.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zyski z akcji zakupionych przed ślubem a majątek wspólny małżonków

Wkrótce zamierzam się ożenić. Moja narzeczona jest Polką, ja również, ale mam także obywatelstwo duńskie. Małżeństwo zostanie zawarte w Polsce, ale mieszkać będziemy w Danii. Mam kilka pytań co do majątku, który do tej pory zgromadziłem. Posiadam 100 akcji różnych firm i funduszy zagranicznych, które na przykład w dniu ślubu będą miały wartość 100 tys. zł. Jak wyglądałby podział majątku, gdyby po kilku latach te 100 akcji było warte 150 tys. zł, a do tego zostałyby wypłacone dywidendy, np. 5 tys. zł? Czy dobrze rozumuję, że te 150 tys. zł będzie wchodziło nadal do mojego majątku osobistego? Czy dywidendy będą naszym majątkiem wspólnym? Jeśli sprzedam z zyskiem akcje i za wszystko kupię nowe, czy te nowe akcje wejdą do mojego majątku osobistego? Jeśli za sprzedane akcje sfinansuję w połowie zakup nieruchomość, a pozostała część wkładu będzie pochodziła z majątku wspólnego, jak będzie wyglądała własność tej nieruchomości? Czy będzie to po prostu 50% mojego majątku osobistego i 50% naszego majątku wspólnego? I ostatnie pytanie: jeśli ślub będzie w Polsce, a my będziemy mieszkać za granicą, czy ewentualny podział majątku musiałby nastąpić przed polskim sądem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zyski z akcji zakupionych przed ślubem a majątek wspólny małżonków

Zysk ze sprzedaży akcji należących do majątku odrębnego małżonka

„Nie stanowi dochodu z majątku osobistego jednego z małżonków przyrost wartości przedmiotu wchodzącego w jego skład, spowodowany zmianą cen tego rodzaju przedmiotów.

Korzyść uzyskana w następstwie sprzedaży składnika majątku osobistego jednego z małżonków, będąca różnicą między ceną jego zakupu a ceną sprzedaży, nie jest dochodem w rozumieniu art. 31 § 2 pkt 2” (uchwała SN z 21 września 1979 r., III CZP 59/79, LexPolonica nr 357543, OSNPG 1980, nr 3, poz. 12).

 

Sprzedane akcje i zakupione za te pieniądze inne akcje nadal stanowią majątek odrębny. Nawet jeśli obie te operacje są dokonywane w trakcie trwania wspólności ustawowej.

 

Zaliczenie nabywanego przez małżonków przedmiotu do majątku wspólnego albo osobistego

Co do zakupu nieruchomości częściowo za środki z majątku osobistego i częściowo z majątku wspólnego – co do zasady, rzecz nabyta przez jednego z małżonków w czasie trwania małżeństwa w części ze środków z majtku osobistego, a w części z majtku wspólnego zawsze stanowi majtek wspólny.

 

„Rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków pochodzących z majątku osobistego jednego z małżonków, a w części z ich majątku wspólnego, wchodzi do majątku osobistego małżonka i do majątku wspólnego małżonków w udziałach odpowiadających stosunkowi środków przeznaczonych z tych majątków na jej nabycie, chyba że świadczenie z majątku osobistego lub majątku wspólnego przekazane na nabycie rzeczy miało charakter nakładu, odpowiednio, na majątek wspólny lub osobisty” (Uchwała SN z 19.10.2018 r., III CZP 45/18).

 

O zaliczeniu nabywanego przedmiotu do majątku wspólnego albo osobistego powinno decydować porównanie wielkości środków użytych z każdego z tych majątków. W konsekwencji nabyty przedmiot przynależy do tego z majątków, z którego pochodzi większa część środków. Jeżeli środki z drugiego majątku są nieznaczne, stanowią nakład rozliczany zgodnie z art. 45 K.r.o. Dopiero gdy to kryterium nie może znaleźć zastosowania ze względu na brak daleko idącej różnicy między zaangażowanymi środkami, to w braku odmiennej woli małżonków – nabyty przedmiot wchodzi do każdego z majątków w częściach ułamkowych, proporcjonalnie do wysokości zaangażowanych środków.

 

Zatem powinni Państwo ustalić ułamkowe udziały w zakupywanej nieruchomości, np. 75% do 25%.

 

Pierwszeństwo prawa ojczystego w stosunkach osobistych i majątkowych małżonków

Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami podlegają każdoczesnemu wspólnemu prawu ojczystemu (art. 51. ust. 1 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe). W razie braku takiego prawa stosuje się prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu – art. 25 Kodeksu cywilnego), a w razie braku takiego miejsca zamieszkania – prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zwykłego pobytu.

 

Jeżeli małżonkowie nie mają miejsca zwykłego pobytu w tym samym państwie, stosuje się prawo państwa, z którym małżonkowie w inny sposób są wspólnie najściślej związani (art. 51 ust. 2 Prawa prywatnego międzynarodowego).

 

Jeśli mieszkać będą Państwo w Polsce, wymienione przepisy będą mieć zastosowanie do podziału majątku. Nawet jeśli mieszkanie znajdować się będzie za granicą – można będzie podzielić majątek w Polsce.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl