.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Życie za granicą a rozwód się w Polsce - gdzie sprawa o alimenty?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 28.07.2019

Oboje z żoną jesteśmy Polakami i żyjemy w Holandii. Ze względu na niższe koszty i ułatwienie językowe zamierzam wnieść przed sądem polskim o rozwód bez orzekania o winie. Wiem, że ze względu na nasze obywatelstwo sąd polski może rozstrzygać w sprawie rozwodowej. Co jednak z alimentami na małżonka? Czy przy ustalaniu alimentów również będzie miało zastosowanie prawo polskie? Czy ta sprawa może odbyć się w Polsce? Jakie prawo będzie właściwe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Życie za granicą a rozwód się w Polsce - gdzie sprawa o alimenty?

Fot. Fotolia

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Zgodnie bowiem z treścią art. 11033 [Jurysdykcja krajowa w sprawach alimentacyjnych i związanych z ustaleniem pochodzenia dziecka]:

 

„§ 1. Sprawy o alimenty oraz sprawy o roszczenia związane z ustaleniem pochodzenia dziecka należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy powodem jest uprawniony, który ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Sprawa o alimenty rozpoznawana łącznie ze sprawą małżeńską należy do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy do jurysdykcji krajowej należy sprawa małżeńska.

§ 3. Sprawa o roszczenia związane z ustaleniem pochodzenia dziecka rozpoznawana łącznie ze sprawą o ustalenie pochodzenia dziecka należy do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy do jurysdykcji krajowej należy sprawa o ustalenie pochodzenia dziecka.”

 

W § 2 komentowanego przepisu określona została tzw. jurysdykcja pochodna. Sprawa o alimenty rozpoznawana w sprawie o rozwód lub separację należy do jurysdykcji krajowej nawet wówczas, gdy z § 1 komentowanego przepisu taki wniosek nie wynika.

 

Aby uniknąć problemów istniejących na tle dotychczasowej łącznej regulacji spraw małżeńskich i spraw ze stosunków rodziców i dzieci w procesie i postępowaniu nieprocesowym (uchylone art. 1100-1101), ustawodawca rozciągnął jurysdykcję krajową istniejącą w tych sprawach także na inne roszczenia, z reguły rozpoznawane łącznie z tymi sprawami.

 

Jeżeli ze sprawą małżeńską łącznie byłaby rozpoznawana sprawa o alimenty, to należy ona zawsze do fakultatywnej jurysdykcji krajowej, także wtedy, gdy do jurysdykcji krajowej należy sprawa małżeńska (por. uwagi 3-6 do art. 11031) – jurysdykcja pochodna.

 

Trzeba założyć, że ta dodatkowa sprawa nie ma jurysdykcyjnie tego samego charakteru co sprawa główna. To znaczy, że np. roszczenie o alimenty dochodzone łącznie ze sprawą o rozwód lub separację, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Polsce, nie należy do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich, choć taka jest jurysdykcja w „głównej” sprawie małżeńskiej. Oznacza to więc, że jurysdykcja krajowa pochodna nie będzie nigdy jurysdykcją wyłączną.

 

Zagadnienie jurysdykcji w sprawach alimentacyjnych znajduje obecnie także uregulowanie w rozporządzeniu nr 4/2009. Gdyby zatem sprawa dotyczyła osób mających miejsce zwykłego pobytu (jest to zasadniczy łącznik zastosowany w art. 3 lit. a i b rozp. nr 4/2009) w różnych państwach członkowskich, sąd byłby zobowiązany do zbadania, czy leży ona w zakresie zastosowania tego rozporządzenia (co wymagałoby wykładni takich pojęć, jak „zobowiązanie alimentacyjne” oraz „stosunek rodzinny, pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa”, które należy interpretować autonomicznie), a w razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie powinien pominąć komentowany przepis.

 

Przepisy ogólne

 

Sądami, które mają jurysdykcję do rozpoznania spraw dotyczących zobowiązań alimentacyjnych w państwach członkowskich są:

a) sąd zwykłego miejsca pobytu pozwanego; lub

b) sąd zwykłego miejsca pobytu wierzyciela; lub

c) sąd, który zgodnie z prawem sądu ma jurysdykcję do prowadzenia postępowania dotyczącego statusu osoby, w przypadku gdy sprawa dotycząca zobowiązań alimentacyjnych jest związana z tym postępowaniem, chyba że jurysdykcja ta wynika tylko z obywatelstwa jednej ze stron; lub

d) sąd, który zgodnie z prawem sądu jest właściwy do prowadzenia postępowania dotyczącego odpowiedzialności rodzicielskiej, w przypadku gdy sprawa dotycząca zobowiązań alimentacyjnych jest związana z tym postępowaniem, chyba że jurysdykcja ta wynika tylko z obywatelstwa jednej ze stron.

 

Zgodnie z powyższym – roszczeń alimentacyjnych dochodzonych łącznie z pozwem o rozwód można dochodzić przed sądem polskim. Jeżeli przeprowadzą Państwo postępowanie rozwodowe w Polsce, to odrębna sprawa o alimenty podlegać będzie uregulowaniom rozporządzenia nr 4/2009, a co za tym idzie – właściwym będzie sąd w Holandii.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »