowe umorzenie postępowania.

 

Otóż zgodnie z art. 66 Kodeksu karnego sąd może warunkowo umorzyć postępowanie, jeśli wina społeczna szkodliwość nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste przemawiają za tym, że sprawca nie popełni przestępstwa. Można to uczynić wobec przestępstw zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności. Ma to tę korzyść, że jest się nadal osobą niekaraną.

 

W mojej ocenie szansa na to, ze postępowanie zostałoby wszczęte, a Pani została ukarana, nie jest wysoka, gdyż widać, że sprawa nie jest zbyt poważna, nie było to działanie celowe, a jedynie błąd. W dodatku można również podkreślić, ze tamta Pani nie musiała się zapoznawać z tym pismem, gdyż było adresowane do innej osoby.

 

Proszę się więc nie martwić, gdyż ewentualne konsekwencje nie są zbyt poważne, a choć nigdy nie można mieć pewności, to wydaje się, że szansa na to, że będzie się toczyć postępowanie i wykażą Pani winę, nie jest aż tak wysoka, zwłaszcza że nie wiem, nie mam informacji, czy ktoś jest zainteresowany wszczęciem takiego postępowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + 2 =

»Podobne materiały

Ubezwłasnowolnienie osoby po udarze mózgu

Mój tata jest po udarze mózgu. Nie ma z nim żadnego kontaktu, nie mówi, nie porusza się, jest w stanie leżącym i wymaga całodobowej opieki. Czy taka osoba powinna zostać ubezwłasnowolniona? Kto powinien zostać opiekunem? Czy może być dwóch opiekunów – ja i siostra?

 

Ukrywanie dochodów przez męża aby nie płacić alimentów

Sprawa dotyczy ukrywania przez męża dochodów aby nie płacić alimentów. Mój były mąż zobowiązany jest do płacenia na moją rzecz alimentów w kwocie 2400 zł miesięcznie. Mając bardzo dobre zarobki, zmienił pracę, początkowo za wynagrodzeniem 8000 zł, po czym, po dwóch miesiącach zmienił umowę i według

 

Założenie spółki jawnej przez męża a zabezpieczenie majątku wspólnego

Mąż zakłada ze wspólnikiem spółkę jawną. Proszę o informację, jak zabezpieczyć nasz wspólny majątek przed ewentualnymi wierzycielami? Jeśli spółka popadnie w długi, czy intercyza zabezpieczy przed utratą domu? Dom jest naszą wspólną własnością, ale mąż zgadza się na przepisanie go na mnie.

 

Sprzedaż nieruchomości ze spadku i wydatek na garaż i przekształcenie działki

Otrzymałam w spadku po siostrze 1/2 mieszkania i 1/2 garażu. Po roku sprzedałyśmy z drugą siostrą obie nieruchomości. Z kwoty uzyskanej ze sprzedaży tych nieruchomości zakupiłam miejsce garażowe (mam akt notarialny) i planuję przekształcić na własność działkę budowlaną z użytkowaniem wieczystym. Czy

 

Upublicznienie danych zgłaszającego zakłócanie ciszy nocnej

Na forum lokatorskim zostało upublicznione moje dane, imię i nazwisko wraz z informacją, że zgłosiłem na policję zakłócanie ciszy nocnej. Czy takie działania policji i umieszczenie moich danych jest zgodne z prawem? Czy zgłoszenie zakłócenia ciszy nocnej może być anonimowe?

 

Upublicznienie protokołu Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli firmy

Mam pytanie odnośnie prawidłowego stosowania przepisów RODO. Osoba trzecia udostępniła na portalu internetowym protokół Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli firmy. Czy jest to zgodne z prawem? W upublicznionym protokole widnieje imię i nazwisko oraz podpis pracodawcy (właściciela). Czy złamana zost

 

Omyłkowe wysłanie faktur do innych klientów a RODO

Omyłkowo do 15 klientów wysłałem e-maile, do których załączyłem pliki z fakturami innych klientów, tym samym przesłałem im dane osobowe, których nie powinni otrzymać. Czy powinienem zgłosić to naruszenie do organu nadzorczego, czy wystarczy, że poinformuję te osoby o tym co się wydarzyło? Czy powini

 

Przekazywanie danych klientów firmom bez ich zgody

Mam plan na swoją firmę, ale nie wiem, czy będzie to legalne, dlatego chciałbym uzyskać poradę. Chciałbym pozyskiwać klientów dla różnych firm, uzyskując dane klientów z różnych stron i portali społecznościowych i przekazywać te dane zainteresowanym firmom. Czy gdy osoba na portalu społecznościowym

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »