Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja stanowiska pracy przed okresem ochronnym

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 10.11.2019

Problem jest z zakresu prawa pracy, a dokładnie dotyczy zwolnienia przed okresem ochronnym. Po przepracowaniu 23 lat w jednej firmie, z 36-letnim stażem pracy w ogóle - pracodawcy zapowiedzieli, że chcą zlikwidować moje stanowisko. Brakuje mi do okresu ochronnego przedemerytalnego 8 miesięcy. Zwolnienie bez zarzutów merytorycznych - cięcie kosztów. Poszłam na zwolnienie lekarskie z powodu depresji. Nie mam oczywiście jeszcze niczego na piśmie. Chcę być pewna, że nie zmienią powodu zwolnienia, bo tylko taki daje mi potem prawo do zasiłku przedemerytalnego. Chcę być pewna, że jak dostanę wypowiedzenie na piśmie, a nie będzie ono spełniało moich oczekiwań, mogę iść do sadu pracy. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Likwidacja stanowiska pracy przed okresem ochronnym

Fot. Fotolia

Stosownie do art. 30 § 4 Kodeksu pracy formalną przesłanką zgodności wypowiedzenia umowy o pracę z prawem jest wskazanie w oświadczeniu woli pracodawcy przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Dzięki temu pracownik ma możliwość zapoznania się z motywami podjęcia przez pracodawcę decyzji o wypowiedzeniu stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę bez wskazania przyczyny lub bez jej skonkretyzowania uważa się za dokonane z naruszeniem prawa. W wyroku z dnia 21 marca 2001 r. (sygn. akt I PKN 312/00, LEX nr 551016) Sąd Najwyższy zaznaczył, iż w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie. Przyczyna powinna być rzeczywista i konkretna, aby pracownik mógł ocenić, czy wypowiedzenie mu umowy o pracę jest ? jego zdaniem ? uzasadnione i czy w związku z tym warto podejmować obronę przez wniesienie do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia, a ponadto aby sąd pracy mógł ocenić prawdziwość (rzeczywistość) tej przyczyny. Według ustalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego pracodawca jest obowiązany udowodnić zasadność wypowiedzenia, przy czym może to czynić tylko powołując się na tę przyczynę, którą wskazał w wypowiedzeniu (art. 30 § 4 Kodeksu pracy) ? tak np. wyrok SN z dnia 19 lutego 1999 r., sygn. akt I PKN 571/98. Wspomniana przyczyna wypowiedzenia powinna być przede wszystkim rzeczywista oraz skonkretyzowana. Zatem z oświadczenia pracodawcy musi w sposób niebudzący wątpliwości wynikać, z jakich powodów nastąpiło wypowiedzenie umowy.

 

Jeżeli pracownik nie zgadza się ze stanowiskiem pracodawcy, to zgodnie z art. 44 Kodeksu pracy może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy w celu rozstrzygnięcia o jego roszczeniach z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Termin do wniesienia odwołania wynosi 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (art. 264). Właściwym do rozpoznania spraw z zakresu prawa pracy jest sąd właściwości ogólnej pozwanego bądź sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy (art. 461 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus 5 =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie przez pracownika umowy o pracę w trakcie zasiłku rehabilitacyjnego

Przebywam obecnie na zasiłku rehabilitacyjnym, który kończy się 15 maja. Wcześniej byłam 182 dni na zasiłku chorobowym. Zależy mi na tym, aby zwolnić się z pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czy w trakcie trwania tego zasiłku mogę wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem o

 

Gorsze warunki pracy

Dostałem wypowiedzenie umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia i stanowiska pracy. Podstawą jest „zmiana systemu wynagrodzenia i stanowisk” w mojej firmie. Czy nie można tego uznać za zmianę reorganizacyjną? Będę miał gorsze stanowisko, a przecież byłem cenionym pracownikiem przez wiele la

 

Kobieta w ciąży a wypowiedzenie zmieniające

Jestem zatrudniona w firmie, w której aktualnie trwają zwolnienia grupowe. Jestem w ciąży. Mój szef chce mi obniżyć stanowisko pracy wraz ze zmianą wynagrodzenia na niższe. Może to zrobić za pomocą wypowiedzenia zmieniającego lub proponuje mi podpisanie stosownego wypowiedzenia. Dowiedziałam się, że

 

Co mnie czeka po urlopie wychowawczym?

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Od prawie trzech lat przebywam na urlopie wychowawczym. W tym czasie firma, w której pracuję została sprzedana. Podejrzewam, że nie mam możliwości powrotu do pracy. Jakie przysługują mi prawa, gdybym dostała wypowiedzenie? Czy przysługuje mi odprawa lub ekwiwa

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »