.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż mieszkania od gminy bez zwrotu bonifikaty

Moi rodzice kupili w 2003 r. mieszkanie od gminy z bonifikatą 80%. W tym roku chcą je sprzedać. W akcie notarialnym gmina zastrzegła sobie zwrot kwoty równej bonifikacie po jej waloryzacji, jeśli nabywca lokalu mieszkalnego „przed upływem 10 lat, licząc od dnia jego nabycia, dokona zbycia tego lokalu – nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej”. Czy rodzice mogą sprzedać mieszkanie bez obowiązku zwrotu bonifikaty? Ustawa, na którą powołuje się gmina w akcie notarialnym, mówi o okresie 5-letnim, natomiast akt notarialny o 10 latach! Który z terminów jest zatem wiążący?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli w tym roku rodzice sprzedadzą mieszkanie i nie będzie to zbycie na rzecz osoby bliskiej, wówczas gmina będzie mogła żądać od rodziców zwrotu udzielonej im bonifikaty.

 

Umowę kupna mieszkania zawarto w 2003 r. Zawarty w umowie zapis, mówiący o obowiązku zwrotu bonifikaty, jeżeli nabywca lokalu zbędzie lokal przed upływem 10 lat od dnia jego nabycia, jest zgodny z art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu z 2003 r. Jest zatem zgodny z obowiązującymi wówczas przepisami.

 

Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami nastąpiła 22 września 2004 r. W tym dniu weszły w życie przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Stosownie do ustawy zmieniającej przepis art. 68 ustawy zyskał brzmienie, zgodnie z którym jeżeli nabywca nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny zbył tę nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia jej nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

 

Rodzice są związani ustalonymi w umowie warunkami. Nie będzie miała znaczenia okoliczność, że po wykupie mieszkania zmieniły się regulacje ustawowe dotyczące zasad udzielania i zwrotu bonifikaty w cenie zbywanej nieruchomości.

 

Rodzice nie będą zobowiązani do zwrotu udzielonej bonifikaty w przypadku zbycia lokalu mieszkalnego (np. sprzedaży, darowizny) na rzecz osoby bliskiej. Jeżeli osoba bliska, która nabędzie od rodziców mieszkanie, następnie je zbędzie, nawet przed terminem wskazanym w umowie, to wówczas nie będzie musiała zwracać bonifikaty.

 

Istotne znaczenie w tym względzie ma uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2008 r. (sygn. akt: III CZP 130/07). W uchwale tej Sąd Najwyższy stwierdził, że nabywcą nieruchomości, o którym mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) przed jej zmianą ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 173, poz. 1218) – jest wyłącznie kupujący nieruchomość od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Stosownie do powyższej uchwały należy stwierdzić, że według starych zasad (sprzed 1 stycznia 2008 r.) osoba bliska, która nabyła byłe mieszkanie komunalne od pierwotnego nabywcy, może się go wyzbyć przed upływem 5 lat (10 lat) od daty pierwszej transakcji, bez obawy utraty prawa do bonifikaty.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl