.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odbycie połowy kary i staranie się o zwolnienie warunkowe

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 28.07.2009

Mój przyjaciel przebywa w zakładzie karnym. Ciężko znosi pobyt, a ponieważ jest chory i nie może pracować, to nie ma żadnych nagród. Ma z kolei naganę, bo matka przekazała mu podczas widzenia nieco pieniędzy, a oboje nie wiedzieli, że nie można. Jest tam od 2008 r., a kara kończy się w 2010 r. Wychowawca powiedział, że połowa kary mija w lipcu i że może się starać o zwolnienie warunkowe. Czy realne jest to zwolnienie? Czy potrzebny jest adwokat, czy to bez znaczenia? Czy możecie kogoś polecić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisem art. 77 § 1 Kodeksu karnego: „Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa”.

 

Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach (jednak jeżeli był recydywistą, to po odbyciu co najmniej 2/3 kary, a jeśli recydywa była wielokrotna, to po odbyciu 3/4 kary, przy czym warunkowe zwolnienie nie może nastąpić wcześniej niż po roku).

 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 10 lipca 2000 r. (SK 21/99, OTK ZU 2000, z. 5, poz. 144) stwierdził: „Kodeks karny i Kodeks karny wykonawczy nie kształtuje instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia jako prawa podmiotowego skazanego. To sąd, zgodnie z art. 77 i 78 K.k., »może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary« skazanego na karę pozbawienia wolności po spełnieniu przewidzianych w tych przepisach przesłanek. Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest zawsze fakultatywne. Nie może więc być mowy o »przyznaniu prawa do warunkowego przedterminowego zwolnienia«. Upływ wymaganego w tych przepisach okresu kary stanowi tylko jedną z przesłanek warunkowego przedterminowego zwolnienia, konieczną, aby doszło w ogóle do rozpoznania wniosku. Spełnienie tej przesłanki nie oznacza jednak, że zwolnienie warunkowe zostanie skazanemu udzielone. Decydują o tym przesłanki materialne, określone w art. 77 k.k.”. Nie można mówić o prawie do przedterminowego warunkowego zwolnienia. Instytucja ta ma służyć realizacji racjonalnej polityki karnej.

 

Odnosząc te tezy do sytuacji opisanej w pytaniu, należy stwierdzić, że realne jest przedterminowe zwolnienie w lipcu 2009 r. tylko wtedy, kiedy spełnione zostaną wszystkie przesłanki z art. 77 § 1 Kodeksu karnego, a zatem:

  • postawa, właściwości i warunki osobiste skazanego,
  • sposób życia przed popełnieniem przestępstwa,
  • okoliczności jego popełnienia oraz
  • zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary

uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wychowawca sam zaproponował złożenie wniosku o przedterminowe zwolnienie. Oznacza to, że najprawdopodobniej opinia z zakładu karnego będzie pozytywna (o ile oczywiście do czerwca nic się nie zmieni w zachowaniu skazanego). Zachowanie skazanego w czasie odbywania kary to jeden z warunków skorzystania z dobrodziejstw tej instytucji.

 

W takich przypadkach profesjonalny pełnomocnik jest bardzo przydatny. Jest to bowiem sprawa o „charakterze ocennym” i jej finał zależy od wykazania, że skazany spełnił wszelkie watunki opisane w art. 77 K.k.

 

Informacje o adwokatach działających na danym terenie znajdzie Pani na stronie internetowej właściwej okręgowej rady adwokackiej. Należy również podkreślić, że adwokat może działać na terenie całego kraju, zatem nie musi być to osoba, która wykonuje zawód w Pani miejscowości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »