Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – część 1

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 26.11.2010

W artykule autor omawia problematykę zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy na tle dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz poglądów komentatorów.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 22 K.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

 

Definicyjne ujęcie stosunku pracy wyklucza, co do zasady, możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy, gdy strony nie zmierzają do jego ustania. Jest to zrozumiale, ponieważ istotą stosunku pracy jest świadczenie pracy przez pracownika.

 

Niektóre przepisy szczególne w stosunku do Kodeksu pracy przewidują możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy w przypadku wypowiedzenia pracownikowi stosunku pracy.

 

Na przykład zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z późn. zm.), w okresie wypowiedzenia pracownik nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne może być zwolniony z pełnienia obowiązków, z zachowanie prawa do wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących na podstawie stosunku pracy.

 

Wskazane rozwiązanie w ustawie o PIP dopuszcza możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy tylko pracowników nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne, a nie wszystkich pracowników PIP.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Ustawodawca dopuszcza jednak takie zwolnienie nie tylko w razie wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę, ale także w razie wypowiedzenia stosunku pracy przez pracownika, co jest rozwiązaniem nietypowym, gdyż zwykle takie zwolnienie jest dopuszczone w razie wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę.

 

Wskazany przykład ustawy o PIP i inne regulacje szczególne przewidujące dopuszczalność omawianego rozwiązania komentowane są w ten sposób, że na zasadach ogólnych, czyli kodeksowych, tego rodzaju zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia nie jest prawnie dopuszczalne.

 

Nie podzielam tego rodzaju poglądu w zakresie możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w sytuacjach szczególnie uzasadnionych. Zwolnienie takie nie może natomiast zmierzać do dyskryminowania pracownika, czy też nie może być powodowane przesłankami mobbingu.

 

W każdym zatem przypadku zastosowania tego rozwiązania pracownik ma prawo go kwestionować, a pracodawca w takiej sytuacji jest obowiązany wytłumaczyć przyczyny swojego postępowania.

 

Oznacza to, że ciężar dowodu w tym zakresie obciąża pracodawcę. Wynika to z prostego faktu, otóż podmiot zatrudniający nie realizuje swojego podstawowego obowiązku wynikającego z zawartego stosunku pracy, a zatem musi wskazać ważne powody uzasadniające takie postępowanie.

 

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy jest w istocie nie tylko samym zwolnieniem z obowiązku wykonywania pracy przez jej wykonawcę, ale jednocześnie oznacza, że w określonym czasie pracodawca nie będzie pracownikowi pracy zapewniał.

 

Dochodzi zatem do stanu nierównego traktowania pracownika w zatrudnieniu, toteż w sposób oczywisty na pracodawcę przechodzi obowiązek wykazania, że kieruje się przesłankami uzasadniającymi wykluczenie nierównego traktowania pracownika w zatrudnieniu (art. 183b § 1 K.p.).

 

Z art. 100 § 2 pkt 4 K.p. wynika, że pracownik jest obowiązany dbać o dobro zakładu pracy, podmiot zatrudniający natomiast z samego faktu prowadzenia działalności gospodarczej, czy innej, jest obowiązany we własnym interesie dbać o swoje dobro, co jako oczywista przesłanka nie wymaga postanowienia normatywnego.

 

W myśl natomiast art. 94 pkt 2 K.p. obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi pracy w sposób gwarantujący pełne wykorzystanie czasu pracy. Z art. 94 pkt 2a K.p. wynika natomiast obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu.

 

Zestawienie tych obowiązków z koniecznością dbania pracodawcy o swoje dobro w zakresie prowadzonej działalności wymaga, aby każdy przypadek wyjątkowego niezapewnienia pracy był szczegółowo analizowany i odpowiednio uzasadniony.

 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się powszechnie, że utrata zaufania do pracownika może być przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę. Jeżeli tak, to można postawić tezę, że jeśli pracodawcy wolno coś więcej, czyli doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy, to wolno mu także coś mniej, czyli zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, zapewniając mu jednocześnie prawo do wynagrodzenia.

 

Regulacje o charakterze szczególnym, które wyraźnie dopuszczają taką możliwość, nie mogą być, moim zdaniem, interpretowane z niekorzyścią dla pracodawcy, to znaczy w ten sposób, że na tle przepisów kodeksu pracodawca nie ma prawa zwolnic pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

 

Argumentem istotnym w tym zakresie jest charakter prawny pracodawców, których dotyczą regulacje szczególne. Otóż są to zwykle jednostki organizacyjne skarbu państwa, czy szerzej mówiąc – jednostki o charakterze publicznym.

 

Z tego powodu racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi wymaga szerszej regulacji prawnej niektórych kwestii po to, aby zbytnia swoboda w tym zakresie nie powodowała negatywnych skutków w postaci nieuzasadnionego dysponowania publicznymi środkami finansowymi.

 

W ten sposób rozumiejąc regulacje szczególne, które dopuszczają możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, nie można zasadnie tworzyć tezy wykładniowej o niedopuszczalności takiego zwolnienia na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

 

W konsekwencji, podsumowując wstępne zagadnienia dotyczące omawianej problematyki, można powiedzieć, że sprawa zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy jest dopuszczalna powszechnie, to znaczy zarówno na podstawie przepisów Kodeksu pracy jak i na podstawie regulacji szczególnych.

 

Te ostatnie mogą natomiast zawężać przypadki dopuszczalności takiego zwolnienia. Przykładowo ustawa o PIP dopuszcza zwolnienie jedynie osób wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne, a nie wszystkich pracowników, co jest pewną wskazówką dla pracodawców.

 

Oznacza to, że inni pracownicy PIP nienależący do tego grona, zasadniczo nie mogą być w okresie wypowiedzenia zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy. W każdym przypadku zastosowania takiego rozwiązania pracodawca musi szczegółowo wyjaśnić przesłanki, jakimi się kierował, zwalniając pracownika z obowiązku wykonywania pracy.Stan prawny obowiązujący na dzień 26.11.2010

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus III =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Ustawa antykryzysowa z komentarzem

W artykule autor ustosunkowuje się do niektórych poglądów zawartych w książce autorstwa Andrzeja Mariana Świątkowskiego pt. Ustawa antykryzysowa z komentarzem wydanej w 2010 r. w serii „Biblioteka Monitora Prawa Pracy”.

Prawo do urlopu nauczyciela akademickiego

W artykule autor omawia problematykę prawa do urlopu nauczycieli akademickich, którym prawo to przysługuje na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – zwanej dalej Prawem o szkolnictwie wyższym.

Ustalanie okresu pracy w szczególnych warunkach

W artykule omówiono problemy związane z ustalaniem okresów pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze dla celów emerytalnych.

O stanowieniu i stosowaniu prawa

W artykule omówiono, na przykładzie ostatniej nowelizacji przepisów urlopowych, problemy związane ze stanowieniem a przede wszystkim stosowaniem prawa, kierując w efekcie wniosek do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań przywracających Trybunałowi Konstytucyjnemu prawo wydawania wi

Roszczenia związane ze świadectwem pracy

W artykule omówiono zagadnienia związane z obowiązkiem wydania świadectwa pracy, podstawy i zakres tego obowiązku oraz odpowiedzialności za jego niedopełnienie, jak również przedawnienie roszczeń z tym związanych.

Ochrona dóbr osobistych pracownika

W artykule ogólnie omówiono problematykę ochrony dóbr osobistych pracownika w aspekcie metod postępowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych, przy uwzględnieniu roszczeń przysługujących pracownikowi w związku z naruszeniem jego praw.

Obowiązek przechowywania akt osobowych

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące obowiązku przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę. Wyjaśniono także przypadek likwidacji podmiotu zatrudniającego i dalsze postępowanie związane z przechowywaniem akt osobowych.

Prawo pracodawcy do przeszukania pracownika

Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy w obowiązującym stanie prawnym pracodawca ma prawo dokonać przeszukania pracownika. Pod tym pojęciem będziemy tu rozumieć także przeszukanie odzieży oraz podręcznych przedmiotów danej osoby. Mimo że problem ten ma w praktyce niebagateln

Skorzystanie z dotacji Unii Europejskiej w szkoleniu i doszkalaniu pracowników

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, zwłaszcza przedsiębiorcy, jak ważnym jest szkolenie swoich pracowników i różnego rodzaju doszkalanie w ramach ich kompetencji i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Dlatego też w ogólnym rozwoju pracownika warto skorzystać z pomocy, jaką w tym zakresie propon

Praktyki absolwenckie

W artykule omówiono ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), która obowiązuje od dnia 29 sierpnia 2009 r.

Samozatrudnienie – część 4

Autor kontynuuje omawianie problematyki samozatrudnienia, odnosząc się krytycznie do niektórych koncepcji wykładniowych Zdzisława Kubota zamieszczonych w opracowaniu Samozatrudnienie pracowników [w:] „Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej – Księga pamiąt

Wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową – część 2

W drugiej części cyklu dotyczącego wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową omówione zostały wykroczenia wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ochrona wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy – część 2

W artykule autor omawia zagadnienia dotyczące ochrony innych należności ze stosunku pracy niebędących wynagrodzeniem za pracę w aspekcie obowiązku ich wypłacania i niedopuszczalności dokonywania potrąceń, stawiając tezę wykładniową, że w stosunkach pracy nie jest dopuszczalne po

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych – część 1

Część 1. W artykule autor omawia zagadnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych – część 2

W artykule autor omawia zagadnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych – część 3

W artykule autor omawia zagadnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych – część 4

Część 4. W artykule autor omawia zagadnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych – część 5

W artykule autor omawia zagadnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Problemy praworządności w stosunkach pracy – część 1

W artykule autor omawia problemy praworządności w stosunkach pracy, ukazując defekty ustrojowe negatywnie rzutujące na jednolitość stosowanie przepisów prawa pracy. Stawia tezę o braku możliwości skutecznego oddziaływania PIP w zakresie podstawowych przepisów o czasie pracy i wynagr

Problemy praworządności w stosunkach pracy – część 2

Autor kontynuuje omawianie problemów praworządności w stosunkach pracy, ukazując defekty ustrojowe negatywnie rzutujące na jednolitość stosowania przepisów prawa pracy. Stawia tezę o braku możliwości skutecznego oddziaływanie PIP w zakresie podstawowych przepisów o czasie pracy i w

Problemy praworządności w stosunkach pracy – część 3

Autor kontynuuje omawianie problemów praworządności w stosunkach pracy, ukazując defekty ustrojowe negatywnie rzutujące na jednolitość stosowania przepisów prawa pracy. Stawia tezę o braku możliwości skutecznego oddziaływania PIP w zakresie podstawowych przepisów o czasie pracy i w

Problemy praworządności w stosunkach pracy – część 4

Autor kontynuuje omawianie problemów praworządności w stosunkach pracy, ukazując defekty ustrojowe negatywnie rzutujące na jednolitość stosowania przepisów prawa pracy. Stawia tezę o braku możliwości skutecznego oddziaływania PIP w zakresie podstawowych przepisów o czasie pracy i w

Problemy praworządności w stosunkach pracy – część 5

Autor kontynuuje omawianie problemów praworządności w stosunkach pracy, ukazując defekty ustrojowe negatywnie rzutujące na jednolitość stosowania przepisów prawa pracy. Stawia tezę o braku możliwości skutecznego oddziaływania PIP w zakresie podstawowych przepisów o czasie pracy i w

Pojęcie wykroczenia trwałego – część 1

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące podziału strukturalnego wykroczeń na jednorazowe, trwałe i ciągłe, z punktu widzenia rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia orzekania za czyny karalne będące wykroczeniami, na przykładzie art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową – część 3

W trzeciej części cyklu o wykroczeniach przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową omówiono nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która z dniem 8.08.2011 r. nadała inspektorom pracy prawo wymierzania mandatów karnych w zakresie przepisów sankcyjnych zamieszczonych w u

Problemy praworządności w stosunkach pracy – część 6

Autor kontynuuje omawianie problemów praworządności w stosunkach pracy, ukazując defekty ustrojowe negatywnie rzutujące na jednolitość stosowania przepisów prawa pracy. Stawia tezę o braku możliwości skutecznego oddziaływania PIP w zakresie podstawowych przepisów o czasie pracy i wynagr

Działalność konkurencyjna

Działalność konkurencyjna, o której mowa w przepisach Kodeksu pracy dotyczących zakazu konkurencji, nie została w tym kodeksie zdefiniowana. Próbę określenia ram „działalności konkurencyjnej” podjęło jednak orzecznictwo, wskazując jednocześnie reguły interpretacyjne do oc
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »