.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwolnienie pracownika przez internet

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 28.07.2021 • Zaktualizowane: 28.07.2021

Chciałabym zapytać o zwolnienie z pracy pracownika w wyniku likwidacji stanowiska (warunki dla pracownika) oraz o wirtualne zwolnienie z pracy przez internet, jakie muszą być zachowane procedury? Czy zwolnienie przez internet, tj. rozmowa (decyzja pracodawcy) podczas wideokonferencji, jest wiążącym złożeniem wypowiedzenia dla pracownika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie pracownika przez internet

Zwolnienie pracownika - na piśmie

Zgodnie z art. 30 ustawy Kodeks pracy oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

 

Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

 

Ilekroć więc Kodeks pracy przewiduje wymóg zachowania formy pisemnej, strony stosunku pracy mogą dokonać czynności także w formie elektronicznej, pod warunkiem, że oświadczenie woli zostanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli pracownik lub pracodawca nie posiada podpisu elektronicznego, musiałby własnoręcznie podpisać dokument obejmujący treść jego oświadczenia woli.

Rozwiązanie umowy i zwolnienie pracownika w inny sposób - przez internet

Zgodnie z powyższym, wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę e-mailem będzie zgodne z przepisami, jeżeli pracodawca opatrzy je kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przeciwnym wypadku, tzn. gdy mail nie będzie zawierał kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nie zostanie spełniony wymóg zachowania pisemnej formy wypowiedzenia. Z tych samych względów niezgodne z przepisami byłoby ustne (telefoniczne) rozwiązanie umowy.

 

Jednocześnie należy wskazać, że nawet gdy wypowiedzenie umowy jest niezgodne z przepisami dotyczącymi pisemnej formy wypowiedzenia, to jest ono skuteczne, tzn. prowadzi do rozwiązania umowy o pracę. W takim jednak przypadku pracownik może dochodzić przed sądem roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, domagając się uznania bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenia do pracy albo zasądzenia odszkodowania. Pracodawca natomiast musi liczyć się z uwzględnieniem roszczeń przez sąd pracy, o ile pracownik wystąpi o ich zasądzenie na drogę sądową.  

 

A zatem zwolnienie podczas wideokonferencji, przez internet, jest niezgodne z przepisami, aczkolwiek jeśli Pani otrzyma takie wypowiedzenie i się nie odwoła do sądu, umowa się rozwiąże.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl