.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwrot nadpłaty wynagrodzenia

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 09.06.2014

Sprawa dotyczy zwrotu nadpłaty wynagrodzenia. W marcu przebywałam przez dwa tygodnie na zwolnieniu chorobowym (nie naliczono zasiłku chorobowego). Z dniem 31 marca wygasła moja umowa o pracę; wypłacono mi wynagrodzenie za ostatni miesiąc. Teraz otrzymałam jednak świadczenie chorobowe oraz wezwanie do zwrotu nadpłaty wynagrodzenia. Czy muszę zwrócić te pieniądze? Niestety już je wydałam.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że jeśli faktycznie dodatkowe pieniądze się Pani nie należały, to zakład pracy ma prawo domagać się ich zwrotu. Gdyby Pani nadal była zatrudniona, pracodawca za Pani zgodą mógłby potrącić nadpłatę z Pani kolejnego wynagrodzenia. Jednakże Pani nie jest już pracownikiem.

 

W takiej sytuacji zakładowi pracy pozostaje wystąpienie do sądu z pozwem o zwrot nienależnie pobranego świadczenia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (dalej – K.c.) o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405-414 K.c.). Stanowią one, że ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania tej korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Na wystąpienie do sądu przeciwko obecnemu lub byłemu pracownikowi pracodawca ma 10 lat.

 

Nie jest jednak przesądzone, że zakład pracy taką sprawę wygra. Jak wynika z przepisów art. 409 K.c. i art. 300 Kodeksu pracy (dalej – K.p.) próby odzyskania pieniędzy mogą zakończyć się fiaskiem, jeśli pracownik (lub były pracownik) wydał już pieniądze. Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa bowiem, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją, powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

 

Poza tym pracodawca musiałby udowodnić Pani, że miała Pani świadomość, iż otrzymała nienależne świadczenie. Inaczej sąd może oddalić jego roszczenie. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2007 r. (sygnatura akt II PK 138/06). SN stwierdził też, że przypisanie pracownikowi powinności liczenia się z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia za pracę musi uwzględniać, że zgodnie z art. 18 K.p. pracodawca może indywidualnym aktem przyznać pracownikowi wynagrodzenie w rozmiarze większym niż wynikający z obowiązujących przepisów płacowych (tak: wyrok SN z 20 czerwca 2001 r., sygn. akt I PKN 511/00). Jeśli więc zachodzą okoliczności pozwalające zakładać możliwość otrzymania dodatkowego wynagrodzenie, np. z tytułu przyznania indywidualnej nagrody, premii, prowizji, to zwrotu nie będzie. W innym orzeczeniu SN uznał, że pracownik ma prawo zakładać, że profesjonalne służby płacowe wiedziały, co czynią, tj. prawidłowo wyliczyły wynagrodzenie, a zatem nie trzeba liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu (tak: wyrok SN z 7 sierpnia 2001 r., sygn. akt I PKN 408/00).

 

Ponieważ roszczenie o zwrot nadpłaty wynagrodzenia ma swoje podstawy w art. 405 K.c., należy je traktować jako roszczenie cywilne. Tak więc przedawnia się ono po upływie dziesięciu lat (art. 118 K.c.). Nie obowiązuje bowiem w tym przypadku trzyletni termin przedawnienia właściwy dla roszczeń ze stosunku pracy (art. 291 § 1 K.p.).

 

W Pani przypadku, skoro miała Pani świadomość, że z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim powinna Pani otrzymać mniejsze wynagrodzenie, trudno będzie przed sądem wybronić się argumentem, że wydając wynagrodzenie, nie miała Pani świadomości, że konieczny będzie jego zwrot. W mojej opinii powinna więc Pani zwrócić nadpłacone wynagrodzenie w drodze porozumienia z pracodawcą bez oczekiwania na wyrok sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl