Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Plany wyburzenia budynku a prawo do mieszkania komunalnego

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 27.09.2010

Mój narzeczony wraz z ojcem i siostrą jest zameldowany w mieszkaniu komunalnym. Budynek, w którym się ono znajduje, został przeznaczony do rozbiórki. Rodzinie narzeczonego należy się prawo do innego mieszkania komunalnego. Czy gdybyśmy byli małżeństwem, dostalibyśmy oddzielne mieszkanie komunalne? Jakie warunki musielibyśmy spełnić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konieczność rozbiórki budynku, w którym znajduje się lokal komunalny wynajmowany przez rodzinę Pani narzeczonego, powoduje, że gmina jako właściciel lokalu może wypowiedzieć umowę najmu.

 

Jak wskazuje art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), „jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 niniejszej ustawy. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia”.

 

Do sytuacji rodziny Pani narzeczonego zastosowanie będzie miał art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy, stosownie do którego „nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4”.

 

Z kolei art. 32 ustawy wskazuje, iż „w razie wypowiedzenia najmu, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do dnia 31 grudnia 2015 r., na właściwej gminie”.

 

Z powyższych przepisów wynika, że z powodu konieczności rozbiórki lokalu gmina może wypowiedzieć najemcy umowę najmu.

 

Gmina ma obowiązek dostarczenia rodzinie Pani narzeczonego lokalu zamiennego. Uprawnionymi do zamieszkania w tym lokalu będą osoby tworzące z najemcą jedno gospodarstwo domowe (co traktowane jest przez gminy jako osoby wspólnie zamieszkujące z najemcą).

 

Lokal zamienny to według ustawy „lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni”.

 

Analizując przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, należy stwierdzić, iż w przypadku konieczności rozbiórki budynku gmina zapewnia osobom zamieszkującym w lokalu tam znajdującym się lokal zamienny, którego powierzchnia może być uzależniona od liczby osób – członków gospodarstwa domowego.

 

Żaden przepis ustawy nie daje Pani i narzeczonemu prawa do ubiegania się o oddzielny lokal mieszkalny niezależnie od tego, czy związek małżeński będzie zawarty, czy też nie.

 

Warunki i zasady wynajmowania przez każdą gminę lokali komunalnych zawarte są w stosownych uchwałach rad gmin, które każda gmina ma obowiązek uchwalenia.

 

„Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, ustalone w uchwale rady gminy powinny określać w szczególności:

 

  1. wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu,
  2. warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,
  3. kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,
  4. warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach,
  5. tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej,
  6. zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,
  7. kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2” (art. 21 ust. 3).

 

Jeżeli stosowne przepisy prawa miejscowego przewidują możliwość przyznania dwóch lokali zamiennych w przypadku konieczności przeprowadzki z powodu rozbiórki budynku, to możecie się Państwo ubiegać o taki lokal.

 

Jeżeli nie ma możliwości wynajęcia przez gminę dwóch lokali mieszkalnych zamiennych (w większości gmin tak jest), to pozostanie Państwu możliwość ubiegania się o najem lokalu komunalnego na zasadach ogólnych, na podstawie których gmina wynajmuje lokale.

 

Jak już wspomniałem, kryteria wynajmowania lokali zawarte są w stosownych uchwałach rad gmin.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus osiem =

»Podobne materiały

Bezprawna rozbiórka części budynku

Jestem właścicielem murowanego budynku gospodarczego, który częściowo stał na sąsiedniej działce. Pod moją nieobecność sąsiad dokonał bezprawnej rozbiórki części budynku stojącej na jego działce. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

 

Rejestracja pojazdów na podstawie skanu faktur

Kupiłem 2 auta dostawcze w Anglii przez pośrednika. Firma angielska przesłała skan VAT WNT, a w momencie odbioru aut dostałem dowody rejestracyjne ,w wydziale rejestracyjnym nie chcą zarejestrować aut bez oryginału z pieczątką i podpisem. Firma angielska jest aktywna i istnieje, ale nie chce przesła

 

Jak sprawdzić, czy kontrahent był płatnikiem VAT-u?

Wydaje się, że mój kontrahent był zarejestrowanym podatnikiem VAT-u 2016 do 2017 r. (jak to sprawdzić?). W grudniu, styczniu i maju 2018 wystawił mi faktury VAT za usługi, które to faktury zapłaciłem i odprowadziłem za nie VAT, nie wiedząc o tym, że on od grudnia już nie jest zarejestrowanym płatnik

 

Przydział mieszkania komunalnego

Moja ciocia otrzymała wypowiedzenie umowy najmu lokalu komunalnego. Powodem był fakt, iż ciocia nie mieszka w tym lokalu od ponad roku. W ZGKiM kazano mi złożyć wniosek o przydzielenie tego mieszkania komunalnego. Jestem tam zameldowana na stałe wraz z dziećmi. W odpowiedzi otrzymałam pism

 

Upoważnienie do wykupu mieszkania komunalnego i śmierć najemcy

Mój brat był ciężko chory, więc wystawił na moje nazwisko notarialne upoważnienie do wykupu mieszkania komunalnego, w którym mieszkał. Złożyłem wszystkie dokumenty, lecz gmina wydłużała sprawę, a brat zmarł. Brat mieszkał z mamą, która była u niego zameldowana tymczasowo. Czy upoważnienie traci moc

 

Dbałość o stan techniczny budynku

Niedawno kupiłam mieszkanie na ostatnim piętrze 5-kondygnacyjnego bloku. Upewniłam się w zarządzie wspólnoty, że niedawno był przeprowadzany remont dachu i wszystko jest w porządku. Niestety, jakiś czas temu dach zaczął przeciekać, co znacznie utrudnia normalne zamieszkiwanie. Zgłosiłam us

 

Problem z rozliczeniem kosztów CO we wspólnocie mieszkaniowej

Reprezentuję zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Mamy problem ze sposobem rozliczania kosztów ciepła w naszym bloku. Chodzi o to, że obowiązuje u nas uchwała określająca sposób rozliczania CO. Wszystkie mieszkania są opomiarowane licznikami, jednak liczniki z czasem tracą legalizację i mieszkania z niew

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »