.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwrot nienależnie pobranej renty rodzinnej

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 31.07.2015

ZUS przez błąd systemu wysyłał mi przez dwa miesiące podwójną rentę rodzinną. Gdy zauważyłam wyższą wpłatę, zgłosiłam to do ZUS-u, jednak następna renta też była podwójna co przekonało mnie, że tak ma być. Teraz otrzymałam decyzję w sprawie zwrotu całej kwoty. Czy mogę odmówić zwrotu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że na podstawie art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.) osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia w rozumieniu powyższego artykułu uważa się: 1) świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania; 2) świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenia. Co istotne, nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń za okres dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ rentowy o zajściu okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, a mimo to świadczenia były jej nadal wypłacane, w pozostałych zaś wypadkach – za okres dłuższy niż 3 lata, z zastrzeżeniem art. 138 ust. 5 powyższej ustawy, który mówi o tym, iż „kwoty nienależnie pobranych świadczeń w związku z osiągnięciem przychodów, o których mowa w art. 104 ust. 1, podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym wydano decyzję o rozliczeniu świadczenia, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie powiadomiła organ rentowy o osiągnięciu przychodu, w pozostałych zaś przypadkach – za okres nie dłuższy niż 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok wydania tej decyzji”.

 

Zgodnie z przepisami prawa osoba, która bez żadnej podstawy prawnej uzyskała korzyść majątkową kosztem innej osoby, ma obowiązek ją zwrócić. Obowiązek ten jednak wygasa, jeżeli osoba, która uzyskała korzyść, zużyła ją lub utraciła w taki sposób, że nie jest już wzbogacona (bezpodstawne wzbogacenie).

 

Jak widać – pracownik, który uzyskał świadczenie na podstawie nieprawdziwych zapisów, powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

 

Jednak w razie ustalenia i wypłacenia renty przez ZUS, w szczególności w sytuacji, gdy ten zatrudnia np. pracowników kadr i księgowości, pracownik ma prawo uważać, że jest ona wypłacona zasadnie i zgodnie z prawem.

 

W takiej sytuacji zwrot świadczenia jest więc możliwy tylko i wyłącznie wówczas, gdy pracownik ma świadomość, iż nie należało mu się owo świadczenie. Ciężar udowodnienia w przypadku sporu sądowego będzie spoczywał na ZUS-ie.

 

Podsumowując – co do zasady mogłaby się Pani powołać na bezpodstawne wzbogacenie, gdyby nie fakt, że zgłosiła Pani ten fakt do ZUS-u. W tej sytuacji, nie może Pani powoływać się na fakt, że nie wiedziała Pani, iż świadczenie się Pani nie należy.

 

W takiej sytuacji jest Pani obowiązana do zwrotu nienależnie otrzymanego świadczenia w całości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl