.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot podatku z zagranicy pobranego od emerytury

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 25.10.2011

Otrzymuję z Norwegii emeryturę, która tam jest opodatkowana. Bank, za którego pośrednictwem otrzymuję świadczenie, również pobiera podatek. Jak rozliczyć emeryturę w Polsce (gdzie mieszkam na stałe)? Jak odzyskać podatek z Norwegii?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

„Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

 

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się obecnie osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Zasady te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

 

Dochody od 2011 roku

 

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji (ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2011 r.), podpisane w Warszawie dnia 9 września 2009 r., w art. 17 ust. 1 i 2 stanowi, że emerytury, renty i inne podobne świadczenia lub renty kapitałowe uzyskiwane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce z Norwegii, są opodatkowane tylko w Polsce, jednak bez względu na powyższe świadczenia otrzymywane przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce na podstawie prawa o ubezpieczeniach społecznych Norwegii mogą być opodatkowane w Norwegii.

 

Widać zatem, że emerytura może być opodatkowana zgodnie z prawem zarówno w Norwegii, jak i w Polsce. By uniknąć podwójnego opodatkowania, stosuje się metodę przewidzianą w wymienionej konwencji w odniesieniu do art. 17. Zgodnie z nią jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany w Norwegii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania – Polska jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego Pana dochodu lub zysków majątkowych uwzględnia zwolniony dochód, co może, ale nie musi spowodować opodatkowania pozostałego dochodu wyższą stawką podatku.

 

Moim zdaniem zatem w Norwegii renta może zostać opodatkowana od dnia 1 stycznia 2011 roku – nie powinna być opodatkowana w Polsce, mimo że tu ma Pan miejsce zamieszkania, bowiem Polska zwolniła taki dochód z opodatkowania.

 

Dochody do 2011 roku

 

Stan do roku 2011 przedstawia się następująco: Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisana w Oslo dnia 24 maja 1977 r. (Dz. U. z dnia 14 grudnia 1979 r.) stanowi jasno, że emerytury i inne świadczenia o podobnym charakterze wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce w związku z jej zatrudnieniem w przeszłości oraz wszelkie renty wypłacane takiej osobie będą opodatkowane tylko Polsce (wyjątki dotyczą funkcji publicznych).

 

Bank na mocy art. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobiera zaliczki na podatek dochodowy, bowiem zgodnie z tym przepisem „do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent”.

 

Jeśli zatem podatek pobierany jest w Norwegii, zgodnie z wewnętrznym prawem Norwegii można domagać się jego zwrotu.

 

W piśmie z dnia 16 marca 2006 r. Ministerstwo Finansów (sygn. akt PB6/033-095-BM6-12047/05/IDy) wskazuje:

 

„Podatniczka zwraca się z zapytaniem, czy emerytura uzyskiwana z Norwegii powinna być w Polsce opodatkowana, gdyż jej zdaniem, z uwagi na miejsce zamieszkania męża w Polsce, dochód ten powinien zostać opodatkowany w Polsce.

 

Minister Finansów informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z art. 4a przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

 

I tak, zgodnie z art. 18 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Norwegią, emerytury i inne świadczenia o podobnym charakterze wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie w związku z jej zatrudnieniem w przeszłości oraz wszelkie renty wypłacane takiej osobie będą opodatkowane tylko w tym Państwie.

 

Oznacza to, iż emerytura wypłacana z Norwegii osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, w związku z jej zatrudnieniem w przeszłości podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce.

 

W związku z powyższym, dochód uzyskiwany przez męża podatniczki w postaci emerytury wypłacanej z Norwegii podlega opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

 

Ma Pan również możliwość (zgodnie zarówno z nową, jak i starą umową międzynarodową) uruchomić machinę wzajemnego porozumiewania się obu Państw, bowiem jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zdania, że działania podjęte przez Państwo lub oba Umawiające się Państwa pociągają za sobą lub pociągną za sobą opodatkowanie, które nie odpowiada umowie, może przedstawić swoją sprawę właściwej władzy tego Umawiającego się Państwa, w którym ma miejsce zamieszkania. Sprawa powinna być przedłożona w ciągu trzech lat.

 

Rozliczenie powinien złożyć Pan na druku PIT-36 w części D.1, linia 8, tj. wiersz „Inne źródła”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »