Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z jednej godziny pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 15.06.2019

Pracuję w szkole, jestem nauczycielką. Zwróciłam się do dyrektora o zwolnienie mnie z jednej godziny na pogrzeb matki kolegi z pracy. Zaproponowałam, że moją klasą zajmie się koleżanka. W odpowiedzi usłyszałam, że nie ma zastępstw koleżeńskich i ewentualnie muszę napisać podanie o godzinny urlop bezpłatny. Zdziwiłam się, że jest coś takiego, i zapytałam, z czego to wynika. W regulaminie pracy jest napisane, że jeżeli jest to usprawiedliwione okolicznościami, przełożony może udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy dla załatwienia spraw osobistych za odpracowaniem. Czy powinnam napisać podanie o godzinny urlop bezpłatny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 68 ustawy Karta Nauczyciela „nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn”.

 

Urlopu udziela dyrektor na umotywowany wniosek nauczyciela na czas określony, pod warunkiem że nie spowoduje to zakłócenia toku pracy szkoły. Dyrektor nie ma obowiązku udzielenia nauczycielowi urlopu bezpłatnego, jeżeli uzna, że nie pozwala na to tok pracy w szkole.

 

Przepisy prawa w obydwu przypadkach nie przewidują okresu trwania urlop bezpłatnego. Natomiast w przypadku, gdy urlop bezpłatny ma trwać dłużej niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania nauczyciela/pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. Ponadto należy podnieść, że nauczyciel/pracownik ma obowiązek wskazania we wniosku okres urlopu bezpłatnego. Pracodawca nie może udzielić urlopu bezpłatnego, bez uzgodnienia z pracownikiem, w innym okresie niż wskazanym przez nauczyciela/pracownika, jednakże może udzielić urlopu bezpłatnego w wymiarze krótszym niż wskazany we wniosku nauczyciela/pracownika (W=wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 października 2003 r., sygn. akt I PK 559/2002).

 

Jak wynika z powyższego, przepisy nie regulują minimalnego czasu trwania urlopu bezpłatnego, więc wydaje się możliwe udzielenie go na jedną godzinę (spowoduje to problemy w rozliczeniach księgowych, ale tym akurat Pani nie powinna się martwić).

 

Proszę jednak zwrócić uwagę, że wymienione w regulaminie zwolnienie od pracy związane z odpracowaniem zajęć to nie to samo co urlop bezpłatny. Jednak z uwagi na fakt, że zajęć Pani odpracować nie będzie mogła, nie może Pani z tego zwolnienia skorzystać i w takiej sytuacji rzeczywiście jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z urlopu bezpłatnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus dziesięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »