.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Życie na odległość i rozpad małżeństwa

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 28.06.2021 • Zaktualizowane: 28.06.2021

Jestem w małżeństwie od 20 lat, od 12 pracuję za granicą, prowadzimy więc z żoną życie na odległość. Mamy troje dzieci, żona nigdy nie pracowała. Utrzymuję rodzinę samodzielnie, a jej ciągle mało. Niestety czuję się z tym źle i niedawno poznałem kobietę, mimo że od lat mówiłem żonie, że między nami jest coraz gorzej. Żona dowiedziała się o romansie (mimo że od 5 lat ustało nasze pożycie). Teraz grozi mi, że pozwie mnie o wysokie alimenty – także na siebie, że odbierze mi dzieci. Mieszka w domu należącym do mnie. Czego mogę się obawiać? Co robić? Jaki czeka mnie rozwód?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Życie na odległość i rozpad małżeństwa

Rozpad małżeństwa a wina

W pierwszej kolejności należy sobie zadać pytanie, czy jest Pan w stanie wykazać, że małżeństwo faktycznie rozpadło się przed 5 laty, mimo iż formalnie nadal trwa?

 

Powyższe ma bardzo istotne dla Pana znaczenie, bowiem zachodzi pytanie, czy zdradził Pan żonę w czasie faktycznego trwania małżeństwa, czy po rozpadzie małżeństwa. Wyraźnie podkreślić należy, iż pojęcie winy nie ma definicji ustawowej nie tylko w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale i w Kodeksie cywilnym. Pojęcie to zostało natomiast wyjaśnione w doktrynie i orzecznictwie cywilistycznym. Wina rozkładu pożycia pozostaje w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, i to zarówno tych, które sformułowane są w prawie, jak i tych, dla których źródłem są tylko zasady współżycia społecznego. Chodzi tu zwłaszcza o naruszenie obowiązków: wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, lojalności i wierności, współdziałania dla dobra rodziny itd. (por. wyrok SN z dnia 21 września 1997 r., sygn. akt I CKN 646/97).

Dochodzenie alimentów po rozwodzie

Wskazać należy, iż w przypadku skutecznego orzeczenia rozwodu z wyłącznej Pana winy, małżonka będzie mogła dochodzić alimentów od Pana bez względu na to, czy znajdzie się w niedostatku, czy też nie. Zgodnie z art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”. W sytuacji winy obojga małżonków konieczne będzie występowanie po stronie małżonki niedostatku jako przesłanki do żądania od niego alimentów.

 

Zasadne jest zatem odpowiedzenie sobie na pytanie, kto ponosi winę w rozkładzie pożycia, kiedy ów rozkład nastąpił? Ustalenie powyższe jest możliwe poprzez określenie, kiedy Państwo zaprzestali współżyć fizycznie. Co leżało u podstaw powyższego? Czy prócz braku pracy może Pan zarzucić coś żonie?

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »