.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwolnienie podatkowe przy sprzedaży gruntów rolnych wraz z zabudowaniami

Od niespełna 4 lat jestem właścicielem zabudowań wraz z ziemią rolną o pow. powyżej 1 ha. Gospodarstwo otrzymałem na mocy umowy darowizny. Pół roku temu zakupiłem mieszkanie w mieście i do niego się wraz z córką przeniosłem. Mam kupca na całe gospodarstwo. Ta osoba sprzedaje ziemię i zabudowanie w innym województwie, żeby kupić moją własność. Czy w związku z tą transakcją będzie mi przysługiwało zwolnienie z podatku dochodowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie podatkowe przy sprzedaży gruntów rolnych wraz z zabudowaniami

Zwolnienie z podatku dochodowego zbycia nieruchomości

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Podatnik jest zobowiązany wówczas do zapłaty podatku od dochodu. Sprzedaż gruntów rolnych dokonana w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Zwolnienie z podatku przychodów ze sprzedaży gospodarstwa rolnego

Istnieją jednak możliwości, aby być z tego podatku zwolnionym. Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog możliwych do zastosowania zwolnień podatkowych. W Pana przypadku należy sięgnąć do art. 21 ust. 1 pkt 28 powołanej ustawy, który stanowi, że zwolnić z podatku można przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny. A zatem, aby być zwolnionym z podatku dochodowego, podatnik musi łącznie spełnić następujące warunki:

 

  • uzyskać przychód z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości,
  • nieruchomości te na moment sprzedaży powinny wchodziły w skład gospodarstwa rolnego;
  • uzyskany przychód nie może być uzyskany ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciłyby charakter rolny.

 

Kiedy grunty rolne tworzą gospodarstwo rolne?

Sprzedawane grunty muszą wchodzić w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych to, że grunty wchodzą w skład gospodarstwa, oznacza gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, a zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – gospodarstwo rolne to obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Zachowanie rolnego charakteru sprzedawanych gruntów jako warunek zwolnienia z podatku

Warunek skorzystania ze zwolnienia opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 28 powoływanej ustawy – aby sprzedawany grunt wchodził w skład gospodarstwa rolnego nabywcy o powierzchni przekraczającej po nabyciu 1 ha – Pan spełnia, bo sam Pan sprzedaje gospodarstwo o wielkości powyżej 1 ha. Musi Pan spełnić jeszcze następny warunek – sprzedawane przez grunty nie mogą utracić charakteru rolnego czy to po Pana stronie, czy stronie kupującego. Najlepiej, aby ten warunek był wyrażony stosowanym zapisem w umowie kupna-sprzedaży.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl