.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot pieniędzy za szkolenie po rezygnacji ze stażu

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 23.06.2020

We wrześniu zatrudniłam stażystkę. Wszystko było dobrze do momentu, gdy się okazało, że zdrowie zaczęło jej szwankować. Nie przychodziła do pracy. Teraz się pojawiła, mówiąc, że jej stan zdrowia i strona emocjonalna nie pozwalają jej dłużej być na stażu. Kończy staż końcem listopada. W październiku wysłałam tę stażystkę na szkolenie i pokryłam je z własnej kieszeni. Czy teraz stażystka musi mi zwrócić pieniądze za to szkolenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot pieniędzy za szkolenie po rezygnacji ze stażu

Brak obowiązku zwrotu kosztów szkolenia przez stażystkę

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że nie, stażysta nie ma takiego obowiązku, chyba ze podpisała Pani z pracownikiem umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Zgodnie z art. 1034 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy„ pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie”.

 

„Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

 

1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata,

3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943,

4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

– jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia”.

Pieniądze za szkolenie stażysty

Wymiar kosztów, których zwrotu może się domagać pracodawca, ograniczony jest z jednej strony do wartości dodatkowych świadczeń, które zostały przyznane pracownikowi na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z treścią umowy szkoleniowej. Pracodawca nie może więc się domagać zwrotu wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres zwolnień z pracy udzielanych w celu udziału w zajęciach obowiązkowych czy wynagrodzenia wypłaconego za okres urlopu szkoleniowego. Drugie ograniczenie polega na zmniejszeniu tego wymiaru proporcjonalnie do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. W tym przypadku nie budzi wątpliwości liczenie proporcji w stosunku do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji – pracownik poniesie część kosztów za okres, który pozostał do upływu terminu określonego w umowie szkoleniowej. Ustalony bowiem w umowie okres odpracowania służyć ma zrekompensowaniu pracodawcy kosztów poniesionych na szkolenie pracownika poprzez możliwość korzystania w tym czasie z owych podwyższonych kwalifikacji i zwiększonych umiejętności.

 

Jeśli Pani nie podpisała umowy, nie ma podstaw, aby dochodzić zwrotu kosztów szkolenia, jakie Pani poniosła.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »