.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot ubezpieczenia kredytu po śmierci męża

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 24.11.2018

Mój zmarły mąż miał kredyt, który był ubezpieczony. Wiem, że należą mi się pieniądze ze zwrotu ubezpieczenia kredytu na wypadek śmierci męża. Niestety bank ani towarzystwo ubezpieczeniowe nie chcą mi udzielić żadnej informacji, twierdząc, że mogą udzielić tylko spadkobiercy. Mąż żadnego spadku nie posiadał, bo nic nie miał, i żadnej sprawy o spadek nie było. Mam tylko rachunki i numer rachunku kredytu, na który mąż spłacał raty. Proszę mi napisać jakie pismo mam przedstawić, żeby to ubezpieczenie uzyskać.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot ubezpieczenia kredytu po śmierci męża

Fot. Fotolia

Zgodnie z Pani opisem bank i ubezpieczyciel oczekują potwierdzenia, iż jest Pani spadkobiercą po zmarłym. Wypłata ubezpieczenia zależy bowiem od warunków ubezpieczenia kredytu. A tu każda umowa z ubezpieczycielem rządzi się swoimi prawami i swoimi zapisami.

 

Bez analizy umowy trudno tu wskazać konkretny zapis. Dotarłam jednak do OWU dla tego kredytu.

 

Zgodnie z § 13 OWU:

 

„1. Świadczenia z tytułu zajścia Zdarzeń Ubezpieczeniowych wypłacane są Ubezpieczonemu lub Beneficjentowi.

2. W przypadku zgonu Ubezpieczonego, gdy żadnej z osób przez niego wskazanych Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego nie przysługuje lub wszystkie te osoby zmarły przed zgonem Ubezpieczonego lub Ubezpieczony nie wyznaczył takich osób, Świadczenie przysługuje następującym osobom w kolejności:

1) małżonkowi – w całości,

2) dzieciom  w równych częściach w przypadku braku małżonka,

3) rodzicom  w równych częściach w przypadku braku małżonka i dzieci,

4) ustawowym spadkobiercom Ubezpieczonego, innym niż wskazani w pkt 13 powyżej  w równych częściach.

3. Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego nie może zostać wypłacone osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego.

4. Ubezpieczyciel wypłaca Świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu Ubezpieczeniowym, na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia, w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności roszczenia i wysokości Świadczenia, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

5. Gdyby wyjaśnienie, w terminie określonym w ust. 4, okoliczności potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, Świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu

należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część Świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust. 4”.

 

Na tej podstawie powinna Pani napisać do banku wezwanie, wskazując na PESEL męża, datę zgonu, dołączając akt zgony i to samo wezwanie napisać do ubezpieczyciela. Sam PESEL powinien im pozwolić zidentyfikować ubezpieczonego. Bez potrzeby wskazywania nr umowy ubezpieczenia.

 

Proszę takie pismo wysłać także do Rzecznika Praw Konsumenta i Komisji Nadzoru Finansowego z opisem, iż pomimo jasnych warunków ubezpieczenia ubezpieczyciel i bank żądają wskazania spadkobiercy. Być może mąż zawarł umowę na innych warunkach, ale w odpowiedzi banku lub ubezpieczyciela zapewne taka informacja się znajdzie.

 

Niemniej jednak podpierając się ww. artykułem z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ergo Hestii proszę żądać wypłaty jako małżonka. Nie jako spadkobierca.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton