Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot maszyny zakupionej w formie leasingu

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 21.11.2015

Kupiłam w formie leasingu od innej firmy maszynę do lodów. Okazało się, że jest wadliwa – źle pracuje i ciągle muszę wzywać serwis. Jakie mam szanse na zwrot tej maszyny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z tekstu pytania wynika, że podmiotem, który maszynę do lodów kupił, jest firma leasingowa i ona pozostaje jej właścicielem. Zatem odstąpić od umowy sprzedaży maszyny może tylko firma leasingowa, która jest jej właścicielem, a nie Pani, która jest, jak zrozumiałam, leasingobiorcą. Na leasingobiorcę nie przechodzi uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może złożyć sprzedawcy tylko firma leasingowa, jeśli z takim żądaniem wystąpi leasingobiorca. Jest to uzasadnione tym, że wskutek odstąpienia od umowy maszynę trzeba zwrócić sprzedawcy, on natomiast powinien zwrócić otrzymaną zapłatę.

 

Jeśli leasingodawca nie uwzględni uzasadnionego żądania odstąpienia od umowy złożonego przez leasingobiorcę, może np. opowiadać za wyrządzoną tym szkodę. Istotne jest przy tym, że leasingodawca nie może sam odstąpić od umowy ze zbywcą, jeśli nie zażąda tego leasingobiorca.

 

Zatem należałoby zażądać od leasingodawcy, aby ten odstąpił od umowy sprzedaży. Wskutek odstąpienia maszyna zostałaby zwrócona sprzedawcy, a ten musiałby przekazać firmie leasingowej cenę uiszczoną za maszynę. W razie odstąpienia przez leasingodawcę od umowy z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa.

 

Ale uwaga! Firma leasingowa może żądać natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych jeszcze rat. Musi je jednak pomniejszyć o korzyści, jakie odniosła wskutek ich zapłaty przed terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą. Korzyścią będzie przede wszystkim to, że firma leasingowa dostanie od sprzedawcy zwrot uiszczonej ceny sprzedaży maszyny.

 

Ponadto powinna Pani wiedzieć, że zgodnie z art. 7098 § 2 Kodeksu cywilnego na leasingobiorcę z mocy prawa przechodzą uprawnienia z tytułu wad rzeczy, które przysługują firmie leasingowej względem sprzedawcy. Dzięki temu przepisowi leasingobiorca (Pani) może żądać naprawy przedmiotu leasingu bezpośrednio od sprzedawcy. Nie musi prosić o pośrednictwo w załatwieniu sprawy firmę leasingową. Wykonywanie przez leasingobiorcę tych uprawnień nie wpływa na jego obowiązki wynikające z umowy leasingu (art. 7098 § 3). Mimo iż maszyna jest zepsuta, dopóki trwa umowa leasingu, raty leasingowe należy płacić.

 

Reasumując, nie może Pani złożyć sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży z powodu wad – może to zrobić tylko firma leasingowa na Pani żądanie. Jest to uzasadnione daleko idącymi skutkami odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

Należy pamiętać o tym, że mimo iż urządzenie ma wady, leasingobiorca ma obowiązek płacić za nie umówione raty leasingowe tak długo, jak długo trwa umowa leasingu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus I =

»Podobne materiały

Rozwiązanie umowy przez e-mail

Podpisałam umowę i po miesiącu wypowiedziałam ją drogą mailową. Firma automatycznie przedłużyła jednak umowę i żąda ode mnie zapłaty, ponieważ w umowie zawarto zapis, że może być ona rozwiązana wyłącznie osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jak mogę anulować tę umowę?

 

Wady fizyczne nieruchomości

Co zrobić, jeżeli po podpisaniu umowy przedwstępnej na kupno domu stwierdzono wady fizyczne nieruchomości (odchylenie budynku od pionu ok. 10 cm, taras jest w zasadzie do rozbiórki albo kosztownej naprawy, są pęknięcia na elewacji, a także inne wady – szczegóły w załączniku)?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »