.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwolnienia grupowe i zatrudnianie nowych osób

Zostałam zwolniona za porozumieniem stron podczas zwolnień grupowych. Na moje miejsce zatrudniono inną osobę. Czy nie zostało złamane prawo? Czy pracodawca nie powinien mnie spytać, czy nie chcę wrócić na to miejsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienia grupowe i zatrudnianie nowych osób

Kiedy mamy do czynienia ze zwolnieniem grupowym?

Na wstępie pragnę przypomnieć, że z tzw. zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników oraz w okresie kolejnych 30 dni rozwiązuje stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, z:

  1. 10 pracownikami, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  2. 10% pracownikami, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  3. 30 pracownikami, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

 

Zakładając, że w Pani przypadku mamy do czynienia ze zwolnieniem grupowym, to – zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) – w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy. Pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika, o którym mowa powyżej, w ciągu15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia

Jak utrzymać prawo powrotu do pracy po zwolnieniach grupowych?

Aby po zwolnieniach grupowych utrzymać prawo powrotu do poprzedniej pracy, należy zgłosić taką chęć, zanim zostanie przyjęty na to miejsce ktoś inny. Jeśli pracownik się z tym spóźni, będzie miał tylko pierwszeństwo przy następnych przyjęciach. Natomiast jeśli pracownik udowodni, że pracodawca wiedział o gotowości pracownika do powrotu, zanim zatrudnił nową osobę, to powinien ją ponownie zatrudnić (II PK 81/2005).

 

Jeżeli pracodawca, wbrew obowiązkowi, odmówi ponownego zatrudnienia byłego pracownika spełniającego warunki z art. 9 ustawy, to pracownik może przed sądem pracy dochodzić roszczenia o nawiązanie stosunku pracy. Wyrok sądu stwierdzający obowiązek pracodawcy nawiązania stosunku pracy z tą osobą z mocy art. 64 K.c. w zw. z art. 300 K.p. zastępuje oświadczenie woli pracodawcy o zawarciu umowy o pracę, co powoduje powstanie stosunku pracy w dniu uprawomocnienia się wyroku.

 

Jeśli więc chęci powrotu nie zgłosiła Pani pracodawcy pisemnie, to nie widzę możliwości dochodzenia od pracodawcy ponownego zatrudnienia, chyba że przed sądem udowodni Pani, że pracodawca wiedział o Pani zamiarze. Ze stosownym pismem może Pani się zwrócić również w chwili obecnej do pracodawcy, jednakże będzie ono miało zastosowanie dopiero wtedy, gdy pracodawca będzie chciał zatrudnić kolejną osobę w Pani grupie zawodowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl