.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie a naliczenie trzynastki

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 14.10.2018

Do końca marca, byłem na urlopie dla poratowania zdrowia, później do końca czerwca na L4. Na koniec sierpnia zostałem zwolniony z powodu zmniejszenia szkoły. Czy mogę starać się o naliczenie trzynastki na tamten rok?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 2 z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080) w związku z art. 48 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz. U. 2014 r., poz. 191) pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. 

 

Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. 

 

Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach między innymi korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2011 r. (sygn. akt I PK 263/2010) „okresy przepracowane, o których mowa w art. 2 ustawy należy rozumieć jako okresy faktycznie (efektywnie) przepracowane u danego pracodawcy. Okresy pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie podlegają wliczeniu do 6-miesięcznego okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego”. 

 

Nieobecność w pracy związana z urlopem dla poratowania zdrowia nie pozbawia nauczyciela prawa do trzynastki. Dlatego powinien Pan otrzymać trzynastkę wyliczoną proporcjonalnie za okres od stycznia do 31 marca i potem od 1 lipca do 31 sierpnia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »