.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwolnienie nauczyciela z powodu redukcji oddziałów przedszkolnych

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 17.06.2021 • Zaktualizowane: 17.06.2021

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego zatrudnionym na podstawie mianowania, obecnie w stopniu nauczyciel dyplomowany. Urodziłam się w 1963 r., a pracę w edukacji rozpoczęłam w 1983 r. Mam zaliczone 40 lat stażu pracy ogółem, w ubiegłym roku otrzymałam jubileusz. Od 2020 r. jestem na rocznym urlopie dla poratowanie zdrowia. W obecnej chwili otrzymałam wiadomość, iż w związku z przygotowywaniem arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny dyrektor przedszkola zamierza zwolnić mnie zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
1. Czy mam jakiekolwiek szanse na wygranie sprawy przeciw zwolnieniu w sytuacji redukcji oddziałów przedszkolnych?
2. Kiedy takie zwolnienie może nastąpić (być mi przedstawione) w sytuacji, gdy mam jeszcze niewykorzystany urlop z poprzedniego roku?
3. Na jakie przepisy mogę się ewentualnie powoływać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie nauczyciela z powodu redukcji oddziałów przedszkolnych

Rozwiązanie umowy z powodu redukcji oddziałów przedszkolnych

Zgodnie z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela „dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia”.

 

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych wyżej, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Wybór nauczyciela do zwolnienia

Wiele orzeczeń Sądu Najwyższego poświęconych jest kwestii kryteriów wyboru nauczycieli do zwolnienia. Stosownie jednak do wyroku SN z dnia 19 maja 2004 r., sygn. akt I PKN 608/03, „kryteria, według których dokonuje się wyboru jednego z nauczycieli do zwolnienia z pracy, nie są tożsame z ustawowymi przyczynami wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu”. W wyroku z dnia 12 września 2000 r., sygn. akt I PKN 26/00, Sąd Najwyższy wskazał, iż „przy podejmowaniu decyzji o wyborze nauczyciela do przeniesienia w stan nieczynny pracodawca może się kierować własnymi, uzasadnionymi potrzebami”.

 

W myśl wyroku SN z dnia 27 listopada 1997 r., sygn. akt I PKN 399/97, „w razie zmian organizacyjnych w szkole przyjęte przez pracodawcę kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia z pracy podlegają kontroli sądowej, w celu dokonania oceny tego, czy rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem było uzasadnione”. Podobnie w wyroku z dnia 7 września 1994 r., sygn. akt I PRN 56/94, OSNP 1995, nr 1, poz. 5, Sąd Najwyższy stwierdził, że „w razie konieczności rozwiązania stosunku pracy z jednym spośród kilku nauczycieli ocenie sądu podlegają również kryteria wyboru osoby, która została zwolniona”. „Na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela dyrektor szkoły może rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy, gdy nie jest możliwe dalsze zatrudnienie wszystkich nauczycieli danej specjalności” (wyrok SN z dnia 6 lutego 1997 r., sygn. akt I PKN 70/96). Stosownie do wyroku SN z dnia 14 lipca 1999 r., sygn. akt I PKN 156/99, „w ocenie prawidłowego zastosowania kryteriów wyboru nauczyciela do zwolnienia lub przeniesienia w stan nieczynny […] decydujący jest moment dokonania tych czynności. Nauczyciel nie legitymujący się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w chwili przeniesienia w stan nieczynny nie spełnia kryterium posiadania »pełnych kwalifikacji zawodowych«, choćby późniejszy termin ukończenia studiów (egzaminu magisterskiego) był znany dyrektorowi szkoły”.

 

Z powyższych przepisów wynika, iż dyrektor szkoły, podejmując decyzję o zastosowaniu przepisów art. 20 KN, powinien liczyć się z koniecznością udzielania wyjaśnień w sądzie pracy w zakresie przesłanek, jakimi kierował się, dokonując wyboru nauczyciela do zwolnienia, jeżeli nauczyciel złoży odwołanie do tego sądu.

Przeniesienie w stan nieczynny

Proszę pamiętać, że dyrektor może dokonać wyboru nauczyciela do zwolnienia dowolnie, byleby obronił swoją decyzję przed sądem. Jednakże może Pani złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny (i jednocześnie wieść pozew do sądu o niezgodne z prawem zwolnienie). Jeśli po przeniesieniu Pani w stan nieczynny pojawi się możliwość zatrudnienia Pani w pełnym wymiarze czasu pracy, to dyrektor będzie Panią musiał przywrócić do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

W mojej opinii nie ma argumentów, aby mogła się Pani obronić przed otrzymaniem wypowiedzenia. Ochrona przedemerytalna nauczycielom mianowanym nie przysługuje (co zostało potwierdzone licznymi orzeczeniami sądów). Niewykorzystany urlop wypoczynkowy także nie jest powodem, aby nie mogła Pani otrzymać wypowiedzenia. W razie jego niewykorzystania w okresie wypowiedzenia otrzyma Pani bowiem ekwiwalent. Skoro do 30.06 jest Pani na urlopie zdrowotnym, to wypowiedzenie powinno być Pani wręczone po tym dniu.

 

Co do wygrania sprawy w sądzie pracy – wszystko zależy od tego, jakie argumenty przedstawi dyrektor przedszkola jako uzasadnienie wypowiedzenia. Jeśli rzeczywiście dojdzie do redukcji oddziałów przedszkolnych i dyrektor wykaże konkretne argumenty za wyborem właśnie Pani, sąd przyzna mu rację.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl