Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z VAT dla usług geodezyjno-kartograficznych

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 07.04.2011

Czy prowadząc usługi geodezyjno-kartograficzne mogę skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o podatku VAT? Czy usługi identyfikowane są za pomocą PKWiU czy PKD?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) „zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku”.

 

Art. 113 ust. 1 ustawy przedstawia zasadę ogólną. Wyjątkiem od niej jest art. 113 ust. 13 tej ustawy, zgodnie z którym: „zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników:

 

  1. dokonujących dostaw:

    

   • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
   • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
   • nowych środków transportu,
   • terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,

 

 1. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
 2. niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju”.

 

Uszczegółowieniem listy zawartej w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2 jest art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym „minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia (...) listę towarów i usług, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej”.

 

Lista usług, do których nie stosuje się art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zawarta jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 28 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.). Zgodnie z poz. II. 36-38:

 

„Zwolnienia od podatku od towarów i usług nie mają zastosowania do:

 

 1. usług jubilerskich,
 2. usług doradztwa, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego
 3. usług prawniczych”.

 

Reasumując i odpowiadając na Pańskie pytanie, stwierdzam, że jeżeli na podstawie przepisów o statystyce publicznej (PKWiU – 2008) usługi geodezyjno-kartograficzne nie polegają na doradztwie, to usługi te podlegają zwolnieniu od VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

 

Dodam też, że zasadniczo usługi identyfikowane są do VAT za pośrednictwem PKWiU. W tym jednak konkretnym przypadku od zwolnienie wyłączone są usługi doradztwa bez ich określenia w stosownej klasyfikacji (PKWiU). Jeżeli zatem Pańskie usługi chociaż w 1% przypadków polegają (polegały) na doradztwie (czyli nie były to tylko czynności geodezyjne i kartograficzne), to nie ma Pan (nie miał Pan) prawa do zwolnienia z VAT.

 

 

 

Stan prawny z 04.01.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VII + VII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »