.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwrot kosztów dojazdu do sądu z miejsca delegacji służbowej

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 29.05.2015

Czy otrzymam zwrot kosztów dojazdu do sądu z miejsca delegacji służbowej, które jest oddalone od sądu 300 km? Wcześniej sąd został poinformowany o czasie i miejscu delegacji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że z dniem 5 listopada 2012 r. w całości utracił moc dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445). Uprawnienia świadków w zakresie zwrotu kosztów w innych postępowaniach zostały unormowane w ustawach je regulujących (ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Ordynacja podatkowa, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, itp.)

 

Świadkowi w postępowaniu przysługuje:

zwrot kosztów podróży od miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności na wezwanie sądu w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu;

– zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności postępowania;

– zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze – w wysokości przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu.

 

Świadek może przy tym żądać ww. należności, gdy:

– został wezwany, stawił się w wyznaczonym miejscu i czasie oraz został przesłuchany;

– został wezwany, stawił się w wyznaczonym miejscu i czasie, lecz nie został przesłuchany;

– zgłosił się dobrowolnie (bez wezwania) i został przesłuchany;

– nie jest zatrudniony w organie władzy publicznej i nie został wezwany do zeznawania w związku z tym zatrudnieniem.

 

Wysokość poniesionych kosztów lub utraconego zarobku (dochodu) trzeba należycie wykazać, a wniosek złożyć ustnie do protokołu lub pisemnie w maksymalnym terminie 3 dni od zakończenia danej czynności.

 

W związku z powyższym, świadkowi przysługuje prawo do zwrotu kosztów poniesionych na podróż w celu stawiennictwa na rozprawie, zwrotu kosztów noclegu i utrzymania w miejscu wykonywania czynności sądowych oraz zwrotu kwoty, którą zarobiłby wówczas, gdyby obowiązek stawiennictwa na rozprawie, nie został na niego nałożony. Uzasadnione jest, iż zwrot ten, następuje do wysokości racjonalnych i celowych kosztów, co daje pewną swobodę w ocenie sądowi, ale i kosztów rzeczywiście poniesionych, co wiąże się z koniecznością udowodnienia przez świadka poniesionych wydatków. Istnieje również możliwość udzielenia przez sąd świadkowi zaliczki na koszty podróży i na utrzymanie w miejscu przesłuchania.

 

Przepisy prawa stanowią wyraźnie, że zwrot może nastąpić za przejazd od miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności na wezwanie sądu. W takiej sytuacji sąd nie jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku dotyczącego zwrotu kosztów przejazdu od miejscowości, w której Pan się będzie faktycznie znajdował do miejsca, w którym Pan się miał stawić. Jednakże może się okazać, że sąd potraktuje miejsce Pana delegacji jako miejsce zamieszkania, choć według przepisów nie ma takiego obowiązku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl