Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot kosztów wyjazdu wakacyjnego dziecka od matki

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 15.12.2018

Parę lat temu rozstałem się z matką mojego dziecka, które ma obecnie 9 lat. Podpisałem z matką porozumienie o alimentach i te płacę regularne. Dodatkowo ponoszę koszty sprzętu sportowego, odzieży i wyjazdów dziecka, spędzam z nim dużo czasu. Nie stanowiło to problemu do chwili, aż matka postanowiła wystąpić do sądu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Efekt był taki, że musiałem rozpisać wszystkie weekendy, święta, wakacje itd. i podzielić je na swoje oraz matki. Zrobiliśmy to przed 3 miesiącami, matka zaakceptowała propozycję. Problem powstał, gdy okazało się, że termin wyjazdu wakacyjnego dziecka, za który zapłaciłem, a na który matka wyraziła zgodę, wypadł w tygodniu matki. Podczas negocjacji zgodziliśmy się, że rodzic pod którego opieką znajduje się dziecko, ponosi wszystkie koszty wyjazdów na wakacje, obozów itd. Matka dziecka przegapiła fakt, że opłacony przeze mnie wyjazd odbędzie się podczas jej tygodnia. Poprosiłem o zwrot kosztów, jednak matka odmawia. W jaki sposób mogę wyegzekwować od niej zwrot kosztów za wakacje, które poniosłem w związku z wyjazdem w okresie, kiedy dziecko znajduje się pod jej opieką? Dodam, że wszystko mam na piśmie, również przyznanie się do niedopatrzenia przez matkę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

W mojej ocenie ma Pan dwie możliwość uzyskania poczynionych na wyjazd wydatków. Pierwszy wskazany przeze mnie jedynie zasygnalizuję jako możliwy do wykorzystania, jednakże więcej miejsca poświęcę drugiemu (z treści opinii będzie wynikało dlaczego).

 

Pierwszy to próba obniżenia alimentów na córkę, w związku z zachowanie matki. Jak zapewne sam Pan dostrzeże, de facto sposób taki uderza w pierwszej kolejności w dziecko, a nie w matkę dziecka. Jednakże poniesiony przez Pana wydatek można uznać za powodujący zmianę sytuacji, która wymaga obniżenia alimentów.

 

Drugi sposób, w mojej ocenie znaczenie korzystniejszy i skierowany bezpośrednio wobec matki dziecka, to próba dochodzenia należności od matki dziecka na drodze art. 415 K.c. Zgodnie z którym – kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

 

W opisanej przez Pana sytuacji mamy do czynienia ze szkodą majątkową bezpośrednią. Zgodnie z art. 361 K.c. – zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 

W pierwszej kolejności podnieść należy, że „do przesłanek odpowiedzialności deliktowej należą: zdarzenie, z którym system prawny wiąże odpowiedzialność na określonej zasadzie, oraz szkoda i związek przyczynowy między owym zdarzeniem a szkodą”*.

 

Bardzo istotne będą dowody, którym Pani dysponuje. Wskazuje Pan, że ma wszystko na piśmie. Taki dowód jest bardzo istotny, albowiem skoro wcześniej, przed wydaniem zgody na wyjazd dziecka, matka dziecka, znając rozpiskę, kto i kiedy sprawuje opiekę nad dzieckiem, wyraziła na to zgodę, można uznać, że ze swojej winy wyrządziła Panu szkodę majątkową, co z kolei zobowiązuje ją do jej zwrotu. Wytoczenie przez Pana powództwa może osiągnąć jeszcze jeden skutek. Mianowicie na pierwszej rozprawie może Pan skierować do matki dziecka wezwanie do ugody w ten sposób, że matka wyrazi zgodę na wyjazd dziecka, a Pan cofnie powództwo. Wówczas, w mojej ocenie, zapędzi Pan matkę dziecka, w tzw. „kozi róg”, albowiem przedstawi się jako osoba problemowa, która nie ma na uwadze dobra dziecka, lecz kieruje się w szczególności chęcią zemsty na Panu. Jednocześnie jakichkolwiek by argumentów nie użyła, pomoże Panu uzyskać zwrot poniesionych przez Pana kosztów, albowiem sama, odpowiadając na takie pytanie negatywnie, wskaże, że ponosi winę za poniesioną przez Pana szkodę majątkową.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2003 r., sygn. akt IV CK 32/2002 „na gruncie prawa cywilnego winę można przypisać podmiotowi prawa, kiedy istnieją podstawy do negatywnej oceny jego zachowania z punktu widzenia zarówno obiektywnego, jak i subiektywnego (tzw. zarzucalność postępowania)”.

 

Rekapitulując, obecnie, czyniąc zadość obowiązkowi art. 187 § 1 pkt 3 K.p.c., powinien Pan wezwać matkę dziecka, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do zwrotu wydatkowych przez Pana środków. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Pana terminu do zwrotu środków, wytoczyć powództwo o zapłatę przed sąd rejonowy wydział cywilny właściwy dla miejsca zamieszkania matki dziecka. Bezprawność stanowi przedmiotową cechę czynu sprawcy. Judykatura wskazuje, że bezprawność zachowania polega na przekroczeniu mierników i wzorców wynikających zarówno z wyraźnych przepisów, zwyczajów, utartej praktyki, jak i zasad współżycia społecznego (wyrok SN z dnia 22 września 1986 r., IV CR 279/86, LEX nr 530539). Bezprawność oznacza ujemną ocenę porządku prawnego o zachowaniu się sprawcy szkody. Przy czym zachowaniem bezprawnym będzie zachowanie sprzeciwiające się porządkowi prawnemu jako całości, niezależnie od tego, czy jest ono zawinione, czy też niezawinione (zob. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wina lekarza..., s. 121).

 

 

 

 

* Adam Olejniczak, Komentarz do art. 415 Kodeksu cywilnego, 2014.05.01

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + IX =

»Podobne materiały

Prawo dziadka do widywania własnych wnucząt

Z powodu różnych nieporozumień zięć przestał się ze mną kontaktować i odsunął ode mnie całą swoją rodzinę. Ja jednak bardzo kocham dzieci mojej córki, brałem czynny udział w ich wychowywaniu i dlatego zależy mi na tym, aby móc się z nimi spotykać. Czy dziadek ma prawo domagać się widywania własnych

 

Kontakty byłego męża z dziećmi w domu konkubiny

Jestem od kilku lat rozwódką i ma pod swoją opieką dwoje małoletnich dzieci. Były mąż od około roku jest związany z pewną kobietą i u niej mieszka. Syn po ostatniej wizycie oświadczył mi, że nie chce jeździć do niej do domu i widywać się z tatą w jej obecności. Moje pytanie brzmi, czy mogę przekazać

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »