.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwolnienie po urlopie wychowawczym

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 11.02.2018 • Zaktualizowane: 03.03.2021

Od przeszło 10 lat jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Za kilka dni kończy mi się urlop wychowawczy (wykorzystałam cały możliwy okres) i powinnam wrócić do pracy. Obecnie rozmawiając z pracodawcą, dowiedziałam się, że chętnie rozwiązałby ze mną umowę o pracę. Zasugerowano mi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – nie interesuje mnie takie rozwiązanie, wobec tego powinnam się spodziewać zwolnienia/wypowiedzenia ze strony pracodawcy. Jaki czas trwać będzie takie wypowiedzenie? W czasie jego trwania muszę świadczyć pracę, czy mogę być zwolniona z tego obowiązku? Czy chcąc skorzystać ze zwolnienia lekarskiego w okresie wypowiedzenia, będę otrzymywać zasiłek chorobowy (od pracodawcy czy od ZUS-u)? Jeżeli zwolnienie lekarskie będzie na okres dłuższy niż okres wypowiedzenia, wówczas również po tym okresie będzie przysługiwał mi zasiłek chorobowy?
Czy wypowiadając mi umowę o pracę, pracodawca musi to jakoś uzasadnić? Posiadając takie wypowiedzenie i po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy będą przysługiwać mi jakieś świadczenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie po urlopie wychowawczym

Fot. Fotolia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony

Zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks pracy „okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

 

Do okresu zatrudnienia  wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

 

Jeśli jest Pani zatrudniona u tego samego pracodawcy od ponad 10 lat, to obowiązuje Panią 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie liczone w miesiącach upływa zawsze po pełnych 3 miesiącach, wiec w niektórych wypadkach może trwać dłużej niż owe 3 miesiące. 

 

Jeśli wiec pracodawca zdąży i wręczy Pani wypowiedzenie najpóźniej 31 października, to wypowiedzenie skończy się 31 stycznia 2018 r. Jeśli wręczy Pani wypowiedzenie na przykład 2.11, to wypowiedzenie skończy się 28.02.2018 r. W okresie wypowiedzenia co do zasady musi Pani wykonywać pracę, chyba że pracodawca Panią z tego obowiązku zwolni.

Zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia 

Wypowiedzenie musi być oczywiście uzasadnione, a przyczyna wypowiedzenia musi być rzeczywista i konkretna. Jeśli w okresie wypowiedzenia Pani zachoruje, zasiłek chorobowy przez okres wypowiedzenia wypłacać Pani będzie pracodawca. Dopiero po zakończeniu trwania stosunku pracy wypłatę przejmie ZUS. Zasiłek chorobowy przysługuje przez 182 dni niezależnie od tego, czy stosunek pracy trwa, czy został zakończony.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Po otrzymaniu wypowiedzenia i rozwiązaniu stosunku pracy będzie Pani mogla zarejestrować się jako bezrobotna w urzędzie pracy i będzie Pani mogła otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) „prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje każdemu bezrobotnemu, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych; w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania , łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

 

a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,

b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

d) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,

f) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,

g) był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant,

h) był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej

i) był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl