Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 25.01.2013

Zostałam zwolniona z pracy. Moje wynagrodzenie wynosiło ok. 1600 zł. Doszło do dziwnej sytuacji, ponieważ za ostatni miesiąc pracy dostałam pensję w wysokości 3800 zł. Wykonywałam wtedy dodatkową pracę i wiedziałam, że dostanę dodatek do wynagrodzenia. Nie sądziłam jednak, że będzie to taka kwota. Czy pracodawca mógł się pomylić? Czy pracodawca będzie mógł żądać zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani pytanie dotyczy zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia. W niniejszej odpowiedzi wyjaśniam Pani wątpliwości.

 

Co do zasady, wszelkie roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (innymi słowy – od kiedy można żądać realizacji roszczenia).

 

Jednakże roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia (art. 291 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

 

Zgodnie zaś z art. 405 Kodeksu cywilnego, znajdującym zastosowanie także w sferze stosunków pracy, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości (tzw. bezpodstawne wzbogacenie).

 

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że w razie omyłkowego wypłacenia przez pracodawcę wynagrodzenia w wysokości wyższej niż należna mamy do czynienia właśnie z sytuacją omówionego wyżej bezpodstawnego wzbogacenia pracownika kosztem pracodawcy, które podlega rozliczeniu.

 

W wyroku z dnia 8 czerwca 2010 r. (sygn. akt I PK 31/2010) Sąd Najwyższy nie zgodził się jednak z ww. tezą, stwierdzając, że pracodawca nie może domagać się od pracownika zwrotu nienależnie wypłaconej pensji, jeśli księgowa lub elektroniczny system pomylił się w wyliczeniach, zwłaszcza gdy pracownik sam nie zawinił ani nie przyczynił się do wypłaty nienależnego mu składnika wynagrodzenia. W takiej sytuacji nie ma mowy o bezpodstawnym wzbogaceniu w rozumieniu art. 405 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy.

 

Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownik ma prawo uznawać za zgodną z prawem prowizję (o taką bowiem postać wynagrodzenia chodziło w sprawie) naliczoną przez profesjonalnych pracowników działu płac i swobodnie takim wynagrodzeniem dysponować.

 

Wobec powyższego może się Pani przestać martwić, gdyż ma Pani prawo uznać, że wynagrodzenie Pani wypłacone jest w takiej wysokości właśnie ze względu na dodatkowo wykonane prace i nawet jeśli pracodawca się pomylił, to nie może żądać od Pani zwrotu takiego wynagrodzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - osiem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki