.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwrot pożyczki a koszty sądowe sprawy założonej przez firmę windykacyjną

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 28.04.2018

Czy firma windykacyjna, która złożyła pozew do sądu o zwrot pożyczki w dniu 25.10, a spłaciłam ją 11.11, może obciążyć mnie kosztami sądowymi i zastępstwa procesowego za tę sprawę? Sprawa odbyła się pod koniec grudnia. Następnie zrobiła drugą sprawę o koszty sprawy sądowej, oddała sprawę do komornika.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot pożyczki a koszty sądowe sprawy założonej przez firmę windykacyjną

Fot. Fotolia

Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

 

Zasadne jest zwrócenie uwagi na przepis art. 101 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Innymi słowy jeżeli przed wytoczeniem sprawy o zapłatę nie była Pani wzywana do zapłaty lub do zawarcia porozumienia w przedmiocie zapłaty, spełnienie świadczenia w dniu 11 listopada 2016 r. winno być uznane jako uznanie powództwa przy pierwszej czynności i nie powinno skutkować obciążeniem Pani kosztami postępowania oraz kosztami zastępstwa procesowego. Jeżeli jednak, przed wytoczeniem powództwa, tj. przed 25 października 2016 r., była Pani wzywana do zapłaty i świadczenia nie spełniła ani też nie wykazywała chęci jego spłaty, obciążenie Pani kosztami postępowania znajduje uzasadnienie w przepisach prawa.

 

Co prawda sąd miał możliwość odstąpienia od obciążania kosztami postępowania, stosownie do treści art. 102, zgodnie z którym „w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami” – jednakże czynić tego nie musiał. Jest to bowiem uprawnienie sądu, a nie obowiązek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl