Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Choroba w trakcie okresu wypowiedzenia

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 25.02.2009

Wypowiedziałem umowę o pracę z powodu przejścia na emeryturę. Podczas okresu wypowiedzenia wykryto u mnie chorobę powodującą udzielenie zwolnienia chorobowego na okres, który znacznie przekracza termin zakończenia stosunku pracy. Czy po zakończeniu stosunku pracy będę otrzymywać 80% zasiłku chorobowego od byłego pracodawcy czy z ZUS? Czy mogę zwrócić się do ZUS z wnioskiem o emeryturę dopiero po ustaniu okresu chorobowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Choroba w trakcie okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę, przejście na emeryturę a zasiłek chorobowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

Ze względu na powyższy przepis w razie rozwiązania umowy o pracę i uzyskania emerytury nie będzie Pan mógł otrzymywać zasiłku chorobowego.

 

Może się Pan zwrócić do ZUS z wnioskiem o emeryturę po upływie okresu zasiłkowego. Nie ma ku temu przeszkód. Wówczas do końca okresu zasiłkowego będzie Pan otrzymywał zasiłek chorobowy z ZUS.

Przejście na emeryturę dopiero po ustaniu okresu zasiłkowego a prawo do odprawy emerytalnej

Przejście na emeryturę dopiero po ustaniu okresu zasiłkowego może mieć wpływ na Pana prawo do uzyskania odprawy emerytalnej. Kwestia prawa do odprawy emerytalnej, w sytuacji kiedy pracownik nie nabywa prawa do emerytury bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy, a dopiero po ustaniu okresu zasiłkowego – budzi wiele kontrowersji. Wielu pracodawców w takiej sytuacji odmawia pracownikowi prawa do odprawy emerytalnej z tego względu, że przejście na emeryturę nie następuje bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy.

 

Pomocnym w rozwiązaniu powyższych kontrowersji może być wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 marca 1994 r. (sygn. akt. I PRN 10/94), w którym Sąd stwierdził, że na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 ze zm.) pracownik nabywa prawo do odprawy emerytalnej także wtedy, gdy złożył wniosek o przejście na emeryturę w czasie nieprzerwanego pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy, a prawo do emerytury nabył bezpośrednio po wyczerpaniu okresu zasiłkowego.

 

Wyrok ten, co prawda, dotyczy odprawy emerytalnej uzyskiwanej przez pracowników urzędów państwowych, ale można go przez analogię zastosować do odprawy emerytalnej wypłacanej na podstawie art. 921 § 1 Kodeksu pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus pięć =

»Podobne materiały

Zwolnienie lekarskie a opieka nad dzieckiem

Przebywam na zwolnieniu lekarskim już prawie od 6 miesięcy. Po jego zakończeniu będę przez kilka dni na zwolnieniu na opiekę nad dzieckiem. W tym czasie wybieram się do lekarza i na pewno otrzymam kolejne zwolnienie na siebie. Czy w tym czasie pracodawca może mnie zwolnić? Czy muszę wrócić do pracy

 

Odprawa przy zwolnieniu indywidualnym

Zostałem zwolniony z pracy z przyczyn niezależnych ode mnie. Nie było to zwolnienie grupowe, tylko indywidualne. Przepracowałem w firmie ponad 2 lata. Czy przysługuje mi 2-miesięczna odprawa? Pracodawca (zatrudnia więcej niż 20 osób) nie wypłacił mi tego świadczenia z dniem ustania zatrudnienia. Co

 

Kiedy pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego?

Pracuję w jednostce budżetowej i jestem zastępcą głównego księgowego. Ostatnio zmieniła się główna księgowa; moja nowa przełożona wszystkie obowiązki przekłada na mnie. Mój własny zakres obowiązków jest obszerny, dlatego brakuje mi czasu na zrealizowanie wszystkich zadań. Mało tego, dzisiaj zleciła

 

Prawa osób żyjących w konkubinacie

Żyję w konkubinacie, niedawno kupiłem dom (za kredyt w banku). Wszystkie dokumenty i kredyt są na mnie. Moja partnerka została zameldowana w tym domu. Mamy dwoje dzieci. Jakie są prawa moje i mojej konkubiny oraz dzieci odnośnie tej nieruchomości (i kredytu)? Czy partnerka ma prawo do spadku lub do

 

Przepisanie domu na dzieci w trakcie rozwodu

Przepisałem dom na własność dzieci. Podpisałem tylko dokument odręcznie napisany przez prawnika. Jesteśmy w trakcie rozwodu i chcę, by to dzieci dysponowały domem, a nie żona. Czy wszystko przeprowadzono poprawnie?

 

Złożenie wniosku o emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela a poinformowanie dyrektora szkoły

Czy nauczyciel, który samodzielnie złożył do ZUS wniosek o emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela (chciał się dowiedzieć, czy spełnia warunki), ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły o tym fakcie?

 

Wynajmowanie mieszkania i wpływ na przyznanie świadczenia przedemerytalnego

Staram się o świadczenie przedemerytalne. Wynajmuję niewielkie mieszkanie (odstępne to 560 zł). Czy muszę to zgłosić jako przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności? Czy będzie to miało wpływ na przyznanie świadczenia przedemerytalnego lub na jego wysokość? Jak wyglądałaby sytuacja, gd

 

Zmuszenie brata do zabrania swoich rzeczy z mojego mieszkania

W moim mieszkaniu mieszkał brat, który jednak po ślubie wyprowadził się gdzieś z żoną. Pozostawił w jednym z pokoi swoje stare rzeczy, w tym meble, i zamknął go na klucz. Jak mogę go zmusić do opróżnienia pomieszczenia? Chcemy z mężem zrobić remont.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »