.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwrot kosztów dojazdu do pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 22.07.2015

Jestem nauczycielem i od trzech lat pracuję z uczniami w sąsiedniej miejscowości, do której uczniowie są dowożeni. Ja niestety muszę jeździć własnym transportem, ponieważ rozpoczynam pracę wcześniej i nie mogę dojeżdżać szkolnym autobusem. Do tej pory miałem wyższy dodatek motywacyjny, żeby zrekompensować koszty dojazdu, teraz dodatek został zmniejszony. Czy mogę domagać się zwrotu kosztów dojazdu i na jakiej podstawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zakładając, że szkoła macierzysta jest w miejscowości x i w umowie o pracę ma Pan dokładnie wskazane miejsce pracy – w przypadku dojeżdżania do innej miejscowości należy uznać, że nauczyciel wykonuje pracę poza miejscem pracy określonym w umowie, a więc należy go traktować tak, jakby był w delegacji.

 

Nauczycielowi oddelegowanemu przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Wykonuje on bowiem na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się szkoła, lub poza stałym miejscem pracy. Kwestie te reguluje Kodeks pracy w art. 775, który znajdzie zastosowanie w stosunku do nauczycieli na podstawie art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – kwestia podróży służbowej nie jest bowiem uregulowana przepisami Karty Nauczyciela.

 

Powierzenie pracownikowi przez pracodawcę wykonania określonego zadania służbowego poza stałym miejscem pracy wymaga odpowiedniego udokumentowania, takim dokumentem najczęściej jest polecenie wyjazdu służbowego – delegacja.

 

Podróż służbowa odbywa się:

– zawsze na polecenie pracodawcy,

– w celu wykonania zadania służbowego,

– poza miejscowością, w której znajduje się szkoła, lub poza stałym miejscem pracy – wykonanie zadania w innym miejscu (poza stałym miejscem), ale nawet w tej samej miejscowości uzasadnia zwrot należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Miejsce pracy powinno być możliwie precyzyjnie określone w umowie o pracę.

 

Jeżeli nie są zachowane jednocześnie ww. warunki, to nie jest to podróż służbowa.

 

Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

 

Stosownie do przepisów rozporządzenia pracownikowi z tytułu podróży służbowej przysługują następujące należności:

1) diety,

2) zwrot kosztów:

a) przejazdu (np. zwrot ceny biletu),

b) noclegów (nie przysługuje, jeżeli pracownik miał zapewniony bezpłatny nocleg),

c) dojazdów środkami komunikacji miejscowej (ryczałt w wysokości 20% diety – 4,60 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu),

d) innych udokumentowanych wydatków określonych przez pracodawcę (rozporządzenie nie określa jakie są to przykładowo „inne wydatki” – wiadomo jedynie, że powinny być określone przez pracodawcę jeszcze przed odbyciem podróży służbowej odpowiednio do uzasadnionych potrzeb).

 

Dlatego w mojej opinii z tytułu wykonywania pracy poza miejscem pracy powinien Pan otrzymać zwrot kosztów dojazdu w dodatkowe miejsce pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl