.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot kosztów dojazdu do komornika urzędującego w innym mieście

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 28.12.2009

Otrzymałam wezwanie do stawienia się w kancelarii komorniczej w mieście (w którym wcześniej mieszkałam) znacznie oddalonym od mojego obecnego miejsca zamieszkania i zameldowania. Oświadczyłam już w liście do komornika, że nie posiadam dochodów ani majątku, jednak komornik wzywa mnie do złożenia wyjaśnień. Czy mogę żądać zwrotu kosztów dojazdu do kancelarii (i na jakiej podstawie)? Obecnie nie pracuję i nie zarabiam – czy to ma wpływ na opisaną sytuacje? Jak długo może trwać postępowanie egzekucyjne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie należy zauważyć, ze szereg przepisów nakłada na komornika obowiązek zbierania informacji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Są to w szczególności przepisy z artykułów: 761, 762 i 801 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.). Zgodnie z art. 801 K.p.c. „jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień”.

 

Jak wynika z powyższego artykułu, jeżeli podmiot inicjujący postępowanie egzekucyjne nie jest w stanie wskazać przedmiotów, które mogą posłużyć zaspokojeniu jego roszczenia, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień. To wezwanie powinno być opatrzone rygorem z art. 762 § 1 K.p.c. (zagrożenie grzywną).

 

Komornik może żądać od dłużnika wyjaśnień tylko odnośnie do przedmiotów związanych ze wskazanym przez wierzyciela sposobem egzekucji. Nie wolno mu domagać się złożenia wyjaśnień dotyczących np. pracy zarobkowej dłużnika i uzyskiwanego wynagrodzenia, gdy egzekucję skierowano jedynie do ruchomości lub nieruchomości.

 

Jeżeli komornik zażądał wyjaśnień wybiegających poza stosowany sposób egzekucji, dłużnik może skutecznie uchylić się od ich udzielenia.

 

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji „wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego”.

 

Ponadto, koszty postępowania egzekucyjnego ponosi dłużnik. Jeśli więc została Pani wezwana do złożenia wyjaśnień w siedzibie komornika, to generalnie powinna Pani uczynić zadość temu wezwaniu i stawić się w kancelarii komorniczej. Nieuzasadnione niestawiennictwo naraża Panią na grzywnę. Koszty takiego stawiennictwa obciążają niestety Panią jako dłużnika. Nie ma przepisu umożliwiającego domaganie się zwrotu tych kosztów.

 

Nie ma znaczenia również fakt, że nie posiada Pani zarobków. Jeśli komornik uznał, że Pani wyjaśnienia na piśmie są niewystarczające i w związku z tym domaga się Pani osobistego stawiennictwa, to powinna się Pani stawić.

 

Proszę również mieć na uwadze, że postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na skutek niewywiązania się dłużnika ze swojego obowiązku, jakim jest spełnienie świadczenia należnego wierzycielowi. W tej sytuacji żądanie od wierzyciela, czy tym bardziej od komornika, zwrotu kosztów dojazdu stałoby w sprzeczności nie tylko z przepisami prawa, ale też z zasadami współżycia społecznego.

 

Trudno jest mi określić, jak długo będzie trwało postępowanie egzekucyjne w Pani sprawie, bo zależy to od wielu elementów. Proszę pamiętać, że zasadniczo to wierzyciel jest gospodarzem postępowania egzekucyjnego i to on decyduje w wielu kwestiach, np. o sposobie egzekucji. Ponadto wierzyciel zawsze może się domagać zawieszenia lub umorzenia postępowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »