.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot wydatków poniesionych na wykończenie mieszkania

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 18.02.2016

Moja żona przed ślubem nabyła mieszkanie. Zaciągnąłem kredyt na jego wykończenie, ale ona była jedyną właścicielką. Wzięliśmy ślub z rozdzielnością majątkową. Niedawno żona ode mnie odeszłam, sprzedała swoje mieszkanie, a ja zostałem z niczym. Wniosłem pozew o rozwód. Czy mogę starać się o zwrot wydatków poniesionych na wykończenie mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jest taka możliwość, aby żądać rozliczenia nakładów uczynionych z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego z nich. W Pana przypadku tak właśnie było, skoro mieliście podpisaną intercyzę.

 

Ponieważ jednak może być tak, że intercyza została podpisana później, gdy już jakiś majątek wspólny Państwa istniał, to można by to teoretycznie zrobić w ramach podziału majątku. Powołam się tu na stanowisko Sądu Najwyższego zajęte w uchwale z dnia 16 grudnia 1980 r., sygn. akt III CZP 46/80, gdzie sąd wskazał, iż w postępowaniu o podział majątku wspólnego rozliczeniu podlegają również nakłady z majątku odrębnego małżonków na majątek odrębny jednego z nich. W uzasadnieniu tej uchwały dokonano jednak istotnego zastrzeżenia, które pozwala uznać, że stanowisko to jest uzasadnione jedynie w wyjątkowych sytuacjach, w których zachodzi potrzeba kompleksowego rozliczenia małżonków w jednym postępowaniu ze względu na przedmiot majątkowy, którego dotyczy to postępowanie, w szczególności zaś, gdy na rzecz stanowiącą majątek odrębny jednego z małżonków dokonano nakładów zarówno z majątku wspólnego, jak i z majątków odrębnych małżonków.

 

Tak więc w takim przypadku miałby zastosowanie art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, iż każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

Jeżeli jednak nie ma żadnego wspólnego majątku, to może Pan wytoczy odrębne powództwo oparte na ogólnych zasadach prawa cywilnego. Podstawę takiego powództwa stanowi dokładnie art. 405 Kodeksu cywilnego: „kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

 

Jednakże musi Pan mieć świadomość, że będzie Pan musiał udowodnić, iż pieniądze te przekazał żonie. Jeśli wszelkie dokumenty są na żonę, to nie będzie to łatwe, choć oczywiście możliwe. Sugerowałabym tu przykładowo jakichś świadków, wyciągi bankowe, jeśli płacił Pan je przez konto. Wszystko po prostu zależy od tego, czy będzie Pan ten fakt w stanie udowodnić, bo sama podstawa prawna powództwa to za mało, aby wygrać proces.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton