.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Choroba w trakcie okresu wypowiedzenia

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 25.02.2009

Wypowiedziałem umowę o pracę z powodu przejścia na emeryturę. Podczas okresu wypowiedzenia wykryto u mnie chorobę powodującą udzielenie zwolnienia chorobowego na okres, który znacznie przekracza termin zakończenia stosunku pracy. Czy po zakończeniu stosunku pracy będę otrzymywać 80% zasiłku chorobowego od byłego pracodawcy czy z ZUS? Czy mogę zwrócić się do ZUS z wnioskiem o emeryturę dopiero po ustaniu okresu chorobowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Choroba w trakcie okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę, przejście na emeryturę a zasiłek chorobowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

Ze względu na powyższy przepis w razie rozwiązania umowy o pracę i uzyskania emerytury nie będzie Pan mógł otrzymywać zasiłku chorobowego.

 

Może się Pan zwrócić do ZUS z wnioskiem o emeryturę po upływie okresu zasiłkowego. Nie ma ku temu przeszkód. Wówczas do końca okresu zasiłkowego będzie Pan otrzymywał zasiłek chorobowy z ZUS.

Przejście na emeryturę dopiero po ustaniu okresu zasiłkowego a prawo do odprawy emerytalnej

Przejście na emeryturę dopiero po ustaniu okresu zasiłkowego może mieć wpływ na Pana prawo do uzyskania odprawy emerytalnej. Kwestia prawa do odprawy emerytalnej, w sytuacji kiedy pracownik nie nabywa prawa do emerytury bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy, a dopiero po ustaniu okresu zasiłkowego – budzi wiele kontrowersji. Wielu pracodawców w takiej sytuacji odmawia pracownikowi prawa do odprawy emerytalnej z tego względu, że przejście na emeryturę nie następuje bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy.

 

Pomocnym w rozwiązaniu powyższych kontrowersji może być wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 marca 1994 r. (sygn. akt. I PRN 10/94), w którym Sąd stwierdził, że na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 ze zm.) pracownik nabywa prawo do odprawy emerytalnej także wtedy, gdy złożył wniosek o przejście na emeryturę w czasie nieprzerwanego pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy, a prawo do emerytury nabył bezpośrednio po wyczerpaniu okresu zasiłkowego.

 

Wyrok ten, co prawda, dotyczy odprawy emerytalnej uzyskiwanej przez pracowników urzędów państwowych, ale można go przez analogię zastosować do odprawy emerytalnej wypłacanej na podstawie art. 921 § 1 Kodeksu pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton