.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domaganie się przez firmę windykacyjną zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

Autor: Michał Kucharski • Opublikowane: 28.03.2008

Po otrzymaniu wezwania od firmy windykacyjnej spłaciłem zadłużenie w kwocie 5000 zł. Teraz jednak firma windykacyjna domaga się zapłaty kosztów zastępstwa procesowego, chociaż do żadnego procesu nie doszło. Czy ma do tego prawo, jeśli procesu nie było? Nadmienię, że dotąd nie otrzymałem również żadnego potwierdzenia zapłaty zadłużenia.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O kosztach zastępstwa procesowego można mówić tylko i wyłącznie w wypadku prowadzenia procesu. Z tym że przez proces rozumiemy w tym wypadku postępowanie sądowe, nawet w formie nakazowej. Zgodnie z art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego – strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

 

Przez koszty procesu należy rozumieć:

  • koszty sądowe, a więc opłaty sądowe (opłata i opłata kancelaryjna) oraz podlegające zwrotowi wydatki sądowe (por. art. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych),
  • koszty strony występującej osobiście lub przez pełnomocnika niebędącego adwokatem, radcą prawnym, prawnikiem zagranicznym albo rzecznikiem patentowym,
  • koszty zastępstwa procesowego strony przez adwokata, radcę prawnego, prawnika zagranicznego albo rzecznika patentowego.

 

Jednak warunkiem zwrotu kosztów tego zastępstwa jest załatwienie sprawy przez sąd. Nie podlegają takiemu zwrotowi koszty działania pełnomocnika w sprawie, która nie zakończyła się pozwem do sądu, a została załatwiona polubownie, chyba że strony inaczej się umówiły.

 

Natomiast, co do dowodu spełnienia zobowiązania, to zgodnie z art. 462 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego – dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania. Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes.

 

Warto również zaznaczyć, iż zgodnie z art. 465 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli istnieje dokument stwierdzający zobowiązanie, dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać zwrotu dokumentu. Jednakże gdy wierzyciel ma interes w zachowaniu dokumentu, w szczególności gdy świadczenie zostało spełnione tylko częściowo, dłużnik może żądać uczynienia odpowiedniej wzmianki na dokumencie.

 

Wobec powyższego, jeśli sprawa nie miała swojego finału w sądzie, tzn. wierzyciel nie złożył pozwu do sądu, to nie może się w tej sytuacji domagać zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, chyba że coś innego wynika z umowy, będącej podstawą zobowiązania.

 

Ponadto na Pana wezwanie wierzyciel ma obowiązek wydania pokwitowania, potwierdzającego spełnienie świadczenia lub zwrotu dokumentu, stwierdzającego zobowiązanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl