Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie kobiety w ciąży z powodu upadłości firmy a zasiłek macierzyński

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 21.05.2010

Firma w stanie upadłości likwidacyjnej rozwiązała z żoną umowę o pracę, powołując się na art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.). Żona cały czas przebywa na zwolnieniu lekarskim, które po jego zakończeniu prawdopodobnie nie będzie kontynuowane. Czy warunkiem przyznania zasiłku z ZUS (do dnia porodu i po porodzie) jest konieczność przebywania cały czas na zwolnieniu lekarskim? Jakie dokumenty powinniśmy złożyć w ZUS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do stanu faktycznego opisanego w pytaniu, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia), jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

 

W przypadku gdy zatrudnienie ustało w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a pracownicy nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje jej do dnia porodu tzw. zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

 

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.).

 

Zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie, czyli w części zmniejszonej o dwa tygodnie. W piśmiennictwie zwraca się jednak uwagę, że przepisy komentowanej ustawy nie są w tym aspekcie skoordynowane z przepisami Kodeksu pracy, Kodeks pracy daje bowiem jedynie uprawnienie kobiecie w ciąży do skorzystania z urlopu macierzyńskiego przed porodem, nie jest to natomiast jej obowiązek (I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenia społeczne, t. 3: Ubezpieczenia chorobowe..., s. 51). Art. 180 § 3 K.p. stanowi mianowicie, że „co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu” (por. K. Jaśkowski [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, t. I, wyd. 5, Kraków 2006, Teza 4 do art. 180).

 

Podkreślić pragnę, że kobieta w okresie ciąży objęta jest szczególną ochroną i z tego właśnie względu pracownicy, która została zwolniona w okresie ciąży z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje szczególne świadczenie, jakim jest zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Bez znaczenia przy tym jest, w którym miesiącu ciąży nastąpiło zwolnienie. Będąca w takiej sytuacji ubezpieczona otrzymuje ten zasiłek do dnia porodu, a po porodzie przysługuje jej zasiłek macierzyński skrócony o okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie, tj. zmniejszony o 2 tygodnie. W piśmiennictwie zwrócono uwagę, że zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, jak z ustawowego zróżnicowania terminologicznego wynika, nie jest zasiłkiem macierzyńskim w ścisłym tego słowa znaczeniu, choć zadaniem jego jest spełnienie takiej samej funkcji, jaką przypisuje się zasiłkowi macierzyńskiemu (U. Jackowiak, Sytuacja pracownicza kobiet, LEX 1994). Podnosi się również, że zasiłek ten nie powinien być wypłacany w czasie, w którym pracownica wykonuje inną działalność zarobkową.

 

Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Okres ten od 1 stycznia 2009 r. z tytułu urodzenia dziecka wynosi:

 • 20 tygodni (140 dni) – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni (217 dni) – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodnie (231 dni) – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni (245 dni) – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni (259 dni) – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

 

W razie urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia lub w czasie urlopu wychowawczego zasiłek macierzyński przysługuje przez okres skrócony o 2 tygodnie, tj. przez okres 18, 29, 31, 33 lub 35 tygodni liczonych od dnia porodu.

 

Reasumując, stwierdzić należy, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby żona korzystała ze zwolnienia lekarskiego do dnia porodu, jednak nie jest to warunek konieczny.

 

Żona może przerwać zwolnienie lekarskie – wówczas będzie otrzymywać z ZUS-u zasiłek wypłacany na warunkach zasiłku macierzyńskiego do dnia porodu.

 

Dokumenty niezbędne do wypłaty:

 1. W sytuacji, gdy żona będzie korzystać z zasiłku chorobowego do dnia porodu, to zgodnie z przepisami prawa przyznanie i wypłata zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, następuje na podstawie:
  • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży w okresie zatrudnienia,
  • świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
  • a jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3.
 2. W sytuacji, gdy żona nie będzie korzystać z zasiłku chorobowego do dnia porodu, to zgodnie z przepisami prawa podstawą do przyznania i wypłaty zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, przysługującego w razie rozwiązania z pracownicą umowy o pracę w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i niemożności zapewnienia jej innego zatrudnienia, stanowi:
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia i przewidywany termin porodu,
  • świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o braku propozycji innego zatrudnienia,
  • a jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3.

 

Po porodzie będzie wypłacany zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie, czyli w części zmniejszony o dwa tygodnie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 4 + VIII =

»Podobne materiały

Podwyżka w trakcie ciąży a kontrola ZUS

Jestem w piątym miesiącu ciąży. Dwa tygodnie temu szef zaproponował mi podwyżkę w wysokości 1500 zł brutto. Podwyżka w żaden sposób nie jest związana z ciążą – pełnię w firmie odpowiedzialne stanowisko, przygotowuję się do awansu, a moje wynagrodzenie nie zmieniło się od trzech lat. Podpisałam

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »