Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot pieniędzy za szkolenie po rezygnacji ze stażu

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 23.06.2020

We wrześniu zatrudniłam stażystkę. Wszystko było dobrze do momentu, gdy się okazało, że zdrowie zaczęło jej szwankować. Nie przychodziła do pracy. Teraz się pojawiła, mówiąc, że jej stan zdrowia i strona emocjonalna nie pozwalają jej dłużej być na stażu. Kończy staż końcem listopada. W październiku wysłałam tę stażystkę na szkolenie i pokryłam je z własnej kieszeni. Czy teraz stażystka musi mi zwrócić pieniądze za to szkolenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot pieniędzy za szkolenie po rezygnacji ze stażu

Brak obowiązku zwrotu kosztów szkolenia przez stażystkę

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że nie, stażysta nie ma takiego obowiązku, chyba ze podpisała Pani z pracownikiem umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Zgodnie z art. 1034 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy„ pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie”.

 

„Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

 

1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata,

3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943,

4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

– jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia”.

Pieniądze za szkolenie stażysty

Wymiar kosztów, których zwrotu może się domagać pracodawca, ograniczony jest z jednej strony do wartości dodatkowych świadczeń, które zostały przyznane pracownikowi na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z treścią umowy szkoleniowej. Pracodawca nie może więc się domagać zwrotu wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres zwolnień z pracy udzielanych w celu udziału w zajęciach obowiązkowych czy wynagrodzenia wypłaconego za okres urlopu szkoleniowego. Drugie ograniczenie polega na zmniejszeniu tego wymiaru proporcjonalnie do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. W tym przypadku nie budzi wątpliwości liczenie proporcji w stosunku do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji – pracownik poniesie część kosztów za okres, który pozostał do upływu terminu określonego w umowie szkoleniowej. Ustalony bowiem w umowie okres odpracowania służyć ma zrekompensowaniu pracodawcy kosztów poniesionych na szkolenie pracownika poprzez możliwość korzystania w tym czasie z owych podwyższonych kwalifikacji i zwiększonych umiejętności.

 

Jeśli Pani nie podpisała umowy, nie ma podstaw, aby dochodzić zwrotu kosztów szkolenia, jakie Pani poniosła.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus 9 =

»Podobne materiały

Realizacja planu naprawczego

W mojej firmie pracodawca bardzo skupia się na realizacji planów naprawczych. Pracownicy otrzymują je w formie ustnej lub pisemnej; plany takie są właściwie niemożliwe do zrealizowania – a wtedy pracodawca swobodnie rozwiązuje z pracownikiem umowę. Czy pracownik może nie przyjąć takiego planu?

 

Kontrola trzeźwości pracowników

Jestem kierownikiem ekipy budowlanej. Chciałbym się dowiedzieć, czy można przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników – a jeśli tak, to na jakich zasadach. Czy pracownik ma prawo odmówić poddania się badaniu i czy w takim wypadku można go odsunąć od pracy? Czy może to być podstawa do ewentua

 

Przesłanki ograniczenia praw rodzicielskich

Jak mogłabym pozbawić albo chociaż ograniczyć prawa rodzicielskie ojca dziecka? Mieszkam z dzieckiem za granicą, on jest w Polsce. Nasze kontakty są rzadkie i zawsze nieprzyjemne. Ojciec dziecka stara się wszystko utrudniać. Oto przykład: wysłałam do Polski zgodę na wyrobienie dziecku dowodu osobist

 

Pozew do sądu dotyczący próby wyłudzenia

Operator telewizji satelitarnej próbował ode mnie wyłudzić karę umowną za rozwiązanie umowy. Mam jednak wszelkie dowody, że umowa rozwiązała się po prostu z upływem czasu, wszystkie opłaty abonamentowe wpłacałam w terminie. Nagabywano (pojawiały się też groźby) mnie wiele miesięcy, straciłam wiele p

 

Spadek dla wnuka – jak uniknąć spłaty na rzecz dzieci?

Wolą dziadków jest, abym jako ich wnuczka została ich jedyną spadkobierczynią, czyli miałabym stać się właścicielką mieszkania z przynależną mu działką. To cały ich majątek. Obecnie dziadkowie posiadają umowę wieczystego użytkowania tej nieruchomości, choć wszystko zostało już zapłacone. Sprawa ta j

 

Zachowek dla przyrodniej siostry

Moi rodzice wspólnie przepisali na mnie dom i pole 5 lat temu. Jestem jedynym ich dzieckiem. Ojciec z inną partnerką miał dziecko – moją przyrodnią siostrę. Rodzice moi żyją. Ja będę sprzedawał część darowanej ziemi za kwotę 50 000 zł. W jakiej wysokości należy się w formie zachowku po ojcu pr

 

Zmiana organu prowadzącego przedszkole niepubliczne

Władze lokalne udzieliły mi zgody na założenie przedszkola niepublicznego, założyłem je jako osoba fizyczna. W akcie założycielskim i statucie jestem wpisany jako organ prowadzący. Chcę jednak zmienić ten organ na spółkę z.o.o. Czy mogę to zrobić na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty?

 

Wymeldowanie brata z mieszkania w którym nie przebywa od kilku lat

Jak wymeldować brata nieprzebywającego w danym mieszkaniu od lat? Jestem jedyną właścicielką tego mieszkania.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »