Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot prawa jazdy za jazdę po alkoholu

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 19.02.2018

W roku 1999 posiadałem prawo jazdy kategorii BCE i sąd w tym samym roku wyrokiem za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu zatrzymał mi uprawnienia kategorii B na okres dwóch lat. W tym okresie zostałem ponownie skazany za prowadzenie pod wpływem alkoholu przez ówczesna kolegium do spraw wykroczeń. Kolegium orzekło zakaz prowadzenia pojazdów w ruchu lądowym na okres 1 roku. Czy po tym terminie prawo jazdy kat CE powinno zostać mi zwrócone, czy nie? Bo nie zostało mi zwrócone.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot prawa jazdy za jazdę po alkoholu

Fot. Fotolia

W chwili obecnej sprawa ze zwrotem prawa jazdy wygląda następująco. Zwrot prawa jazdy następuje zawsze na wniosek uprawnionego, który może zostać złożony następnego dnia po upływie orzeczonej kary (zatrzymania). Termin (okres) kary liczony jest nie od zatrzymania, ale od prawomocnego orzeczenia takiej kary. Wniosek składa się do właściwego miejscowo starosty. Wszystko to wnika z ustawy o kierujących pojazdami. Wynika z niej również, że w przypadku, gdy w czasie obowiązywania kary prawo jazdy straciło ważność, do wniosku o jego zwrot należy złożyć wszystkie dokumenty, jakie są konieczne do wyrobienia tego dokumentu. Jeszcze inna jest sytuacja, gdy zatrzymanie nastąpiło na okres przekraczający 12 miesięcy. Wówczas niestety osoba ubiegająca się o zwrot prawa jazdy musi ponownie przystąpić do egzaminu kwalifikującego do otrzymania uprawnień do kierowania pojazdami.

 

W Pana przypadku pytanie dotyczy sytuacji sprzed wielu lat. W tamtym czasie, tj. w latach 1999–2002 obowiązywały w interesującej Pana sprawie ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Także wówczas, zgodnie z art. 114 ustawy Prawo o ruchu drogowym, „kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlegała osoba ubiegająca się o 

 

a) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji,

b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok”.

 

W Pana przypadku zatrzymanie nastąpiło na okres przekraczający 1 rok (tutaj nie ma znaczenia kategoria zatrzymanego prawa jazdy, ustawa nie rozróżnia tej sytuacji), zatem zarówno zaraz po upływie czasu, na jaki zostało ono zatrzymane, jak i w chwili obecnej musiałby Pan przystąpić do stosownego egzaminu kwalifikacyjnego.

 

Natomiast w każdym przypadku zwrot nie następuje automatycznie czy też z urzędu. Zawsze odbywa się to na wniosek kierowcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + IX =

»Podobne materiały

Ograniczenie praw rodzicielskich i uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Moja córka ma 3 lata, z jej ojcem nie mamy ślubu. Gdy miała miesiąc, ojciec przestał się nią interesować. Zaraz po tym zachorowałam, co uniemożliwiało mi wykonywanie czynności przy dziecku, wbrew zaleceniom lekarzy nie zgodziłam się jednak na leczenie szpitalne, bo on nie zamierzał mi pomóc. W

 

Czy można przeprowadzić rozwód bez stawiennictwa jednego z małżonków na sprawie?

Chcemy z żoną się rozwieść. Mieszkamy w Anglii, mamy jedno nastoletnie dziecko. Oboje zgodnie chcemy rozwodu bez orzekania o winie. Z tego powodu mamy z tym trudności w UK – nie spełniamy warunków, ponieważ nie było zdrady, nie ma przemocy itp. Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić rozwód w Pol

 

Ucieczka najemcy z mieszkania i brak opłat czynszu

Najemca mieszkania bez poinformowania mnie wyprowadził się, nie otrzymałem wypowiedzenia umowy (w umowie jest zapis o 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia) ani zapłaty za czynsz i media za obecny i poprzedni miesiąc. Najemca wysłał mi SMS-a, że mieszkanie jest puste, a klucze do mieszkania są w skrzy

 

Prawo pierwokupu dzierżawcy

W 2007 r. zmarła moja babcia. Wszyscy spadkobiercy zrzekli się spadku na rzecz mojego wujka, który odsprzedał mi gospodarstwo w lipcu 2008 r. Niestety dostałem z sądu pozew o stwierdzenie nieważności aktu notarialnego – wystąpił z nim dzierżawca, który zawarł pierwszą umowę dzierżawy w 1994 r.

 

Budynek jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej

Czy dwa odrębne budynki, oddylatowane od siebie na całej wysokości, z których jeden to budynek jednorodzinny jednomieszkaniowy, a drugi – dwumieszkaniowy, są budynkiem w zabudowie bliźniaczej?

 

Cofnięcie dodatku motywacyjnego

Jestem nauczycielką. Dyrektor placówki, w której pracuję, bez podania przyczyny cofnął mój dodatek motywacyjny. Teraz jestem jedyną osobą, która go nie otrzymuje. Czy to zgodne z prawem? W załączniku przesyłam regulamin obowiązujący placówki oświatowe w moim mieście.

 

Przeniesienie działki rolnej przeznaczonej pod zabudowę do spółki z o.o.

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (wpis do CEIDG) oraz przed 3 miesiącami założyłem spółkę z o.o., w której mam 99% udziałów. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 50 tys. zł. Ponadto jestem właścicielem działki rolnej z warunkami zabudowy. Jakie skutki podatkowe dla osoby fi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »