Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zyski

Zysk – w rachunkowości jest to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji albo pożyczki. Jego przeciwieństwem jest strata. Zysk jest wartością ekstensywną (sł. obfitą ilościowo, lecz ubogą jakościowo) i nie określa bezpośrednio efektywności gospodarowania lub inwestowania. Wartością określającą efektywność gospodarowania i inwestowania jest rentowność [Wikipedia].

 Musi on zapłacić franczyzerowi opłatę wstępną za możliwość korzystania z całego pakietu franczyzowego, czyli włączenie do sieci franchisingowej. Następnie uiszcza on opłaty okresowe (bieżące), z reguły ustalane jako procent od zysków lub obrotów franczyzanta. Jeśli więc jego ciastkarnia wypracuje zysk 20 000 zł miesięcznie, to część tych zysków (np. 5%) musi on przekazać franczyzerowi.

Jak łatwo zauważyć, franchising jest korzystny dla obu stron. Stąd jest to bardzo popularna forma działalności (typowymi przykładami jej wykorzystania są np. restauracje McDonald's, KFC czy stacje benzynowe). Dla franczyzera – wielkiego przedsiębiorcy jest to alternatywa dla tworzenia samodzielnie oddziałów; zdobywa on rynki, utrzymuje i powiększa swoją pozycję, zmniejsza wydatki na inwestycje (nie obciążają go koszty tworzenia punktów, bo ponosi je franczyzant). Ponadto pobiera on opłaty za włączenie do sieci i opłaty procentowe od zysków. Uzyskuje więc dwojakiego rodzaju profity: wymierne (opłaty) i niewymierne (częstokroć ważniejsze – tj. rozwój firmy). Natomiast franczyzant jest zwolniony od ciężaru budowania renomy i metody na sukces, bo ma wszystko – mówiąc kolokwialnie – „podane na talerzu i gotowe”. A każdy przedsiębiorca wie, że przy obecnych realiach wolnej konkurencji wypracowanie marki jest nieraz rzeczą najtrudniejszą. Jeśli więc pan Jacek będzie dbał o stan lokalu, zatrudni odpowiednich ludzi i ściśle trzymał się będzie wytycznych kontrahenta, to osiągnięcie przez niego zysku jest bardzo prawdopodobne, skoro ciastkarnie franczyzera cieszą się powodzeniem w innych miejscach.

(...) Do najważniejszych rzeczy, które pan Jacek powinien wziąć pod uwagę, należą: 4. precyzyjne zdefiniowanie opłat i zasad ich pobierania: Warto negocjować z franczyzerem! Przecież to przede wszystkim jemu zależy, żeby oddział przynosił zyski i żeby cieszył się powodzeniem wśród klientów.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 „Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku na ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowe lub rezerwowe”.

Właściwe postępowanie to:

  1. najpierw bierzemy kwotę zysku za ostatni rok obrotowy,
     
  2. powiększamy ją o:
    • niepodzielne zyski z lat ubiegłych oraz
    • kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone do podziału;

(...) Możliwość podziału zysku za lata ubiegłe jest uzależniona od spełnienia następujących przesłanek: (...)
2. Po drugie – wypłata skumulowanych w kapitale zakładowym zysków z lat ubiegłych możliwa jest jedynie pod warunkiem, że spółka osiągnęła zysk za ostatni rok obrotowy.Niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz kwoty przeniesione z kapitału zapasowego powiększają zysk za ostatni rok obrotowy, zatem jeśli zysk taki nie wystąpił, samoczynne uruchomienie niepodzielonych zysków z poprzednich lat w celu wypłaty wspólników dywidendy należy uznać za niezgodne z art. 192 K.s.h.
3. Po trzecie – kwoty zysku z lat ubiegłych, skumulowane w kapitale zakładowym, do podziału między wspólników wraz z zyskiem za ostatni rok obrotowy, należy pomniejszyć o niepokryte straty (oraz o udziały własne i kwoty, które zgodnie z umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zakładowe – brak jednak postanowienia w umowie spółki, które nakazywałoby przekazywanie takich kwot).
 
    Przeczytaj pełną treść

 

 Podobną myśl wyrazili U. Promińska, E. Nowińska oraz M. du Vall, podając następujący przykład: „jeśli przedsiębiorca z produkcji naruszającej patent osiągnął zysk w wysokości X zł, a z innej produkcji uzyskałby Y zł, to bezpodstawnie uzyskaną korzyścią, o której mowa w art. 287 p.w.p. byłaby różnica pomiędzy tymi wielkościami. Jeśli wynik będzie ujemny, to korzyścią uprawnionego jest minimalna wysokość równa nieuiszczonym opłatom licencyjnym”.5

Przykład: przedsiębiorca A, gdyby produkował urządzenia wedle swojego rozwiązania, sprzedałby je za 1 mln zł, z czego koszt uzyskania przychodu to 700 tys. zł, a więc jego zysk wyniósłby 300 tys. zł. Stosował rozwiązanie opatentowane, które sprzedał za 1,3 mln, a koszt uzyskania przychodu wyniósł 500 tys. zł (ponieważ wiadomo, iż produkcja rozwiązania według czyjegoś projektu jest zwykle tańsza). Zatem w pierwszym wypadku zysk wyniósłby 300 tys. zł, w drugim wyniósł 800 tys. zł, zatem bezpodstawnie uzyskane korzyści to 500 tys. zł, wartość tę należy oczywiście skorygować biorą pod uwagę obciążenia publiczno-prawne.

(...)  W pierwszym wypadku stosujemy wszystkie reguły wypracowane na gruncie ogólnego prawa odszkodowawczego. Odszkodowanie w szczególności obejmuje stratę rzeczywistą (np. koszty usuwania następstw naruszenia patentu na rynku, koszty poniesione na wykrycie i ustalenie zakresu naruszenia, opinie rzeczników patentowych) oraz utracone korzyści (np. spadek wielkości sprzedaży, konieczność obniżenia cen). Obliczając jednak wielkość utraconego zysku należy mieć na uwadze tylko te zyski, które zostały utracone przez uprawnionego, nie zaś wszystkie zyski naruszyciela, również te, których poszkodowany nie byłby w stanie osiągnąć.6

Przykład 1: konkurencyjne firmy A i B startowały w przetargu, oferując takie samo urządzenie według wynalazku, na który patent uzyskała firma A. Została ona jednak usunięta z przetargu wskutek naruszenia przepisów proceduralnych. Firma B wygrała przetarg. W takim wypadku utraconą korzyścią A jest wysokość należnej opłaty licencyjnej, którą B powinien był uiścić. Firma A nie może zakładać, że mogłaby osiągnąć zyski w wyniku wygrania przetargu, bo powodem jego niewygrania nie była konkurencja z B tylko usunięcie z przetargu.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Umorzenie lub zmniejszenie podatku od zysku ze sprzedaży mieszkania
Rok temu moja córka sprzedała mieszkanie, które otrzymała jako darowiznę od wujka. Nie była tam zameldowana, a mieszkanie zostało sprzedane rok po jego otrzymaniu. Sprzedając mieszkanie, spłaciła kredyt hipoteczny, który wcześniej pod nie zaciągnęła. Czy jest szansa na uniknięcie (lub choć odroczenie) płacenia podatku od tej sprzedaży? Po jakim czasie należy go zapłacić i jakie są konsekwencje opóźnienia?

Projekt budowy linii kolejowej a prawa przedsiębiorcy zagrożonego utratą zysków
Od 10 lat prowadzę restaurację z małym hotelikiem. Przez te lata wielkim nakładem sił i środków finansowych wyrobiłem sobie dobrą renomę w okolicy i gdy interes wreszcie przynosi zyski, okazuje się, że w naszym najbliższym sąsiedztwie powstanie nowy odcinek szybkiej kolei. Na początku tego roku podpisano stosowną umowę z wykonawcą. Dokładna lokalizacja nie jest jeszcze znana, ale prawdopodobnie tory umiejscowione zostaną w korytarzu od 30 do 100 m od mojego budynku. W takim wypadku jasne jest, że moje dochody spadną drastycznie, bo kto zrobi przyjęcie okolicznościowe w tak bliskim sąsiedztwie szyn kolejowych, albo zatrzyma się na nocleg w takim hałasie. Proszę mi powiedzieć, czy mam jakieś prawa jako przedsiębiorca, który zatrudnia kilkanaście osób i utrzymuje z tej działalności swoją rodzinę? Czy mogę ubiegać się o jakieś odszkodowanie? W przyszłym miesiącu odbędą się konsultacje społeczne, czy mogę podczas nich jakoś zaprotestować?

Przebieg procesu likwidacji spółki z o.o.
Artykuł omawia czynności jakie należy wykonać w celu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (...) Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki, likwidatorzy powinni sporządzić, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości, bilans otwarcia likwidacji (bez rachunku zysków i strat). Bilans ten podlega zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników (forma aktu notarialnego nie jest tu już wymagana).

Usługa wykonana w Danii na zlecenie polskiej firmy – gdzie zleceniobiorca zapłaci podatek dochodowy, w Polsce czy w Danii?
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Podpisałem kontrakt na podwykonawstwo z polską firmą, która zleca mi wykonanie usługi na terenie Danii. Czy dochód, jaki uzyskam z wykonanej usługi, podlega opodatkowaniu w Danii? Wydaje mi się to niewłaściwe, bo fakturę wystawię na zleceniodawcę, którego firma jest zarejestrowana w Polsce, tylko usługa zostanie wykonana w Danii. Zleceniodawca upiera się, że po wykonaniu usługi będę musiał zapłacić podatek dochodowy w Danii. Czy ma rację? Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. (...) Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r. (Dz. U. z dnia 12 marca 2003 r.) stanowi, że zyski przedsiębiorstwa Polskiego podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w Danii działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w Danii w takiej mierze, w jakiej można przypisać je temu zakładowi (art. 7 ust. 1 ww. konwencji).

Kapitał zapasowy w spółce z o.o.
Udziałowcy spółki z o.o. od paru lat przekazują zysk na kapitał zapasowy. Od paru lat spółka generuje zyski. Czy udziałowcom można wypłacić dywidendę nie tylko z bieżącego zysku, ale też z kapitału zapasowego? Jakim składkom podlega wypłata dywidendy oprócz podatku dochodowego, kto ten podatek odprowadza, jakie dokumenty dla udziałowca w związku z wypłatą należy przygotować? Jak można jeszcze oprócz wypłaty dywidendy spożytkować kapitał zapasowy? Załączam umowę spółki.

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej a kontynuacja działalności
Wraz ze wspólnikiem mamy spółkę cywilną i prowadzimy dwa sklepy. Wspólnik chce zrezygnować z uczestnictwa w spółce. Co powinienem teraz zrobić? Zmienić nazwę firmy? Jakie będą skutki dla naszych sklepów? Czy do spółki może przystąpić nowa osoba? (...) Wspólnik występujący ze spółki zachowuje prawo do części majątku spółki w postaci udziału w majątku wkładowym oraz udziału w zyskach (art. 869 § 2 K.c.).

Wybrane opinie naszych klientów:

Dziękuję uprzejmie za odpowiedzi na moje kolejne pytania. Stopień profesjonalizmu i głębia wejścia w temat, a jednocześnie prostota wyjaśnień jest wręcz nie do opisania. Jesteście wspaniali… Choć, jak zawsze twierdziłem, ludzie powinni zaglądać głębiej we własne serca, zanim Wasza porada stanie się absolutnie niezbędna.

Pozdrawiam,

Andrzej

Odpowiedź bardzo rzeczowa, obszerna i profesjonalna, cena przystępna i niewygórowana w stosunku do tego, co podały inne kancelarie online. W przyszłości na pewno będę korzystał z Waszych usług. Odpowiedzi będę musiał przeanalizować dokładnie jeszcze raz, gdyż są bardzo dokładne i wnikliwe, czym jestem bardzo mile zaskoczony, gdyż nie spodziewałem się tak konkretnego podejścia do usługi i klienta. Z całym zaufaniem można polecać Wasze usługi innym.

Andrzej

Bardzo dziękuję za porady, które mi dużo pomogły w mojej sprawie. Sąd uwzględnił moje argumenty, które doradzał mi Pan Krzysztof Bigoszewski. Jeszcze raz dziękuję.

Serdecznie pozdrawiam,

Piotr

Pełny profesjonalizm i uczciwość. Eporady24 to sama przyjemność, poważne i odpowiedzialne podejście do sprawy. Dziękuję w szczególności Pani Monice Cieszyńskiej. Pozdrawiam. POLECAM!!!

Marlena

Eporady to wspaniały pomysł dla wszystkich, którzy cenią swój czas, a jednocześnie oczekują profesjonalnej opinii prawniczej. Dziękuję p. Jakubowi Bonowiczowi za zajęcie się naszą sprawą i życzę samych sukcesów.

Halina

Odpowiedź na pytanie jest wyczerpująca i rzeczowa, bez prawniczych zawijasów. Zrozumiała i pomocna dla każdego. Superserwis, polecam.

Andrzej

Bardzo szczerze polecam!!!!! Serdecznie dziękuję panu Karolowi za tak ludzkie podejście do sprawy i ogromną pomoc. Pomimo moich wahań sprawił Pan, że nabrałam pewności siebie. Portal polecił mi brat i teraz ja będę go polecała.

Serdecznie pozdrawiam.

Tomasz

Ogólnie jestem zadowolony. Pomimo iż jestem za granicą, mogłem swoje sprawy załatwić należycie przy współpracy z firmą ePorady24.pl. Polecam tą firmę i na pewno jeszcze skorzystam z ich usług, jeśli będę tego potrzebował.

Dariusz

Dziękuję za pomoc prawną, niewiedza o wiele więcej kosztuje niż porada u prawnika.

Krystian

Jestem bardzo zadowolony – szybko, profesjonalnie i o wiele taniej niż w kancelarii adwokackiej. Dziękuje i będę częściej z Waszej pomocy korzystał.

Marek

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »