.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych

Autor: Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 15.08.2013

Czy w przypadku rozwiązania umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego nastąpi zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych (kupującemu)? Rozwiązanie ma być za porozumieniem stron – tak wstępnie ustaliłem ze sprzedawcą. Jakie poczynić kroki, abym mógł się ubiegać o zwrot tego podatku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uiszczony podatek od czynności cywilnoprawnych może zostać zwrócony jedynie w ściśle określonych przypadkach. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej jako „ustawa PCC”) podatek podlega zwrotowi, jeżeli:

 

  1. uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli (nieważność względna);
  2. nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej;
  3. podwyższenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale – w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców;
  4. nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

 

Natomiast w myśl art. 11 ust. 2 ustawy PCC podatek nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat od końca roku, w którym został zapłacony.

 

W opisanym stanie faktycznym najprawdopodobniej możliwe byłoby jedynie wykorzystanie pkt 1, tj. powołanie się na tzw. nieważność względną. Nieważność względna czynności prawnej ma miejsce m.in. w przypadku złożenia oświadczenia woli pod wpływem błędu w rozumieniu art. 84 Kodeksu cywilnego. Z kolei art. 88 § 1 Kodeksu cywilnego daje możliwość osobie, która działała pod wpływem błędu, uchylenia się od skutków prawnych tak złożonego oświadczenia woli. Uchylenie się następuje poprzez oświadczenie złożone w terminie określonym w art. 88 § 2 Kodeksu cywilnego (tj. w terminie roku od wykrycia błędu). Samo złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych powoduje, że daną czynność prawną uważa się za nieważną od samego początku (ex tunc).

 

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu uzyskania zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych konieczne jest złożenie przed notariuszem oświadczenia o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. Notariusz powinien aktem notarialnym rozwiązać zawartą umowę. Wówczas możliwe jest złożenie do organu podatkowego wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku PCC (na podstawie art. 75 § 2 pkt 1 lit. c Ordynacji podatkowej).

 

Powyższe wnioski znajdują potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2011 r., nr IBPBII/1/436-421/11/AŻ.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton