Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie po urlopie wychowawczym

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 11.02.2018

Od przeszło 10 lat jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Za kilka dni kończy mi się urlop wychowawczy (wykorzystałam cały możliwy okres) i powinnam wrócić do pracy. Obecnie rozmawiając z pracodawcą, dowiedziałam się, że chętnie rozwiązałby ze mną umowę o pracę. Zasugerowano mi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – nie interesuje mnie takie rozwiązanie, wobec tego powinnam się spodziewać zwolnienia/wypowiedzenia ze strony pracodawcy. Jaki czas trwać będzie takie wypowiedzenie? W czasie jego trwania muszę świadczyć pracę, czy mogę być zwolniona z tego obowiązku? Czy chcąc skorzystać ze zwolnienia lekarskiego w okresie wypowiedzenia, będę otrzymywać zasiłek chorobowy (od pracodawcy czy od ZUS-u)? Jeżeli zwolnienie lekarskie będzie na okres dłuższy niż okres wypowiedzenia, wówczas również po tym okresie będzie przysługiwał mi zasiłek chorobowy?
Czy wypowiadając mi umowę o pracę, pracodawca musi to jakoś uzasadnić? Posiadając takie wypowiedzenie i po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy będą przysługiwać mi jakieś świadczenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie po urlopie wychowawczym

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks pracy „okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

 

Do okresu zatrudnienia  wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

 

Jeśli jest Pani zatrudniona u tego samego pracodawcy od ponad 10 lat, to obowiązuje Panią 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie liczone w miesiącach upływa zawsze po pełnych 3 miesiącach, wiec w niektórych wypadkach może trwać dłużej niż owe 3 miesiące. 

 

Jeśli wiec pracodawca zdąży i wręczy Pani wypowiedzenie najpóźniej 31 października, to wypowiedzenie skończy się 31 stycznia 2018 r. Jeśli wręczy Pani wypowiedzenie na przykład 2.11, to wypowiedzenie skończy się 28.02.2018 r. W okresie wypowiedzenia co do zasady musi Pani wykonywać pracę, chyba że pracodawca Panią z tego obowiązku zwolni.

 

Wypowiedzenie musi być oczywiście uzasadnione, a przyczyna wypowiedzenia musi być rzeczywista i konkretna. Jeśli w okresie wypowiedzenia Pani zachoruje, zasiłek chorobowy przez okres wypowiedzenia wypłacać Pani będzie pracodawca. Dopiero po zakończeniu trwania stosunku pracy wypłatę przejmie ZUS. Zasiłek chorobowy przysługuje przez 182 dni niezależnie od tego, czy stosunek pracy trwa, czy został zakończony.

 

Po otrzymaniu wypowiedzenia i rozwiązaniu stosunku pracy będzie Pani mogla zarejestrować się jako bezrobotna w urzędzie pracy i będzie Pani mogła otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) „prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje każdemu bezrobotnemu, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych; w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania , łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

 

a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,

b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

d) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,

f) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,

g) był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant,

h) był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej

i) był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus dwa =

»Podobne materiały

Zwolnienie dyscyplinarne za zajmowanie się sprawami prywatnymi w czasie pracy

Pracowałem w małej firmie na umowę o pracę na czas określony. Niestety, zostałem zwolniony. Pracodawca powiedział, że podpiszemy zwolnienie za porozumieniem stron, chociaż powinno być dyscyplinarne. Zamurowało mnie, bo nic nie wskazywało na to, że był niezadowolony do mojej pracy. Szef powiedzi

 

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z datą wsteczną?

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z datą wsteczną? Dwa miesiące temu przebywałam na zwolnieniu lekarskim na dziecko, ale teraz ZUS odmówił mi prawa do zasiłku, ze względu na fakt że dzieckiem mógł się opiekować inny członek rodziny (przebywający na urlopie wychowawczym). Jeśli pracodawc

 

Co mnie czeka po urlopie wychowawczym?

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Od prawie trzech lat przebywam na urlopie wychowawczym. W tym czasie firma, w której pracuję została sprzedana. Podejrzewam, że nie mam możliwości powrotu do pracy. Jakie przysługują mi prawa, gdybym dostała wypowiedzenie? Czy przysługuje mi odprawa lub ekwiwa

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »