.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwolnienie z podatku dochodowego z działalności gospodarczej rencisty KRUS który osiągnął wiek emerytalny

Pytanie dotyczy rencisty pobierającego rentę z tytułu niezdolności do pracy z KRUS, który osiągnął wiek emerytalny, ale nie pobiera emerytury ani renty rodzinnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Czy taki rencista ma prawo korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od uzyskanych przychodów 85 528 zł z działalności gospodarczej w 2022 r.?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie z podatku dochodowego z działalności gospodarczej rencisty KRUS który osiągnął wiek emerytalny

Ulga w podatku dochodowym dla pracujących emerytów 2022

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – w razie zbiegu prawa do emerytury z prawem do renty na podstawie ustawy, uprawnionemu przyznaje się jedno świadczenie – wyższe lub wybrane przez uprawnionego. Zatem teoretycznie możliwe jest pobieranie przez osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, nadal świadczenia w postaci renty.

 

Zapis art. 21 ust. 1 pkt 154 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są m.in. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje np. emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Wybór świadczenia przy zbiegu uprawnień: renty i emerytury

Niemniej jednak należy zwrócić uwagę – mimo że nie jest to wprost wskazane w przepisach – na sytuację, w której dochodzi do zbiegu uprawnień, czyli prawa do renty i prawa do emerytury i uprawniony dokonuje wyboru, które świadczenie chce otrzymywać. W mojej ocenie kluczowe znaczenie ma to, czy rencista, który osiągnął wiek emerytalny i nie pobiera emerytury, w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego stracił prawo do renty, a zrezygnował z emerytury, czy też zrezygnował z emerytury, ale nadal pobiera rentę.

 

Jeżeli w związku z dokonaniem wyboru pobiera świadczenie o nazwie renta, które po prostu nie nazywa się emeryturą ani rentą rodzinną, ale jest pobierane w miejsce emerytury – w mojej ocenie wątpliwa byłaby możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku od uzyskanych przychodów 85 528 zł z działalności gospodarczej w 2022 r. Trzeba jednak pamiętać – co podkreślam i na co uczulam – że jest to nowa regulacja, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., a na chwilę obecną brak do niej jakichkolwiek interpretacji i orzeczeń wskazujących kierunek działania w oparciu o przedstawiony przepis. Stanowiska dopiero z czasem się wyklarują, teraz nawet organy skarbowe i emerytalno-rentowe nie są w stanie wskazać jednoznacznych odpowiedzi.

 

Nowa regulacja – wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową do KAS

Zatem proponuję (w Pani sytuacji wręcz bardzo to zalecam) o wystąpienie do Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, w której organ jednoznacznie wskaże, czy możliwość zastosowania opisanej ulgi w Pani przypadku istnieje. W obecnym stanie prawnym wyłącznie taka interpretacja ma charakter wiążący wobec organów podatkowych przy niezmiennym stanie prawnym i faktycznym, a co za tym idzie – nawet jeśli za jakiś czas organy podatkowe zaczną interpretować inaczej dany przepis, to przy braku zmiany stanu faktycznego i prawnego Pani będzie mogła stosować się nadal do stanowiska przedstawionego w otrzymanej interpretacji. Koszt uzyskania takiej interpretacji to 40 zł, zaś potwierdzenie stanowiska w takim dokumencie stanowi dla Pani gwarancję, że sposobu rozliczenia podatku nikt Pani nie zarzuci w przyszłości, ale co ważne – zastosować się do interpretacji można tylko po jej otrzymaniu, by nie narazić się na negatywne konsekwencje. Czas oczekiwania to niestety średnio do 3 miesięcy, brak interpretacji po tym czasie uznaje się jednak za słuszność stanowiska wnioskującego o interpretację.

 

W mojej ocenie ulga się nie należy, ale być może organ orzeknie inaczej.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl