Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 07.04.2016

Mam zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony. Obecnie przebywałam na zwolnieniu lekarskim (wykorzystałam już 182 dni) i ponieważ leczenie się jeszcze nie skończyło, złożyłam wniosek o zasiłek rehabilitacyjny. Niestety otrzymałam z ZUS-u odmowę. Jak w takiej sytuacji może nastąpić rozwiązanie umowy? Czy przysługują mi jakieś prawa? Kto powinien wypowiedzieć umowę – pracodawca czy pracownik? Czy w związku z wypowiedzeniem przysługiwać mi będzie okres wypowiedzenia i odprawa? Czy mogę korzystać w dalszym ciągu ze zwolnienia lekarskiego w związku z tą samą chorobą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

 

Przepis ten reguluje dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą, usprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy. Należy przy tym wskazać, że zanim nie upłynie przewidziany prawem okres upoważniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, okres ten jest okresem, w którym nie można wypowiedzieć umowy o pracę, chyba że ogłoszono upadłość lub likwidację pracodawcy lub zachodzą okoliczności przewidziane w ustawie o grupowych zwolnieniach.

 

W przypadku choroby pracownika przepisy prawa przewidują dwa rodzaje okresów ochronnych:

a) okres trzymiesięczny, gdy pracownik pracował u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy; do okresu 6 miesięcy nie dolicza się okresu niezdolności do pracy z powodu choroby (wyrok SN z dnia 21 lipca 1999 r., I PKN 161/99, OSNAPiUS 2000, nr 19, poz. 717);

b) okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy była spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

 

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2000 r., I PKN 493/99, OSNAPiUS 2001, nr 11, poz. 384, zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika jest środkiem dowodowym podlegającym ocenie sądu.

 

Z przepisu art. 53 K.p. wynika, że pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia wtedy, gdy ustała już przyczyna usprawiedliwiająca nieobecność w pracy, a pracownik stawił się do pracy. Pracodawca nie ma obowiązku rozwiązywania z pracownikiem umowy o pracę po upływie okresów wskazanych w art. 53 K.p. Zależy to od jego uznania.

 

Jak trafnie stwierdził SN w wyroku z dnia 16 grudnia 1999 r., I PKN 415/99, OSNAPiUS 2001, nr 10, poz. 342, zakaz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności nie ma zastosowania, jeżeli pracownik jest nadal niezdolny do pracy wskutek choroby, a do pracy zgłasza się w celu przerwania biegu okresu uprawniającego pracodawcę do rozwiązania umowy. Należy także zgodzić się z poglądem (wyrok z dnia 18 kwietnia 2001 r., I PKN 357/00, OSNP 2003, nr 2, poz. 40), że odzyskanie przez pracownika zdolności do pracy, pozbawiające pracodawcę prawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 K.p., musi dotyczyć pracy, co do której uprzednio orzeczono niezdolność jej wykonywania, a nie innej pracy, względnie tej samej pracy, ale w innych warunkach.

 

Tak więc zgodnie z art. 53 § 3 K.p. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem omówionych przyczyn nieobecności. Skoro bowiem celem omawianych przepisów jest zwolnienie miejsca pracy zajmowanego przez pracownika długotrwale nieobecnego w pracy i zatrudnienie innej osoby, to cel ten odpada w chwili powrotu pracownika do pracy. Bez znaczenia jest przy tym, przez jak długi okres pracownik był nieobecny w pracy i ile czasu minęło od zakończenia związanego z tym okresu ochronnego.

 

Podsumowując – jeśli Pani nie stawi się do pracy (po badaniach kontrolnych) pracodawca będzie mógł Panią zwolnić bez wypowiedzenia i bez prawa do odprawy.

 

Jednocześnie nie może Pani dłużej korzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego na tą samą chorobę, jeśli od poprzedniego zwolnienia nie minęło jeszcze co najmniej 61 dni. Z kolei, aby korzystać ze zwolnienia na inną chorobę musi Pani między zwolnieniami zrobić co najmniej jeden dzień przerwy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus dziesięć =

»Podobne materiały

Niejasna przyczyna wypowiedzenia

Dostałam 3-miesięczne wypowiedzenie z pracy po 32 latach w tym samym zakładzie. Przyczyna zwolnienia na piśmie brzmi tak: „reorganizacja pracy oddziałów okręgowych NBP polegająca na standaryzacji czynności w oddziałach okręgowych, skutkująca zmniejszeniem zatrudnienia w Oddziale Okręgowym NBP&

Likwidacja działalności gospodarczej a zwolnienie pracownika korzystającego z ochrony

Prowadzę mikrofirmę, w której zatrudniony jest jeden pracownik. Planuję likwidację i jednoczesne zwolnienie tego pracownika. Czy w takiej sytuacji nie stosuje się przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem i mogę rozwiązać umowę o pracę z osobą w wieku przedemer

Wypowiedzenie umowy o pracę przed dniem ochrony emerytalnej

1 kwietnia 2008 r. kończę 56 lat. Ostatnie 10 lat przepracowałam w jednym zakładzie pracy. Od 1 sierpnia 2007 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim, zakończenie leczenia przewidziane jest na połowę marca 2008 r. Czy w tej sytuacji zakład pracy może mi dać wypowiedzenie?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »