.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie przedsiębiorców od kosztów sądowych

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 14.09.2016

Przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Odbywa się to na takich zasadach, jak w przypadku osób nie wykonujących działalności gospodarczej. Prawo domagania się zwolnienia od kosztów przysługuje przedsiębiorcy niezależnie od formy w jakiej prowadzi on działalność, przy czym inne mogą być przesłanki udzielenia zwolnienia.Zwolnienie przedsiębiorców od kosztów sądowych

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Komu przysługuje prawo do wnioskowania o zwolnienie od kosztów sądowych?

Prawo do wnioskowania o zwolnienie od kosztów sądowych przysługuje każdej osobie fizycznej, a więc również przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną (czyli prowadzącemu tzw. „jednoosobową działalność gospodarczą”). Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych1 osoba fizyczna może domagać się zwolnienia od kosztów sądowych, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

 

Do wniosku o zwolnienie przedsiębiorcy od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach jego utrzymania. Oświadczenie sporządza się według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości2. Jeżeli oświadczenie nie zostało złożone albo nie zawiera wszystkich wymaganych danych, zastosowanie znajduje art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego3, co oznacza, że sąd może wezwać przedsiębiorcę, pod rygorem zwrócenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, do uzupełnienia go w terminie tygodniowym. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z art. 102 ust. 4 ustawy o kosztach wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych przedsiębiorcy reprezentowanej przez zawodowego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego) złożony bez dołączenia oświadczenia, o którym mowa wyżej, sąd zwraca bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych.

 

Niezależnie od obowiązku złożenia oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym, sąd może zażądać od osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych złożenia przyrzeczenia o treści: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożone przeze mnie oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania jest prawdziwe i rzetelne”.

Zwolnienie od kosztów sądowych przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub tzw. „ułomną osobą prawną”

 Zwolnienie od kosztów sądowych może przysługiwać również przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w formie jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółce jawnej, spółce partnerskiej) oraz osobie prawnej wykonującej działalność gospodarczą (np. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółce akcyjnej). Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych tym przedsiębiorcom, jeżeli wykażą oni (oczywiście poprzez osoby ich reprezentujące), że nie mają dostatecznych środków na uiszczenie kosztów.

 

 

 

 

_____________________________

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 623, z późn. zm.)

2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 574, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.)

 


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.09.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus VI =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl