.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwrot darowanego mieszkania

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 23.02.2016

W 2007 roku otrzymałem darowiznę od babci w postaci mieszkania. W tym roku przekazałem to mieszkanie mojej żonie, a kilka miesięcy później małżonka darowała mi je z powrotem. Teraz babcia, powołując się na rażąca niewdzięczność, żąda zwrotu tego mieszkania. Zgadzam się z jej żądaniami. Czy jest możliwość, aby babcia na tej zasadzie odebrała mi tę darowiznę w postaci mieszkania? Nie chodzi mi o zwykły akt notarialny, tylko zwrot mieszkania babci.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z polskim prawem cywilnym odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego jest możliwe, o czym stanowi art. 898 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem darowiznę już wykonaną można odwołać, jeśli obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności.

 

Rażącą niewdzięczność można popełnić zarówno przez działanie, jak i zaniechanie. Rażącą niewdzięczność można utożsamić z naruszeniem powszechnych norm moralnych.

 

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że przez pojęcie rażącej niewdzięczności należy rozumieć takie czynności obdarowanego, które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym, wrogim. Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy oraz o naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą (np. odmowa udzielenia pomocy w razie choroby, mimo możliwości udzielenia takiej pomocy).

 

Znamion rażącej niewdzięczności nie wyczerpują z reguły czyny nieumyślne obdarowanego, a także drobne czyny nawet umyślne, ale nie wykraczające poza zwykłe konflikty życiowe (rodzinne).

 

Odwołanie darowizny następuje przez złożenie stosownego oświadczenia obdarowanemu na piśmie. Jednakże niestety, samo oświadczenie nie unicestwia prawnorzeczowego skutku umowy darowizny, a wywołuje jedynie skutek obligacyjny (obdarowany od tego momentu jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu darowizny). Czyli dla osiągnięcia skutku rzeczowego (czyli zwrotu mieszkania darczyńcy) konieczne jest jeszcze przeniesienie mieszkania z powrotem na darczyńcę, co powinno nastąpić w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego przed notariuszem, a to wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów notarialnych, które zależeć będą od wartości przedmiotu darowizny.

 

Jeśli obdarowany nie stawi się dobrowolnie na akt notarialny, wówczas darczyńcy pozostanie jedynie droga powództwa sądowego o zobowiązanie obdarowanego do przeniesienia darowanego mieszkania. Od pozwu należy uiścić opłatę sądową w wysokości 5% wartości przedmiotu darowizny, ewentualnie można spróbować ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych.

 

W razie wykazania zasadności żądania odwołania darowizny, orzeczenie sądu powinno stwierdzać obowiązek obdarowanego do przeniesienia na darczyńcę przedmiotu darowizny. Prawomocny wyrok sądu zastępuje oświadczenie woli o przeniesieniu z powrotem przedmiotu darowizny. Wówczas darczyńca będzie mógł udać się z wyrokiem do notariusza i zawrzeć umowę przeniesienia własności nieruchomości już bez udziału obdarowanego. Niemniej również w tym wypadku notariuszowi należy się wynagrodzenie za sporządzenie aktu notarialnego.

 

Oprócz powyższych kosztów notarialnych zarówno w pierwszym, jak i drugim wypadku dojdą jeszcze koszty opłaty sądowej w wysokości 200 zł, w związku z koniecznością zmiany wpisu w księdze wieczystej; opłatę tę pobierze notariusz.

 

Należy pamiętać, że darowizny nie można odwołać po upływie roku od momentu dowiedzenia się o rażącej niewdzięczności obdarowanego. Ponadto darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył.

 

Podsumowując, odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności jest możliwe. Skoro obdarowany godzi, by mieszkanie wróciło z powrotem do darczyńcy, to po pierwsze, darczyńca powinien złożyć obdarowanemu na piśmie oświadczenie o odwołaniu darowizny z powodu rażącej niewdzięczności (w oświadczeniu należy opisać, na czym ta rażąca niewdzięczność polegała); po drugie, należy umówić się z notariuszem na termin sporządzenia umowy przeniesienie przedmiotu darowizny wskutek jej odwołania.

 

W mojej opinii skoro przedmiot darowizny z powrotem wrócił do Pana, to skuteczne odwołanie darowizny przez babcię względem Pana, jeśli spełnione są wszystkie wyżej wymienione przesłanki, jest możliwe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl