.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwolnienie z kasy fiskalnej mimo przekroczenia 20 000 zł przychodu

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 30.09.2020

Czy istnieje obowiązek rejestracji kasy fiskalnej po przekroczeniu 20 000 zł przychodu, jeśli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki?

  • Odbiorcą jest klient spoza UE (np. z Białorusi, Ukrainy),
  • Zostanie wystawiona faktura VAT,
  • Dokonana zostanie odprawa celna (SAD, dokument wywozu poza UE),
  • Klient jest osobą fizyczną (trudna weryfikacja: osoba fizyczna czy firma).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie z kasy fiskalnej mimo przekroczenia 20 000 zł przychodu

Kto ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy VAT – podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

Podatek VAT ma charakter terytorialny. Jeżeli zatem dostawa towarów podlega opodatkowaniu w Polsce, to niezależnie czy nabywcą jest osoba fizyczna z kraju, z UE, czy z kraju trzeciego – pojawia się ogólny obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

 

Zwolnienie z kasy fiskalnej: kwotowe i ze względu na rodzaj prowadzonej sprzedaży

Podatnicy VAT mają jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia opisanego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

W opisie sprawy wspomina Pan o zwolnieniu do 20 000 zł. Trzeba pamiętać, że oprócz zwolnienia kwotowego przewidziano także nielimitowane zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej sprzedaży.

 

Jak możemy przeczytać w § 2 ww. rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Natomiast w poz. 36 załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Jak zatem widać z treści przytoczonego przepisu, przy spełnieniu wymienionych warunków możliwe jest uniknięcie obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

 

Spis towarów, których sprzedaż wymaga ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej

Należy jednak pamiętać o istotnym zastrzeżeniu. Otóż zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy:

 

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

 

W konsekwencji dostawa wyżej wymienionych produktów powoduje, że zastosowanie zwolnienia nie będzie możliwe. W takim przypadku powstaje konieczność zainstalowania kasy fiskalnej oraz wydawania paragonów już od pierwszej dokonanej sprzedaży.

 

Dodatkowe dwa warunki: zapłata na konto, dowód dokumentujący dane osobowe i adres nabywcy

W przypadku sprzedaży innych towarów istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od konieczności posiadania kasy fiskalnej (zarówno przy sprzedaży krajowej, jak i międzynarodowej, w tym również na rzecz konsumentów z kraju trzeciego), przy czym konieczne jest spełnienie określonych warunków:

 

  • zapłata za towar odbywa się na rachunek bankowy sprzedawcy,
  • z dowodów dokumentujących zapłatę (np. treść polecenia przelewu bankowego) wynika w sposób niebudzący wątpliwości, za jaki towar ma miejsce zapłata i na czyją rzecz została dokonana. Zgodnie z przepisem obligatoryjnie muszą być wskazane: dane osobowe nabywcy oraz jego adres.

 

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jak zatem widać, kluczowe jest to, jaki towar jest sprzedawany, w jaki sposób odbywa się zapłata oraz czy z dokumentów dokumentujących zapłatę (podkreślam – zapłatę, a nie dokonanie dostawy) wynika, na czyją rzecz towar jest dostarczany. Przypominam, że faktura VAT jest dokumentem dokumentującym dokonaną dostawę, a nie zapłatę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl