Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie podmiotowe w VAT od 2014 r.

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.01.2014

W artykule przedstawione zostały zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego w VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od 2014 roku ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. [art. 113 zmieniony został przez art. 1 pkt 55 lit. a) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. – Dz.U.2013.35; zmieniając ustawę o VAT z dniem 1 stycznia 2014 r.] stanowi, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników (a nie jak wcześniej, iż zwalnia się podatników), u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Limit nie uległ zmianie i nadal do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. W 2013 roku ustawa stanowiła, że do wartości sprzedaży, o której mowa powyżej, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Po nowelizacji do wartości sprzedaży nie będzie się wliczać:

 

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

Gdy wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę 150 000 zł, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Tym samym obowiązek podatkowy powstanie z momentem przekroczenia kwoty limitu i opodatkowaniu podlegać będzie nadwyżka sprzedaży ponad ten limit. Podobnie jest dla podatników rozpoczynający działalność w trakcie roku, w ich bowiem przypadku, gdy faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 150 000 zł, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

 

Szczególnie dużo wątpliwości będzie zapewne budzić pojęcie „transakcji pomocniczych”. Można przewidywać, że pojawią się na tym tle spory, a to w przypadku, gdy zaliczenie, bądź niezaliczenie określonej dostawy lub usługi przesądzi o utracie lub zachowaniu zwolnienia.

 

Kolejną rzeczą, na którą trzeba będzie zwrócić uwagę, jest wliczanie do wartości sprzedaży odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług jako transakcji związanych z nieruchomościami, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 [lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 tj. zwolnień umieszczonych w rozporządzeniu]. Jest to wyjątek od wyjątku, czyli powrót do reguły podstawowej. Niemniej jednak, w myśl nowych przepisów transakcje dotyczące nieruchomości wliczać będą się do kwoty sprzedaży, tj. konsumować będą część limitu, który wynosi 150 000 zł. Nietrudno sobie zatem wyobrazić utratę zwolnienia podmiotowego już w przypadku pierwszej transakcji.

 

Zwolnienia podmiotowego nie stosuje się w ogóle, zgodnie z nowymi regulacjami, do podatników:

 

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

– energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

– wyrobów tytoniowych,

– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu;

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

 

Załącznik nr 12 dodany został do ustawy o VAT przez art. 1 pkt 68 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.35) zmieniającej ww. ustawę z dniem 1 stycznia 2014 r. W załączniku tym znajdziemy wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali. Utratę prawa do zwolnienia powoduje zatem m.in. dostawa:

a) PKWiU ex 24.41.10.0 – srebra (łącznie z pokrytym złotem lub platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;

b) PKWiU 32.11.10.0 – Monet;

c) PKWiU ex 32.99.59.0 tj. Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie wyroby z bursztynu;

d) PKWiU ex 91.02.20.0 tj. Zbiory muzealne – wyłącznie dawna biżuteria artystyczna;

e) PKWiU ex 38.11.58.0 tj. Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal – wyłącznie:

1) złom złota i stopy złota,

2) odpady srebra,

3) złom srebra,

4) stopy srebra,

5) złom platyny i stopy platyny,

6) złom palladu i stopy palladu,

7) złom irydu i stopy irydu.

 

Przypomnieć należy, że symbol „ex” oznacza zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.01.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + cztery =

 

»Podobne materiały

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku

Zmian w VAT w roku 2013 ustawodawca wprowadził wiele, oczekują już jednak na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku kolejne zmiany – mniejsze i większe.

 

Ograniczenia zwolnienia podmiotowego VAT – usługi jubilerskie

Czy usługi jubilerskie i usługi złotnicze to te same usługi? Usługi jubilerskie nie korzystają ze zwolnienia podmotowego VAT, czy tak samo przepisy traktują usługi złotnicze? Autor szuka odpowiedzi na te pytania w oparciu o orzecznictwo polskich sądów.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »