.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot części czynszu, jeśli wynajmujący nie wywiązuje się z ustaleń umowy

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 31.12.2009

Czy mam prawo ubiegać się o zwrot części zapłaconego czynszu za lokal handlowy, jeśli wynajmujący podwyższył kwotę czynszu, a nie wykonał określonych (zaznaczonych w aneksie do umowy o wynajem) remontów w budynku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot części czynszu, jeśli wynajmujący nie wywiązuje się z ustaleń umowy

Samowolne zaprzestanie płacenia czynszu za wynajmowany lokal handlowy

Z pewnością mógłby się Pan domagać zwrotu części czynszu, jeśli podwyżka pozostawałaby w bezpośrednim związku z przedmiotowymi remontami; inaczej mówiąc, gdyby w umowie (także ustnej) było zastrzeżone, że pieniądze z podwyżki zostaną przeznaczone na remont.

 

Niemniej proszę pamiętać, iż samowolnie nie może Pan potrącać sobie żadnych kwot z czynszu. Samowolne zaprzestanie płacenia czynszu bez względu na przesłanki, które to spowodowały, może przyczynić się nawet do rozwiązania umowy najmu i konieczności opuszczenia zajmowanego lokalu.

 

Proszę również zwrócić uwagę, że najemcy lokali użytkowych są mniej chronieni niż najemcy lokali mieszkalnych. Do najmu lokali użytkowych nie stosuje się bowiem ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, chyba że łącząca Państwa umowa stanowiłaby inaczej.

Kogo obciążają koszty napraw w wynajmowanym lokalu handlowym?

Natomiast warto zwrócić uwagę na brzmienie art. 663 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego” (bez zgody sądu). Tym samym, jeżeli w czasie trwania najmu okaże się potrzebne wykonanie napraw koniecznych, które obciążają wynajmującego, najemca powinien zawiadomić go o tym niezwłocznie. W razie zaniedbania tego obowiązku najemca ma prawo dokonać napraw na koszt wynajmującego.

 

Przez naprawy konieczne należy rozumieć takie, bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku.

 

Wynajmujący ma bowiem obowiązek utrzymywania rzeczy najętej w należytym stanie przez cały czas trwania umowy najmu. Najemcę obciążają tylko drobne naprawy.

Kiedy najemca może żądać obniżenia czynszu za zajmowany lokal?

Warto także pamiętać, że jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad, a gdyby czynsz Pan zapłacił z góry, zwrotu odpowiedniej jego części.

 

W celu wskazania konkretnych kroków, jakie można podjąć w tej sytuacji, należałoby dokładniej przyjrzeć się umowie najmu wraz z aneksami i przeanalizować charakter i zakres wspomnianych remontów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton