Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie na podstawie art. 53 Kodeksu pracy w okresie ochronnym

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 12.05.2010

Zostałam zwolniona z pracy na podstawie art. 53 Kodeksu pracy. Zostały mi trzy lata do osiągnięcia wieku emerytalnego – czy więc art. 39 miał w tym wypadku jakieś zastosowanie? Czy jeżeli po upływie świadczenia rehabilitacyjnego odzyskałabym zdolność do pracy i starałabym się o ponowne zatrudnienie, to pracodawca miałby obowiązek mnie zatrudnić (art. 57 § 2)? Czy coś zmienia fakt, że wypowiedzenie przyszło o 4 dni za wcześnie? Jak zgłosić sprawę do sądu pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Przywoływany przez Panią art. 39 Kodeksu pracy, zgodnie z jego umiejscowieniem w oddziale III rozdziału II działu drugiego Kodeksu pracy (w skrócie K.p.), zatytułowanym „rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”, odnosi się wyłącznie do wypowiedzenia umowy o pracę, a nie do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, w tym w trybie art. 53 K.p.

 

Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia ustawodawca uznał za na tyle ważne, że nie przydzielił pracownikom zwalnianym w tym trybie szczególnej ochrony stosunku pracy, dlatego rozwiązanie umowy nastąpiło zgodnie z prawem.

 

W zakresie odpowiedzi na pytanie dotyczące art. 57 § 2 K.p., pragnę zaznaczyć, że przywołany przez Panią artykuł dotyczy odpowiedzialności pracodawcy w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia.

 

Na powinność ponownego zatrudnienia wskazuje art. 53 § 5 K.p. Zgodnie z jego treścią w terminie 6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, w razie ustania przyczyny nieobecności, pracodawca powinien zatrudnić pracownika gotowego do pracy.

 

Powinność wskazana w ustawie zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą nie jest niczym innym niż obowiązkiem przywrócenia pracownika do pracy, jeżeli tylko w zakładzie pracy są miejsca pracy (niekoniecznie dotychczas zajmowane), które ze względu na kwalifikacje pracownika nie byłyby dla niego ani poniżające, ani nie wykraczały poza zakres umiejętności.

 

Prawa przywrócenia do pracy wracający pracownik może dochodzić przed sądem. W takiej sytuacji to na pracodawcy ciąży ciężar dowiedzenia, że w zakładzie pracy brak jest miejsc do ponownego zatrudnienia wracającego pracownika. Brak udowodnienia powyższego faktu świadczy jednoznacznie o możliwości przywrócenia na mocy wskazanego powyżej artykułu.

 

Doręczenie oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia o 4 dni za wcześnie, a tym samym uchybienie dyspozycji art. 53 K.p., skutkuje możliwością złożenia odwołania do sądu pracy w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu.

 

Rozwiązanie umowy przed terminem, w którym pracodawca nabył do niego prawo (do rozwiązania), stanowi naruszenie przepisów o rozwiązywaniu umów bez wypowiedzenia, a co z tym związane, pracownikowi będzie przysługiwało roszczenie o wypłatę odszkodowania bądź o przywrócenie do pracy.

 

Odwołanie może być napisane odręcznie. Ze względu na uprzywilejowanie pracownika w sporach z pracodawcą w razie braków formalnych pisma procesowego pracownik zostanie wezwany przez sąd do uzupełnienia pisma.

 

Odwołanie do sądu pracy powinno spełniać ogólne zasady dotyczące pism procesowych.

 

Są one wskazane w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z jego treścią „każde pismo procesowe powinno zawierać:

 

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  2. oznaczenie rodzaju pisma;
  3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  5. wymienienie załączników”.

 

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu.

 

Ponadto w każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna.

 

Zgodnie z art. 231 Kodeksu postępowania cywilnego dla „roszczeń ze stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach na czas określony – suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za okres jednego roku”.

 

Jeżeli Pani sytuacja majątkowa jest zła, może Pani wnosić o zwolnienie z kosztów sądowych. W takim przypadku w treści odwołania bądź w odrębnym piśmie powinna należy wnieść o zwolnienie z kosztów oraz przedstawić zestawienie składników majątkowych zgodne z treścią dotyczącego go rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

 

Ze względu na skomplikowaną procedurę cywilną sugerowane jest wsparcie profesjonalnego pełnomocnika, jednak w razie jego braku sąd obowiązany jest do informowania pracownika o jego uprawnieniach i możliwych działaniach, w tym do sugerowania zmiany powództwa bądź wyboru określonej drogi postępowania.

 

W razie braku możliwości zatrudnienia profesjonalnego pełnomocnika, jest Pani uprawniona do wniesienia o przyznanie adwokata z urzędu mogącego reprezentować Panią w procesie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - dwa =

»Podobne materiały

Wiek ochronny pracownika

Co oznacza określenie „wiek ochronny”, który zgodnie z pismem od pracodawcy zacznie mi płynąć w czerwcu 2013 roku? Urodziłam się w maju 1956 r.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »