.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot służbowego laptopa po śmierci żony

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 14.07.2014

Moja żona, która była członkiem zarządu i wspólnikiem spółki z o.o., zmarła w zeszłym miesiącu. Posiadała m.in. służbowego laptopa, zakupionego w 2009 r. Czy spółka może domagać się jego zwrotu? Czy w tej kwestii mogło nastąpić przedawnienie roszczeń? Chciałbym się także dowiedzieć, czy jako osoba, która przejęła spadek po zmarłej żonie w całości, jestem zobowiązany prawnie do spłaty faktur, które żona wystawiała na spółkę w całym okresie jej działalności.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy w pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z przepisem art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

 

Jak zatem wynika z powyższego, wraz ze spadkiem przejął Pan po żonie wszystkie jej aktywa (wierzytelności), a także pasywa (długi).

 

W związku zatem z tym, że służbowy laptop, który posiadała Pańska żona, był własnością spółki, a co za tym idzie – żona powinna się z niego rozliczyć, to powstały z tego tytułu dług obecnie obciąża Pana.

 

W tym miejscu należy rzeczywiście się zastanowić, czy roszczenie spółki z tytułu zwrotu służbowego laptopa nie uległo przedawnieniu.

 

I tak, zgodnie z treścią art. 118 K.c., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

Skoro zatem przekazanie do korzystania przez Pańską żonę wspomnianego laptopa było niewątpliwie związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą, roszczenie spółki z tego tytułu podlega trzyletniemu terminowi przedawnienia. W związku z powyższym konieczne jest ustalenie początku biegu tego terminu.

 

W tym zakresie należy sięgnąć do treści art. 455 K.c., który stanowi, że jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

 

Jeśli zatem nic innego nie wynikało z umowy łączącej Pańską żonę ze spółką, żona – a obecnie Pan jako jej spadkobierca – powinna zwrócić służbowego laptopa na wezwanie spółki. Jeżeli Pan tego obowiązku nie wykona, a od wezwania Pana przez spółkę miną trzy lata, to w zasadzie dopiero wtedy będzie można stwierdzić, że roszczenie spółki z tego tytułu uległo przedawnieniu.

 

Co się zaś tyczy wydatków i zobowiązań, jakie Pańska żona ponosiła i zaciągała w imieniu spółki, to Pana odpowiedzialność za ich ewentualną spłatę istniałaby jedynie wtedy, gdyby zostało wykazane, że te działania żony były sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki.

 

Otóż, zgodnie z przepisem art. 293 Kodeksu spółek handlowych (w skrócie: K.s.h.):

 

§ 1. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.

§ 2. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

 

Należy mieć na uwadze bowiem to, że działając zgodnie z prawem i umową spółki, Pańska żona zaciągała zobowiązania nie we własnym imieniu, lecz w imieniu spółki, którą jako członek zarządu reprezentowała. Za spłatę tych zobowiązań w pierwszej kolejności odpowiada zatem spółka, ewentualnie w dalszej kolejności – Pan, gdyby spółka wykazała, że Pańska żona ponosiła winę z tytułu zaciągnięcia tych zobowiązań (np. jeśli działała jednoosobowo, gdy umowa spółki przewidywała obowiązek reprezentacji dwuosobowej).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »