.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot kosztów podróży za dojazd do siedziby firmy

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 10.11.2010

Pracuję w siedzibie firmy, która jest oddalona od mojego miejsca zamieszkania 50 km. Mój dzień pracy, łącznie z dojazdami, trwa więc 12 godzin. Przełożony twierdzi, że nie należy mi się zwrot kosztów podróży – czy ma rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) „pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”.

 

Przy czym, jeżeli u danego pracodawcy innego niż państwowa lub samorządowa jednostka sfery budżetowej nie ma układu zbiorowego lub regulaminu wynagradzania normującego kwestię warunków wypłacania należności z tytułu podróży służbowej (zwrot kosztów podróży), a ta sprawa nie jest uregulowana w odniesieniu do konkretnego pracownika w jego umowie o pracę, to stosuje się do tego pracownika rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).

 

Zgodnie z powyższymi przepisami podróż służbowa charakteryzuje się tym, że jest odbywana:

 

  1. poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy,
  2. na polecenie pracodawcy,
  3. w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania.

 

Wszystkie te cechy muszą wystąpić łącznie.

 

Jeżeli zatem pracuje Pan w siedzibie pracodawcy, która jest jednocześnie Pana stałym miejscem pracy, i wykonuje Pan tam zadania określone przez pracodawcę, to niestety nie przysługują Panu uprawnienia z tytułu podróży służbowych z uwagi na niespełnianie powyższych warunków uznania danej podróży za podróż służbową. W tym przypadku jest to po prostu zwykła droga do pracy i z pracy i nie może Pan liczyć na zwrot kosztów podróży.

 

Powyższe stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22.02.2008 roku (sygn. akt I PK 208/07).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton