Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot podatku z USA

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 17.08.2011

W poprzednim roku pracowałem dla dwóch firm – polskiej i amerykańskiej. Z zagranicy osiągnąłem spory dochód (ok. 140 tys. zł), płacąc w USA duże zaliczki. W Polsce dokonałem rozliczenia, wpłaciłem niedopłatę podatku. Kilka dni temu otrzymałem z USA zwrot podatku w wysokości prawie 20 tys. zł. Słyszałem, że muszę tę kwotę oddać do polskiego urzędu skarbowego. Czy mogę w takim razie dokonać korekty PIT-36, odejmując zaliczki, lub w jakiś inny sposób zachować ten zwrot?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Artykuł 45 ust. 3a zmieniony przez art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. zmienia ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2011 r. i stanowi: „jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone”.

 

Zgodnie jednak z ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przepisy ustaw zmienianych, co do zasady, w brzmieniu nowym, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011 r. (art. 13).

 

Uprzednio art. 45 ust. 3a pkt 5 stanowił, iż „w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconego za granicą i odliczonego podatku w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, podatnik jest obowiązany doliczyć odpowiednio do dochodu lub podatku, obliczonego zgodnie z art. 27 albo art. 30c, kwoty uprzednio odliczone”.

 

Jeżeli polski rezydent podatkowy osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8 art. 27, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym (art. 27 ust. 9).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zgodnie z art. 27g ust. 1 podatnik podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu rozliczający się na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 ma prawo odliczyć od podatku dochodowego (obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b) kwotę stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8.

 

Art. 27 ust. 8 wskazuje, że „podatek określa się w następujący sposób:

 

  1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1 art. 27;
  2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
  3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym”.

 

Zatem, niestety, zawsze w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconego za granicą i odliczonego podatku w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, podatnik jest obowiązany doliczyć odpowiednio do dochodu lub podatku (w zależności jak dokonano odliczenia) kwoty uprzednio odliczone.

 

Jak czytamy w piśmie z dnia 13.08.2007 r. (Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna; sygn. akt I-415-25/03/07): „w przypadku uzyskiwania dochodów ze źródeł przychodów położonych w USA – od podatku obliczonego od łącznych dochodów osiągniętych w roku podatkowym odlicza się (do wysokości limitu) podatek federalny zapłacony za granicą. W przypadku otrzymania w roku 2007 zwrotu uprzednio zapłaconego za granicą i odliczonego podatku – będzie miał zastosowanie przepis art. 45 ust. 3a pkt 5 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w obecnie obowiązującym brzmieniu).

 

Stosownie do wyżej wymienionego przepisu – w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconego za granicą i odliczonego podatku – w zeznaniu podatkowym, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, podatnik jest obowiązany doliczyć odpowiednio do dochodu lub podatku, obliczonego zgodnie z art. 27 albo 30c, kwoty uprzednio odliczone. Powyższe oznacza, że w przypadku otrzymania przez Panią w roku 2007 zwrotu podatku federalnego zapłaconego w USA i odliczonego w zeznaniu podatkowym za rok 2006 – dopiero w zeznaniu podatkowym za rok 2007 będzie Pani zobowiązana doliczyć do podatku kwotę uprzednio odliczoną”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + V =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Rozliczenie dochodów z Holandii

Czy jeżeli pracuję na pokładzie holenderskiego holownika, który dopycha duże statki do nabrzeża, może mieć zastosowanie art. 15 ust. 3 polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, który dotyczy pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego, ale w transporcie międzynarodowym? Holownik jest statkiem morskim, ale pracuje tylko w porcie i nie wykonuje żadnej formy transportu, w szczególności transportu międzynarodowego.

Świadczenie emerytalne z USA i opodatkowanie go w Polsce

Otrzymuję emeryturę z USA z funduszy publicznych (byłem tam nauczycielem – pracownikiem państwowym). Obecnie mieszkam w Polsce i także pracuję w szkole. Czy zgodnie z umową między RP a USA (art. 19) dochód w postaci emerytury z USA będzie zwolniony z podatku w Polsce?

Założenie spółki LLC w USA

Jestem obywatelem polskim i obecnie nie prowadzę działalności gospodarczej. Mam jednak pomysł na działalność gospodarczą, z tym że miałaby ona sens, gdyby spółka miała siedzibę w USA. Myślę, że najlepszym pomysłem będzie założenie spółki LLC w stanie Delaware. LLC nie podlega obowiązkowi podatkowemu w USA, jeżeli nie prowadzi działalności w USA, a jej dochód jest jednoznaczny z dochodem właściciela. Z tego, co się dowiedziałem, prowadzenie takiej spółki legalnie, aby być w porządku wobec urzędu skarbowego w Polsce, wymaga płacenia podatków w Polsce. Jak rozlicza się podatki od dochodu takiej spółki? W jakich odstępach? Z użyciem jakich formularzy?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »